Người đàn ông mải nhìn vào điện thoại khi đứng trên đường ray xe lửa. Mặc dù tài xế đã bấm còi nhưng anh ta không hề né tránh và bị tàu lửa đâm.

Video: Live Leak.