Trường hợp có nhu cầu bổ sung vắc-xin AstraZeneca trong tháng 4 - 6/2023, đề nghị các tỉnh, thành phố gửi văn bản về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có công văn số 603 gửi Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố về việc tăng cường triển khai tiêm chủng và nhu cầu bổ sung vắc-xin Covid-19 AstraZeneca trong tháng 4 - 6/2023.

Công văn nêu rõ, ngày 8/2/2023, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ban hành Quyết định số 65 về việc phân bổ vắc-xin Covid-19 đợt 186.

Theo đó, phân bổ 832.900 liều vắc-xin AstraZeneca có hạn sử dụng ngày 9-11/7/2023 cho 63 tỉnh/ thành phố trong toàn quốc để triển khai tiêm chủng mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh/thành phố đến nay, trên toàn quốc đã tiêm được khoảng trên 266 triệu mũi vắc-xin Covid-19, trong đó có 51,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm liều nhắc lại (mũi 3), đạt tỉ lệ 81,0%.

Sự kiện - Tăng cường tiêm chủng vắc-xin Covid-19 AstraZeneca đã phân bổ

Tăng cường tiêm chủng vắc-xin Covid-19 AstraZeneca (Ảnh: Hữu Thắng).

Tuy nhiên, tỉ lệ này không đồng đều trên cả nước và vẫn có nhiều địa phương đạt thấp dưới 80%. Số vắc-xin AstraZeneca hiện còn tại các tuyến (chưa bao gồm 204.400 liều dự trữ tuyến quốc gia) là khoảng 300.000.

Tốc độ sử dụng vắc-xin AstraZeneca trong 8 ngày đầu tháng 4/2023 chậm với trung bình khoảng 1.040 mũi/ngày, dẫn tới nguy cơ cao không sử dụng hết vắc-xin.

Để tăng độ bao phủ và sử dụng hiệu quả vắc-xin Covid-19 AstraZeneca, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố báo cáo, tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng.

Đặc biệt là tiêm liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên tại các địa phương chưa đạt tỉ lệ mục tiêu tối thiểu là 80%, sử dụng hiệu quả số vắc-xin AstraZeneca đã phân bổ cho các tỉnh/thành phố đợt 186 nêu trên.

Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành rà soát đối tượng tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại địa phương.

Trường hợp có nhu cầu bổ sung vắc-xin AstraZeneca trong tháng 4- 6/2023, đề nghị các tỉnh/thành phố gửi văn bản về các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur trước ngày 17/4 để tổng hợp và kịp thời cung cứng vắc-xin.

Đồng thời, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur thực hiện hỗ trợ chuyên môn các địa phương và tăng cường công tác quản lý, điều phối vắc-xin phòng Covid-19 AstraZeneca giữa các tỉnh thuộc khu vực quản lý.