Ông Nguyễn Tấn Đức và Nguyễn Xuân Mến, cựu Giám đốc Sở Y tế đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ Quảng Ngãi kỷ luật khiển trách do liên quan mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

Chiều 24/10, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì hội nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với hai đảng viên, cựu giám đốc Sở Y tế vi phạm thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy ông Nguyễn Tấn Đức, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế giai đoạn 2014-2018 chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm của tập thể Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015-2020:

Ky luat can bo anh 1

Ông Nguyễn Tấn Đức, nguyên Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi. Ảnh: D.H.

Với trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế giai đoạn 2014-2018, ông Đức chịu trách nhiệm chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên là lãnh đạo sở, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Y tế thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Đức làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và bản thân, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách ông Đức.

Đối với ông Nguyễn Xuân Mến, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận thấy ông Mến có vi phạm, khuyết điểm:

Với trách nhiệm là bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, ông Mến chịu trách nhiệm người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy Sở Y tế.

Với trách nhiệm phó giám đốc Sở Y tế (từ tháng 6/2007 đến tháng 10/2017), ông Mến cùng chịu trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo sở và chịu một phần trách nhiệm với giám đốc sở trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2019, để xảy ra một số sai phạm theo kết luận của Thanh tra tỉnh.

Ky luat can bo anh 2

Ông Nguyễn Xuân Mến, nguyên Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi.Ảnh: T.H.

Với trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế (từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2022), ông Mến không kịp thời chỉ đạo, xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, không kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Không báo cáo Đảng ủy để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thống nhất để giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mượn test xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, dẫn đến Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện việc mua sắm không đúng quy định của pháp luật.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Mến làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Mến.