Sau vài ngày được lắp đặt, những chiếc phao cứu sinh trên những cây cầu bắc qua sông Hồng ở Hà Nội đã "không cánh mà bay".