12

01/2018

Giáo dục - 12/01/2018 08:45

Học sinh trầm cảm, tiêu cực khi bị chê bai ngoại hình

​Body-shaming là sự xấu hổ, chán ghét cơ thể, miệt thị bản thân khi bị chê bai ngoại hình.