Trong tháng 4/2019, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại TPBank tăng mạnh tại một số kì hạn. Trong đó, mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng là 8,6%/năm dành cho kì hạn 24 tháng với số tiền gửi từ trên 100 tỉ đồng trở lên và cam kết không rút trước hạn.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Nguồn: TPBank)

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Nguồn: TPBank)

Đối với khách hàng cá nhân

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường trả lãi cuối kì dao động trong khoảng từ 1 - 8,6%. Trong đó, mức lãi suất áp dụng cho một số kì hạn từ 6 tháng trở lên đã được điều chỉnh tăng khá mạnh so với tháng 3.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1, 2, 3 tuần đang được hưởng cùng mức lãi suất 1%/năm.

Tiền gửi kì hạn 1, 2 và 3 tháng được áp dụng mức lãi suất lần lượt là 5,25%, 5,35% và 5,45%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn 6 tháng là 6,6%/năm (tăng 0,5 điểm % so với tháng 3); kì hạn 9 tháng là 7,1%/năm (tăng 0,7 điểm %); kì hạn 12 tháng 8,2%/năm; kì hạn 18 tháng là 7,8%/năm (tăng 0,9 điểm %); kì hạn 36 tháng là 7,8%/năm (tăng 0,5 điểm %). 

Tiết kiệm kì hạn 364 ngày đang được hưởng mức lãi suất là 7,2%/năm.

Đặc biệt, tiền gửi kì hạn 24 tháng đang được hưởng mức lãi suất cao nhất là 8,6%/năm.

Tuy nhiên, đối với kì hạn 12 và 24 tháng, điều kiện để được áp dụng mức lãi suất như thông báo là khoản tiền gửi phải từ 100 tỉ đồng trở lên và cam kết không rút trước hạn.

Khi người gửi tiền có nhu cầu tất toán khoản tiết kiệm trước hạn, lãi suất áp dụng là không kì hạn, có hiệu lực tại ngày tất toán trước hạn.

Bên cạnh đó, TPBank cũng cho biết ngân hàng có thể áp dụng mức lãi suất khác so với biểu lãi suất công bố đối với một số khách hàng và tối đa không vượt quá mức trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định theo từng kì hạn.

Các khoản tiền gửi không kì hạn của cá nhân hưởng cùng mức lãi suất là 0,6%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng TPBank dành cho khách hàng cá nhân tại 16/4/2019

Nguồn: Website TPBank

Nguồn: Website TPBank

Đối với khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường trả lãi cuối kì có mức lãi suất dao động trong khoảng từ 1% - 6,8%, không thay đổi so với các tháng trước.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn 1 - 3 tuần là 1%/năm.

Tiết kiệm kì hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng được TPBank huy động với mức lãi suất lần lượt là 4,7%/năm; 4,9%/năm; 5%/năm; 5,5%/năm và 5,7%/năm.

Mức lãi suất áp dụng cho kì hạn 364 ngày là 6,2%/năm.

Tiền gửi kì hạn 18 tháng có mức lãi suất là 6,35%/năm; 24 tháng là 6,45%/năm.

Mức lãi suất huy động cao nhất đang được TPBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp là 6,8%/năm dành cho kì hạn 36 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng TPBank dành cho khách hàng doanh nghiệp khảo sát tại 16/4/2019

Nguồn: Website TPBank

Nguồn: Website TPBank

  • Lãi suất ngân hàng SHB tháng 4 cao nhất là 8,5%/năm
  • Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 4/2019
  • Mạnh Đức / Theo Kinh tế & Tiêu dùng