Thời gian thi, số lần được thay đổi nguyện vọng, bổ sung môn thi tiếng Hàn... là những điều thí sinh cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

  • Nhiều trường đại học công bố kế hoạch tuyển sinh 2021
  • Thí sinh giỏi ngoại ngữ sẽ có nhiều cơ hội trong mùa tuyển sinh 2021
  • Linh Chi - Nhật Huy / Lao Động

    Nguồn: https://laodong.vn/infographic/nhung-dieu-thi-sinh-can-luu-y-trong-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2021-896241.ldo