Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên ngành sư phạm.

Theo đó, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. Sinh viên ngành này được Nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Sinh viên Đại học sư phạm Hà Nội tìm hiểu thông tin việc làm từ nhà tuyển dụng. Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN.

Sinh viên Đại học sư phạm Hà Nội tìm hiểu thông tin việc làm từ nhà tuyển dụng. Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm chi cho giáo dục, đào tạo tại các địa phương, bộ, ngành theo các quy định hiện hành.

Nghị định cũng quy định rõ việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đối với các trường hợp cụ thể như các sinh viên đã hưởng chính sách nhưng không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp; đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành khác, tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/11/2020.

  • Phụ huynh tố ngược cô giáo ở Hà Giang tát học sinh
  • Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu xác minh vụ trẻ mầm non bị gãy tay ở trường
  • PV / TTXVN

    Nguồn: https://zingnews.vn/sinh-vien-su-pham-duoc-ho-tro-tien-sinh-hoat-3-63-trieu-dongthang-post1135630.html