17/18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII ứng cử ĐBQH khóa XV. Trong đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lần thứ 5 liên tiếp ứng cử tại Hà Nội.

  • 'Có đại biểu bị phản ánh che dù, che lọng khi tiếp xúc cử tri'
  • Thượng tướng Võ Trọng Việt ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội
  • Hoài Thu - Phượng Nguyễn / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/noi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-cua-21-uy-vien-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-post1206626.html