Những người thừa kế của các gia đình tài phiệt đời đầu của châu Á có xu hướng tham gia những khóa học trải nghiệm để sẵn sàng tiếp quản gia sản kếch xù.

  • Hành trình tìm đến sự đắc đạo của môn phái khắc nghiệt nhất Nhật Bản
  • Bên trong các khách sạn tình yêu tại Nhật
  • Quang Khải - Lệ Huyền (Video: Bloomberg) / Tri Thức Trực Tuyến