Hàng loạt xe rác ùn ứ trên đường sau khi bãi Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) tạm dừng tiếp nhận. Công nhân vệ sinh đã phủ bạt nhằm đảm bảo mỹ quan, hạn chế ô nhiễm môi trường.