Năm năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành thủy sản tỉnh Ninh Thuận đạt 9,2%/năm, vượt mục tiêu đề ra (hơn 8%/năm).

Sản xuất tôm giống chất lượng cao tại Công ty cổ phần đầu tư S6, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận). Ảnh: BẢO THƯƠNG

Năm năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành thủy sản tỉnh Ninh Thuận đạt 9,2%/năm, vượt mục tiêu đề ra (hơn 8%/năm).

Trong lĩnh vực khai thác hải sản, năng lực tàu thuyền công suất lớn tăng nhanh, ngư trường đánh bắt được mở rộng; mô hình hợp tác sản xuất trên biển tiếp tục phát triển. Sản lượng khai thác hải sản năm nay ước đạt 113.500 tấn, tăng 52% so năm 2015 và vượt 51,2% mục tiêu đề ra đến 2020. Toàn tỉnh hiện có bốn cảng cá đủ khả năng neo đậu tàu thuyền của tỉnh và 1.200 tàu vãng lai, tạo thuận lợi cho các tàu cập cảng bốc dỡ hàng hóa, tiếp nhận các dịch vụ và tránh trú gió, bão an toàn. Về nuôi trồng thủy sản, chủ trương xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm sản xuất tôm giống của cả nước tiếp tục được tập trung thực hiện, quy mô sản xuất tăng nhanh và được tổ chức lại theo hướng đầu tư ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh đã xây dựng được thương hiệu tôm giống (nhãn hiệu chứng nhận "Tôm giống Ninh Thuận"). Hiệp hội tôm giống Ninh Thuận được tái lập và hoạt động ngày càng hiệu quả. Có hai doanh nghiệp đã được chứng nhận bảo đảm kiểm soát an toàn dịch bệnh hướng đến đạt chuẩn OIE (Tổ chức Thú y thế giới). Ninh Thuận hiện dẫn đầu trong cả nước về nghiên cứu và sản xuất tôm giống bố mẹ. Đến cuối năm nay, ước sản lượng tôm giống trên địa bàn tỉnh là 36 tỷ con, đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, hằng năm các cơ sở sản xuất giống còn cung cấp cho thị trường hơn 100 triệu con giống hải đặc sản (ốc hương, cá biển và tôm hùm).

Nhằm đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản bình quân từ 2 đến 3%/năm và thủy sản chiếm 51 đến 52% trong cơ cấungành nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Ninh Thuận tập trung chỉ đạo sản xuất và hỗ trợ khai thác vùng khơi cho các tàu hiện đại hóa nghề đánh bắt các loại hải sản có giá trị cao gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển; tổ chức lại khai thác vùng lộng, vùng bờ. Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tỉnh chú trọng phát huy lợi thế đặc thù về điều kiện tự nhiên và nền tảng kỹ thuật, khoa học công nghệ cao để giữ vững vị trí là trung tâm giống hải sản chất lượng cao của cả nước với sản lượng 41 tỷ con tôm giống/năm. Tổ chức nuôi trồng thủy sản theo hướng đầu tư ứng dụng công nghệ cao tại khu nuôi tôm trên cát An Hải - Phước Dinh; cấu trúc vùng nuôi Đầm Nại thành khu nuôi sinh thái bền vững gắn với du lịch.

* Năm 2020, tỉnh Bình Dương phấn đấu có thêm 12 đến 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu; bình quân mỗi huyện, thị xã có từ hai đến ba xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tất cả các huyện, thị xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Để đạt mục tiêu đề ra, các xã đã đạt chuẩn NTM trong tỉnh tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, ưu tiên phát triển thế mạnh của từng khu vực như cây ăn trái, rau, cây dược liệu, cây đặc sản, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, lâm nghiệp... Cùng với đó, các đơn vị quan tâm sản xuất nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ; chú trọng phát triển lâm nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững; tăng cường triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM.

Hiện, tỉnh đã hình thành các khu nông nghiệp công nghệ cao, những trang trại thực hành sản xuất tốt theo hướng VietGAP, hợp tác xã trồng rau an toàn và nhiều cơ sở chế biến nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm. Toàn tỉnh đang có hơn 580 ha sản xuất trồng trọt theo hướng hữu cơ đối với các loại cây trồng. Sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao như sử dụng phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học, sản xuất trong nhà màng đang tiếp tục phát triển. Chăn nuôi chuyển dịch theo hướng tăng dần các loại giống, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; nhiều mô hình chăn nuôi trang trại theo hướng công nghiệp tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao, đã góp phần tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

PV và TTXVN / Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/ninh-thuan-tang-gia-tri-san-xuat-thuy-san--607717/