'Đừng bao giờ ngủ khi lũ bạn còn thức' là câu nói luôn đúng trong mọi trường hợp.

Thế này khi thức dậy không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Thế này khi thức dậy không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Chị ấy đã nổi tiếng nhất trên mạng hôm nay.

Chị ấy đã nổi tiếng nhất trên mạng hôm nay.

Đây là nam hay nữ?

Đây là nam hay nữ?

Nếu không tinh mắt bạn sẽ chẳng nhận ra bạn mình ở đâu.

Nếu không tinh mắt bạn sẽ chẳng nhận ra bạn mình ở đâu.

Sau một đêm ngủ dậy.

Sau một đêm ngủ dậy.

Giáng sinh đáng nhớ.

Giáng sinh đáng nhớ.

Vừa ngủ dậy thấy xác ướp Ai Cập ngay trước mặt.

Vừa ngủ dậy thấy xác ướp Ai Cập ngay trước mặt.