Trưa 31/12, bé Thái Lý Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông tại công trường cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình, Đồng Tháp). Trụ bê tông này rỗng bên trong, đường kính 25 cm.