Những lời lẽ sau đây thể hiện rõ bản chất cực đoan, bạo lực và hành động chống đối pháp luật đến cùng của nhóm đối tượng trong vụ gây rối ở Đồng Tâm.

  • Xe không chính chủ phạt 'trát' 8 triệu: Như thế nào vi phạm?
  • Người dân chính thức được ghi âm, ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ từ 15/1/2020
  • BTV / VTV

    Nguồn: https://vtvgo.vn/kho-video/20006874