Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được tách rời. "Thời điểm tách thành công, tôi không thể nói nên lời", BS Trần Thanh Trí, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, BV Nhi đồng 2, cho biết.

  • Chia hai nửa đại tràng cho Trúc Nhi và Diệu Nhi
  • Trúc Nhi - Diệu Nhi giống và khác cặp song sinh Việt - Đức thế nào?
  • Minh Thừa - Chí Hùng / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/video-khoanh-khac-tach-roi-hai-be-song-sinh-dinh-lien-post1107167.html