Công ty điện lực Long An thông báo lịch cúp điện dự kiến từ ngày 1/6 đến ngày 6/6/2020 để khách hàng có thể chủ động trong kinh doanh, sản xuất và sinh hoạt.

Theo đó, Thạnh hóa, Tân Hưng không có lịch cúp điện trong đợt này. Các địa phương khác có lịch cúp điện dự kiến như sau:

Lịch cúp điện dự kiến tại Mộc Hóa

Lịch cúp điện dự kiến tại Bến Lức

Lịch cúp điện dự kiến tại Cần Đước

Lịch cúp điện dự kiến tại Tân Thạnh

Lịch cúp điện dự kiến tại Tân Trụ

Lịch cúp điện dự kiến tại Đức Huệ

Lịch cúp điện dự kiến tại Vĩnh Hưng

Lịch cúp điện dự kiến tại Châu Thành

Lịch cúp điện dự kiến tại Thủ Thừa

Lịch cúp điện dự kiến tại Đức Hòa

Lịch cúp điện dự kiến tại Cần Giuộc

Lịch cúp điện dự kiến tại Tân An