Nhảy cẫng lên sung sướng khi thấy ranking là số một nhưng bảng thứ tự xếp mình ở vị trí thứ 2 sau Carlos Yulo, Đinh Phương Thành bắt đầu hồi hộp chờ đợi kết quả chung cuộc.