Trả lời phỏng vấn ngày 11/2, huấn luyện viên (HLV) trưởng tuyển nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung, cho biết sẽ cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2022.