Bộ GD-ĐT vừa công bố phổ điểm môn Sinh học thi THPT quốc gia 2018. Hơn 63% điểm môn thi này dưới 5.

Môn Sinh học có 385.758 thí sinh dự thi. Trung binh điểm môn thi này là 4,54.  Có 244.671 thí sinh có điểm dưới trung bình chiếm 63,43%. 

Có hai thí sinh đạt điểm 10; 9 thí sinh đạt điểm 9,75; ngược lại có 426 thí sinh bị điểm liệt. 

Điểm trung vị của môn thi 4,50; 4,25 là điểm số mà nhiều thí sinh đạt được nhất. 

Phổ điểm môn Sinh học
Phổ điểm môn Sinh học

Lê Huyền / vietnamnet.vn