Trong quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều sai phạm. Trong đó, có 4 vụ việc có dấu hiệu hành vi tham nhũng.

Hàng loạt sai phạm trên nhiều lĩnh vực

Ngày 22/1, đại diện Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, trong năm 2020, đơn vị triển khai 39 cuộc thanh tra, kết thúc 36 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 34 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm 10.442,9 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 8.778,7 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác 1.664,2 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 89 tập thể, 32 cá nhân. Đơn vị đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 15.047 triệu đồng.

Qua thanh tra phát hiện một số sai phạm chủ yếu như việc sử dụng nguồn kinh phí quản lý dự án chưa đảm bảo, sai quy định, không thực hiện việc lập dự toán, trình phê duyệt quyết toán nguồn thu đấu thầu; một số khoản chi từ nguồn thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa đảm bảo. Công tác giám sát kỹ thuật thi công chưa đúng thiết kế được duyệt tại một số hạng mục công việc.

Thiếu kiểm tra, đối chiếu hồ sơ dự toán - thiết kế khi trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư nên làm chênh lệch khối lượng. Công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán vượt so với khối lượng thực tế thi công.

Lĩnh vực thanh tra quản lý ngân sách Nhà nước, đơn vị phát hiện sai phạm được biểu hiện dưới các hình thức như công tác quản lý tài chính ngân sách chưa chặt chẽ; chi không đúng nguồn, không có dự toán, không đúng dự toán, sai chế độ, định mức, tiêu chuẩn, không đúng mục đích, tự đặt ra các khoản chi trái quy định.

Nhiều đơn vị chưa thực hiện đối ứng từ ngân sách huyện chi hỗ trợ trực tiếp cho người dân về cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất theo cơ chế tài chính quy định của tỉnh, hết nhiệm vụ chi; thuế thu nhập doanh nghiệp chưa kê khai nộp ngân sách Nhà nước…

Trong lĩnh vực đất đai, thanh tra tiến hành 26 cuộc thanh tra, kết thúc 24 cuộc và ban hành kết luận 20 cuộc. Đơn vị đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2.502 triệu đồng, 858.246 m2 đất.

Nội dung sai phạm chủ yếu như: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) sai về trình tự, thủ tục, đối tượng, quy định, hồ sơ; đất lấn chiếm, đất bỏ hoang; giao đất, chuyển nhượng và cho thuê đất không đúng quy định. Điển hình như, thanh tra tỉnh kết thúc cuộc thanh tra về trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và chủ đầu tư đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc thực hiện đầu tư chậm tiến độ theo cam kết trên địa bàn khu kinh tế mở Chu Lai.

Thanh tra Quảng Nam phát hiện nhiều sai phạm.

Thanh tra Quảng Nam phát hiện nhiều sai phạm.

4 vụ việc có dấu hiệu hành vi tham nhũng

Năm 2020, phát sinh trường hợp các hộ dân nhận chuyển nhượng đất nền tại các dự án khu đô thị Bách Đạt 1, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị HERA COMPLEX RIVESIDE (do công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư) nhiều lần đến trụ sở UBND tỉnh kiến nghị các nội dung liên quan đến đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan liên quan và Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các trình tự thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cơ sở hạ tầng để sớm hoàn thành các dự án, giao đất và cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân. Đồng thời, người dân đề nghị chỉ đạo xử lý việc các hộ dân bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với dự án Bách Đạt 1.

Qua thanh tra, phát hiện 4 vụ việc có dấu hiệu hành vi tham nhũng. Trong đó, thị xã Điện Bàn kết thúc thanh tra việc lập hồ sơ, thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu đối với 4 trường hợp phường Điện Ngọc và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an thị xã Điện Bàn để điều tra làm rõ hành vi vi phạm của ông Trần Mười, công chức địa chính phường Điện Ngọc trong việc lập hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận và cấp GCNQSDĐ cho 2 hộ không đúng quy định của pháp luật. Đại diện thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, mưa, bão lũ xảy ra nhiều nên có phần ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra.

Người dân nhiều lần vào tận trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam "kêu cứu" liên quan đến đất đai.

Người dân nhiều lần vào tận trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam "kêu cứu" liên quan đến đất đai.

Một số cuộc thanh tra có nội dung thanh tra rộng, có tính phức tạp liên quan nhiều ngành, đơn vị nên cần nhiều thời gian để xác minh; do việc triển khai thực hiện nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra có tính đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên. Thời gian giải quyết đơn thư còn kéo dài là do vụ việc khiếu nại có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành và đối tượng liên quan thiếu tinh thần hợp tác.

Tháng trước bổ nhiệm tháng sau đã miễn nhiệm

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo nhiều đơn vị, địa phương thường xuyên điều động lực lượng thanh tra viên đi làm công tác khác và thanh tra viên mới bổ nhiệm tháng trước thì tháng sau đã miễn nhiệm do chuyển công tác. Báo cáo về hoạt động thanh tra, phòng, chống tham nhũng của các một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng tới công tác tổng hợp báo cáo tham mưu cấp trên. Lãnh đạo một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm nhiều đến công tác quy hoạch, tạo nguồn phát triển cán bộ ngành thanh tra; công tác chỉ đạo tổng hợp báo cáo và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế.

  • Clip: Xét xử nguyên phó phòng thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi' 2,1 tỉ đồng
  • Người nào đã tham nhũng thì không bao giờ 'lạy ông tôi ở bụi này'!
  • Nguyễn Duy Cường / Người Đưa Tin

    Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nhieu-vu-viec-co-dau-hieu-tham-nhung-duoc-phat-hien-sau-thanh-tra-a503628.html