Công ty điện lực Hải Dương thông báo lịch cắt điện dự kiến từ ngày 3/6 đến ngày 8/6/2020 để khách hàng có thể chủ động trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Lịch cắt điện ngày 3/6 và 4/6

Lịch cắt điện ngày 5/6

Lịch cắt điện 6/6

Lịch cắt điện 7/6

Lịch cắt điện 8/6

Nguồn: Điện lực Hải Dương

Ngọc Nguyễn / Tin nhanh Online