Ung thư thường được phát hiện muộn. Khi bệnh đã đến giai đoạn di căn, khả năng điều trị khỏi rất thấp.

Nguồn: Science Nature