Theo thông tin từ Bộ GDĐT, tính đến 17h00 ngày 13/5/2022 có tổng 1.001.011 thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT.

Hơn 1 triệu thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Hải NguyễnHơn 1 triệu thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Hải Nguyễn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lần đầu tiên triển khai thực hiện đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện ĐKDT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi; thí sinh tự do thực hiện ĐKDT trực tiếp tại đơn vị ĐKDT do Sở GDĐT quy định.

Ngày 4/5/2022, thí sinh bắt đầu thực hiện việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT chính thức. Trong các ngày đăng ký dự thi, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định, việc đăng ký dự thi của thí sinh diễn ra bình thường, cơ bản thuận lợi đối với tất cả các đối tượng thí sinh.

Số liệu đăng ký dự thi đến thời điểm 17h00 ngày 13/5/2022 được tổng hợp và phân tích như sau: Tổng hợp số liệu thí sinh đăng ký dự thi: 1.001.011; Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là 934.186 (chiếm 93,32%); số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp là 66.827 (chiếm 6,68%).

Phân tích số liệu đăng ký dự thi: Tổng số thí sinh tự do: 58.797 (chiếm 5,87%); tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT: 103.374 (chiếm 10,33%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh: 38.108 (chiếm 3.81%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh: 859.531 (chiếm 85.87%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHTN: 319.676 (chiếm 31,94%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHXH: 555.813 (chiếm 55,53%);

Theo quy định đến 17h00 ngày 13/5/2022, hệ thống quản lý thi khóa chức năng "Đăng ký dự thi".

  • Hơn 20 con đường vào đại học, thí sinh lựa chọn thế nào
  • Học sinh 1 'chọi' 5 để vào trường chuyên ở TP.HCM
  • Tường Vân / Lao Động

    Nguồn: https://laodong.vn/tuyen-sinh/hon-1-trieu-thi-sinh-dang-ky-du-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2022-1044750.ldo