Đầu máy Michelin đi qua cầu Phú Lương, cổng Thành Đông cổ kính, đền Quan Lớn Tuần Chanh ở huyện Ninh Giang... là loạt ảnh tư liệu ít người biết đến về Hải Dương thời thuộc địa.

Khu vực trung tâm thành phố Hải Dương thời thuộc địa.

Đầu máy Michelin đi qua cầu Phú Lương, thành phố Hải Dương giai đoạn 1921-1935.

Thành Đông, hay thành Hải Dương cách đây một thế kỷ. Đây là một trong Thăng Long tứ trấn (bốn phiên trấn bao quanh kinh thành Thăng Long) xưa.

Nhà ga Hải Dương thuở sơ khai.

Sông Bắc Hưng Hải, dòng sông chính của Hải Dương.

Cảnh buôn bán tấp nập ở chợ Hải Dương.

Trên một con phố thương mại ở Hải Dương xưa.

Toàn cảnh đền Kiếp Bạc, ngôi đền nổi tiếng của Hải Dương, năm 1910. Ảnh tư liệu.

Cổng đền Kiếp Bạc, năm 1895.

Đền Quan Lớn Tuần Thanh ở huyện Ninh Giang, Hải Dương, khoảng năm 1931.

Nông dân lùa đàn vịt qua ruộng ở Hải Dương, khoảng năm 1931.

Thành phố Hải Dương trong trận lụt lịch sử năm 1926.

Lễ tưởng niệm vua Gia Long ở Hải Dương năm 1926.

 

Chân dung một viên quan tuần phủ Hải Dương thởi thuộc địa.