Những lời lẽ sau đây thể hiện rõ bản chất cực đoan, bạo lực và hành động chống đối pháp luật đến cùng của nhóm đối tượng trong vụ gây rối ở Đồng Tâm.

BTV / VTV

Nguồn: https://vtvgo.vn/kho-video/20006874