Thông báo lên đường lập bệnh viện dã chiến sớm hơn 3 ngày so với dự kiến khiến nhiều y, bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Da Liễu không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, như đã được "lập trình" sẵn, đội ngũ này vẫn hoàn thành kịp thời, đưa Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 đi vào hoạt động.

Thần tốc lập bệnh viện dã chiến trong 12 giờ.