Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5-2023 tăng 0,01% so với tháng trước. Lạm phát cơ bản tăng 4,54% so với cùng kỳ năm trước.

[Infographic] Mặt hàng nào tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng tháng 5? - Ảnh 1.

Thư Nguyễn / nld.com.vn

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/infographic-mat-hang-nao-tac-dong-lon-den-chi-so-gia-tieu-dung-thang-5-20230531181557363.htm