Công ty điện lực Hải Dương đã thông báo lịch cắt điện dự kiến từ ngày 12/7 đến ngày 19/7/2020 để khách hàng có thể chủ động trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Ngày 13/7

Ngày 14/7

Ngày 15/7

Ngày 16/7

Ngày 17/7

Ngày 18/7

Ngày 19/7

Theo Điện lực Hải Dương