Việc dùng dung dịch sát khuẩn vùng hầu họng để súc miệng phải đúng cách mới hiệu quả. Đây là "bức tường lửa" đón sẵn để tiêu diệt virus khi chúng xâm nhập cơ thể.

Phượng Nguyễn - Tuệ Anh / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://news.zing.vn/nguyen-tac-suc-hong-can-nho-de-ngan-sars-cov-2-xam-nhap-co-the-post1064234.html