Liên cơ quan số 3 là nơi làm việc của nhiều sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh. Vậy cơ quan nhà nước dùng điện như thế nào trong mùa nắng nóng?

Tòa nhà Liên cơ quan số 3 (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), có 23 tầng, là nơi làm việc của Chi cục Văn thư Lưu trữ - Sở Nội vụ; Kho lưu trữ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý dự án hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục; Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Sở Khoa học Công nghệ; Sở Ngoại vụ; Sở Thông tin Truyền thông; Ban Dân tộc; Sở Y tế; Sở Giáo dục Đào tạo; Đài Thông tin duyên hải Hòn Gai;…

Tòa nhà Liên cơ quan quan số 3, nơi làm việc của nhiều sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Cường Vũ.

Tòa nhà Liên cơ quan quan số 3, nơi làm việc của nhiều sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Cường Vũ.

Theo tìm hiểu của PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, trong tháng 4/2020, do vẫn ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, công việc chưa trở lại bình thường nên mức tiêu thụ điện năng tại các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh trong Tòa nhà Liên cơ quan số 3 khá thấp, tổng cộng cả tòa nhà dùng hết 183 triệu đồng. Một số đơn vị có diện tích rộng, nhiều người làm thì dùng nhiều điện, như: Sở Giáo dục và Đào tạo hết hơn 10,3 triệu đồng; Sở Y tế hết 9,3 triệu đồng; Sở Tư pháp là 5 triệu đồng; Sở Lao động Thương binh và Xã hội hết 7,6 triệu đồng; Sở Giao thông Vận tải hết 9,5 triệu đồng; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông là 6,3 triệu đồng; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, hết 6,7 triệu đồng.

Còn lại là các sở, đơn vị dùng hết ít tiền điện hơn, như: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, hết hơn 800 nghìn đồng; Ban Dân tộc là 1,7 triệu đồng; Sở Thông tin Truyền thông là 2,4 triệu đồng; Sở Ngoại vụ 2,2 triệu đồng; Sở Khoa học Công nghệ 3,2 triệu đồng; Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Ninh, có hơn 900 nghìn đồng; Chi cục Thủy sản tốn nhiều hơn, hết 2 triệu đồng; Riêng chi cục Thủy lợi hết ít nhất, có 190 nghìn đồng; Chi cục Phát triển Nông thôn là 1,1 triệu đồng; Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, hết 3,9 triệu đồng; Cục Văn thư lưu trữ là 196 nghìn đồng;…

Đến tháng 5/2020, xã hội bắt đầu thiết lập trạng thái bình thường mới, đây cũng là lúc thời tiết nắng nóng, điện năng tiêu thụ của các sở, ban, ngành tăng lên rõ rệt. Như Sở Giáo dục và Đào tạo, tiền điện tháng 5 đã tăng lên gấp đôi so với tháng 4, hết 22,3 triệu đồng; Sở Y tế là 16,4 triệu đồng; Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm tháng 4/2020 hết có 800 nghìn thì tháng 5 đã tăng lên 4,7 triệu đồng; Ban Dân tộc cũng 4,7 triệu đồng; Sở Ngoại vụ 5,9 triệu đồng; Sở Khoa học Công nghệ 8,4 triệu đồng; Sở Tư pháp hết tận gần 15 triệu đồng; Sở Lao động Thương binh và Xã hội thì tiền điện tăng lên "chóng mặt", gần 27 triệu đồng; Sở Giao thông Vận tải kém một chút, hết 25,7 triệu đồng; Ban Quản lý Dự án hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục, dùng hết 10,3 triệu đồng; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, 20,1 triệu đồng; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, 19,4 triệu đồng; Chi cục thủy sản cũng lên đến 7,5 triệu đồng; Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông cũng hết 7,2 triệu đồng; Văn phòng đăng ký đất đai hết 5,1 triệu đồng; Chi cục văn thư lưu trữ, 6,2 triệu đồng. Riêng có Sở Thông tin Truyền thông dùng điện tiết kiệm nhất, tháng 5/2020 chỉ hết 6,5 triệu đồng.

Đây là tiền điện dùng trong cơ quan, ngoài ra còn tiền điện khu vực dùng chung bao gồm điện hành lang, điện thông gió, khu vệ sinh, điện tổ hợp 6 tháng máy của tòa nhà,... Số tiền này từ tháng 8/2019 đến nay, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh (đơn vị quản lý, vận hành tòa nhà) vẫn đang phải ứng để trả cho điện lực nên thời gian tới sẽ phải truy thu.

Theo biên bản làm việc giữa Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh với đại diện các sở, ban, ngành trong tòa nhà; Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh sẽ căn cứ diện tích (m2) sử dụng của các đơn vị nhân với đơn giá 5.000 đồng/tháng, theo Quyết định số 4930/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 29/12/2018. Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị đều nêu khó khăn, vướng mắc trong việc truy thu kinh phí từ tháng 8/2019 đến nay do kinh phí ngân sách 2019 đã quyết toán tài chính, trong khi đó năm 2020, các đơn vị đều phải cắt giảm 10% ngân sách để bố trí vào kinh phí phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.