Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Ước, Bí thư Đảng ủy, Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Ước, Bí thư Đảng ủy, Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình.

Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Phó chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra 41, ông Ước đã lãnh đạo, chỉ đạo chưa toàn diện trong thanh tra thực hiện tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp giáo dục đợt 2 năm 2020 tại Sở GD-ĐT. Ông Ước cũng đã tham mưu ký ban hành Kết luận 16/KL-TTr, trong đó có nội dung kiến nghị chưa đúng quy định.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Ước đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi ông công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Ước.