Các nghiên cứu y tế cho thấy, khẩu trang là lá chắn đơn giản nhưng có vai trò rất quan trọng, giảm tỷ lệ lây nhiễm nCoV đến 79%.