Bee Nguyen - đại diện đảng Dân chủ - giành được đề cử cho vị trí tổng thư ký bang Georgia. Nếu thắng cử, cô sẽ là người Mỹ gốc Á đầu tiên được bầu vào một chức vụ toàn tiểu bang.