Công ty điện lực Hà Tĩnh thông báo lịch cắt điện dự kiến từ ngày 30/5 đến ngày 31/1/2020 để khách hàng có thể chủ động trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Lịch cắt điện dự kiến ở Hà Tĩnh ngày Thứ 7 (30/5) như sau: Lịch cắt điện dự kiến tại Hà Tĩnh ngày Chủ nhật (31/5)Bi / Tin Nhanh Online