Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV được bầu phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng này kể từ ngày 01/9/2016 thay ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Trần Anh Tuấn điều hành BIDV thay ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu
Ông Trần Anh Tuấn điều hành BIDV kể từ ngày 1/9/2016. (Nguồn: Ngân hàng liên doanh Việt-Nga).


Ngày 1/9/2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có công văn số 2651/BIDV-TKHĐQT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

Theo đó, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9.

Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV được Hội đồng quản trị bầu phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/9/2016.

Ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1958 là thạc sỹ kinh doanh. Ông Tuấn làm việc tại BIDV từ năm 1981. Từ năm 1989-1998, ông làm Giám đốc Chi nhánh BIDV Gia Lai-Kon Tum; Giám đốc Chi nhánh BIDV Gia Lai; từ năm 1998-2007 là Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV và từ năm 2008 đến 2012, ông đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc BIDV.

Từ năm 2012 đến nay ông đảm nhận vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV.

Thúy Hà / VietnamPlus