Theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), ngày 16-6, mực nước hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhanh, cao hơn mực nước chết từ 7m đến 20m.

Nước về các hồ thủy điện tiếp tục tăng

Cụ thể, lưu lượng về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhanh; Khu vực Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ tăng nhẹ so với ngày 25-6; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày trước đó.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc bộ cao hơn mực nước chết từ 7 m đến 20 m. Cụ thể, mực nước hồ/ mực nước chết: Hồ Lai Châu: 289,17 m/265 m; Hồ Sơn La: 182,73m/175 m; Hồ Hòa Bình: 102,13m/80 m; Hồ Thác Bà: 47,16m/46 m; Hồ Tuyên Quang: 102,09 m/90 m; Hồ Bản Chát: 444,54 m/431 m.

Các hồ chứa lớn tại phía Bắc đang nâng cao mực nước, hạn chế huy động phát điện để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo. Trong khi đó, một số hồ vừa, nhỏ, tràn tự do đã phải điều tiết nước lũ. Lượng nước về một số hồ khu vực Bắc Trung Bộ, Đông Nam bộ thấp, chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành, nâng cao mực nước phát điện.

Các hồ mực nước thấp hiện tại là: Thác Bà, Bản Vẽ, Đồng Nai 3,Thác Mơ. Một số thủy điện phát điện hạn chế, cầm chừng với lưu lượng, mực nước, công suất thấp: Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, Đồng Nai 3.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới, các hồ khu vực Bắc Bộ giảm nhẹ; Khu vực Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ tăng nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung bộ giảm nhẹ.