Kho thóc cổ là tàn tích của nền văn minh Long Sơn, tồn tại ở khu vực ven sông Hoàng Hà cuối thời Đồ Đá mới.

  • Mặt Trăng ra đời như thế nào?
  • Loài nhện liều chết để tán tỉnh bạn tình
  • Khoa Học / VnExpress