Nguyên Giám đốc sở VH&TT Hà Nội không giải quyết đơn tố cáo của công dân mà chuyển đơn đến Trung tâm Huấn luyện giải quyết, là không đúng quy định của Luật Tố cáo.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ tham mưu xử lý đối với ông Tô Văn Động, nguyên Giám đốc sở VH&TT vì không giải quyết đơn tố cáo của công dân, làm lộ danh tính người tố cáo.

Cụ thể, sau khi xác minh, Thanh tra TP Hà Nội xác định, từ năm 2017-2020, công dân có 4 đơn tố cáo gửi các cơ quan nhà nước, trong đó, nội dung đơn ngày 6/4/2017 và ngày 22/1/2018, công dân tố cáo Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện có sai phạm trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách của Trung tâm Huấn luyện. Nội dung tố cáo này thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở VH&TT theo quy định tại Luật Tố cáo.

Tuy nhiên, Giám đốc sở VH&TT không giải quyết đơn tố cáo của công dân mà chuyển đơn đến Trung tâm Huấn luyện giải quyết, là không đúng quy định của Luật Tố cáo. Đồng thời, việc này đã làm lộ bí mật thông tin cá nhân của người tố cáo. Trách nhiệm thuộc về ông Tô Văn Động, Giám đốc sở VH&TT Hà Nội thời kỳ đó. UBND TP Hà Nội giao sở Nội vụ xem xét, tham mưu xử lý nguyên Giám đốc sở VH&TT Tô Văn Động.

Trao đổi với PV, luật sư Ngô Thạnh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết.

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết.

Luật sư Ngô Thạnh (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội).

Luật sư Ngô Thạnh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Chiếu theo quy định tại Điều 8, Luật tố cáo thì các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo bao gồm tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo; không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho người tố cáo, người bị tố cáo.

"Như vậy, việc nguyên lãnh đạo sở VH&TT Hà Nội chuyển đơn tố cáo Trung tâm Huấn luyện cho Trung tâm này xử lý là không đúng thẩm quyền, có sai phạm", luật sư Thạnh nói.

Về hướng xử lý, luật sư Thạnh cho biết: Theo Điều 22, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, cụ thể như sau:

Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: (a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện hành vi trái pháp luật; (b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo dẫn đến việc người tố cáo bị trả thù, trù dập.

Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: (a) Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo; (b) Cố ý không thụ lý tố cáo, không ban hành kết luận nội dung tố cáo; không quyết định xử lý tố cáo theo thẩm quyền hoặc không kiến nghị người có thẩm quyền xử lý tố cáo…

"Còn phía người tố cáo, nếu có thể chứng minh được bị thiệt hại trong vụ việc thì có thể yêu cầu lãnh đạo Sở VHTT bồi thường", luật sư Thạnh nói.

Cùng trao đổi về nội dung này, ông Lương Quang Tuấn - nguyên KSV Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết: Tại Quyết định 774/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ ban hành có quy định: Họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo, người được bảo vệ theo quy định của Luật Tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo có yêu cầu khác;…thì thuộc bí mật Nhà nước độ Mật trong hoạt động giải quyết tố cáo.

Về nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tố cáo, ông Lương Quang Tuấn cho biết, theo Nghị định 31 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo thì: "Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều 22, Điều 23 Nghị định này hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước".

Có 3 hình thức xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo theo Điều 22, Nghị định này. Riêng với hành vi "Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo" thì người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo.

"Khó có thể xử lý hình sự người có thẩm quyền giải quyết tố cáo nhưng không giải quyết và tiết lộ danh tính người tố cáo bởi chưa có điều luật chuyên biệt quy định về nội dung này", ông Tuấn nêu quan điểm.