Sau khi thanh tra chỉ ra có 51/60 công trình sai phạm, huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã tập trung khắc phục, thu nộp được 90% số tiền sai phạm.

Ngày 3-12, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), cho biết vừa ký báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra ngày 18-10 của Thanh tra tỉnh về công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Phước Sơn, giai đoạn 2019- 2022.

Sau thanh tra, huyện miền núi Quảng Nam gấp rút thu nộp gần 2,4 tỉ đồng- Ảnh 1.

Thanh tra tại 60 công trình ở huyện Phước Sơn, phát hiện 51 công trình có sai phạm

Theo báo cáo, trước đó Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tiến hành thanh tra 60 công trình trên địa bàn huyện, qua đó phát hiện 51 công trình có sai phạm, với kinh phí hơn 2,62 tỉ đồng.

Các sai phạm được chia thành 3 nhóm, gồm 5 công trình đang thực hiện, chậm tiến độ, có sai phạm lớn về đơn giá, định mức với giá trị sai phạm hơn 1,49 tỉ đồng; 5 công trình đã nghiệm thu, quyết toán A-B, chưa quyết toán hoàn thành với giá trị sai phạm hơn 202,8 triệu đồng; 41 công trình đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành với giá trị sai phạm hơn 879,3 triệu đồng.

Vào ngày 31-10, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn đã tổ chức họp các đơn vị, địa phương có liên quan và ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh.

Đến nay, các đơn vị, địa phương liên quan đã tổ chức họp kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm các vấn đề tồn tại, hạn chế, sai phạm và các nội dung có liên quan được Thanh tra tỉnh Quảng Nam nêu ra và đã có báo cáo kết quả về UBND huyện.

Về xử lý kinh tế, đối với 5 công trình đang thực hiện, chưa nghiệm thu quyết toán A-B, các đơn vị liên quan đã hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế - dự toán và ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm giá trị xây lắp 3 công trình; giảm giá trị khối lượng trong hồ sơ quyết toán đối với 2 công trình với tổng giá trị giảm trừ hợp đồng hơn 1,49 tỉ đồng, đạt 100%.

Đối với 5 công trình quyết toán A-B, chưa thẩm tra quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, đến nay, đã thực hiện giảm trừ khối lượng xây lắp trong hồ sơ quyết toán và đã thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 5/5 công trình với tổng giá trị đã thực hiện giảm trừ quyết toán hơn 196,1 triệu đồng, đạt 100%.

Sau thanh tra, huyện miền núi Quảng Nam gấp rút thu nộp gần 2,4 tỉ đồng- Ảnh 2.

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn

Về thu hồi số tiền sai phạm, tổng số tiền sai phạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo kết luận thanh tra là 927,3 triệu đồng. Đến ngày 30-11, các đơn vị, địa phương liên quan đã thực hiện, thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Quảng Nam hơn 669,6 triệu đồng.

Đối với hơn 257,6 triệu đồng còn lại, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công nộp vào NSNN hoàn thành trong tháng 12-2023.

Theo ông Lê Quang Trung, thanh tra chỉ ra sai phạm chủ yếu là trong quá trình lập dự toán, thiết kế ban đầu. Do trên địa bàn miền núi việc áp dụng đơn giá, định mức, đặc biệt đối với các công trình sửa chữa, nâng cấp có nhiều hạng mục áp dụng nhiều tiêu chuẩn khác nhau, tư vấn có những thiếu sót, đến thẩm định cũng không chắc chắn dẫn đến khi thẩm tra, quyết toán sai nên phải thu hồi.

"Nhìn chung, 51 dự án có sai phạm hơn 2,6 tỉ đồng đến nay đã khắc phục được 90%. UBND huyện sẽ quyết liệt tập trung chỉ đạo, yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thành thu hồi 100% số tiền sai phạm trước ngày 31-12" – ông Trung cho biết.