Nữ chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình cùng phó chủ tịch bị kỷ luật khiển trách vì thiếu đôn đốc, kiểm tra, dẫn đến tình trạng phá rừng mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Hóa và thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo địa phương này.

Nữ chủ tịch xã ở Quảng Bình cùng thuộc cấp bị kỷ luật - Ảnh 1.

Để xảy ra tình trạng phá rừng, nữ Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình cùng thuộc cấp bị kỷ luật (ảnh minh họa)

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Hóa có khuyết điểm trong việc thiếu đôn đốc, kiểm tra, dẫn đến UBND xã Hồng Hóa triển khai thiếu quyết liệt, không hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; thiếu thường xuyên tuần tra, kiểm tra, để tình trạng phá rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Minh Hóa đã yêu cầu ông Cao Viển Binh - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Hóa - nghiêm túc rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời các khuyết điểm đã được chỉ ra.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thơ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồng Hóa - vì chỉ đạo, điều hành thiếu quyết liệt, thiếu đôn đốc, kiểm tra đối với cán bộ cấp dưới trong triển khai thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng; thiếu kiểm tra, để tình trạng phá rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Ông Đinh Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Hóa - cũng bị kỷ luật khiển trách vì trực tiếp phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp nhưng không làm tốt công tác tham mưu, thiếu quyết liệt, thiếu thường xuyên tuần tra, kiểm tra, để tình trạng phá rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm.