Công ty điện lực Hải Dương đã thông báo lịch cắt điện dự kiến từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020 để khách hàng có thể chủ động trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Ngày 11/8

Ngày 12/8

Ngày 13/8

Ngày 14/8

Ngày 15/8

Ngày 16/8

Theo Điện lực Hải Dương