Công ty điện lực Phú Thọ thông báo lịch cắt điện dự kiến từ ngày 29/5 đến ngày 6/6/2020 để khách hàng có thể chủ động trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Trong thời gian từ 29/5 đến 6/6/2020 các khu vực dự kiến cắt điện nhiều nhất là: TP Việt Trì, huyện Tam Nông và huyện Thanh Sơn. Các huyện không bị cắt điện là: Cẩm Khê, Yên Lập, Tân Sơn, Thanh Ba, Thị xã Phú Thọ, Hạ Hòa.

Chi tiết cụ thể lịch cắt điện như sau: 

Lịch cắt điện dự kiến tại huyện Tam Nông

Lịch cắt điện dự kiến tại huyện Thanh Sơn

Lịch cắt điện dự kiến tại TP Việt Trì

Lịch cắt điện dự kiến tại Đoan Hùng

Lịch cắt điện dự kiến tại Lâm Thao

Lịch cắt điện dự kiến tại huyện Phù Ninh

Lịch cắt điện dự kiến tại huyện Thanh Thủy

Nguồn: http://cskh.npc.com.vn/CapDien/LichCatDien/2

PV / Tin Nhanh Online