Từ ngày 5 đến 7/7, thí sinh đủ điểm vào lớp 10 công lập Hà Nội không xác nhận nhập học sẽ bị xóa khỏi danh sách trúng tuyển của trường.

Nếu không xác nhận nhập học trong thời gian quy định, học sinh sẽ bị xóa khỏi danh sách trúng tuyển lớp 10 công lập

Ngày 5-7, học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội năm học 2023-2024 chính thức làm thủ tục xác nhận nhập học tại trường nơi mình trúng tuyển.

Thủ tục xác nhận nhập học là bắt buộc đối với tất cả học sinh nếu có nguyện vọng học tại trường nơi mình trúng tuyển. Nếu trong khoảng thời gian quy định, học sinh không xác nhận nhập học thì coi như học sinh không có nguyện vọng học tập tại nơi mình đã trúng tuyển.

Học sinh sẽ bị xóa khỏi danh sách trúng tuyển của trường. Học sinh cần lưu ý quy định này và xác nhận nhập học đúng thời gian quy định.

Về hình thức xác nhận nhập học, với các trường THPT công lập, học sinh có thể xác nhận nhập học trực tuyến (tại Cổng thông tin tuyển sinh, địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn) hoặc trực tiếp tại trường. Tuy nhiên, với các trường THPT tư thục, công lập tự chủ tài chính hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học sinh phải trực tiếp đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học.

Một trong những lưu ý đối với thí sinh dự tuyển lớp 10 là từ 13h30 ngày 5-7 đến ngày 7-7-2023, tất cả học sinh đủ điều kiện trúng tuyển nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 đều làm thủ tục xác nhận nhập học.

Tuy nhiên, học sinh cần ghi nhớ nguyên tắc trong xét tuyển. Cụ thể, học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2,0 điểm.

Trong trường hợp, trường đăng ký nguyện vọng 1 hạ điểm chuẩn, học sinh có thể hủy xác nhận nhập học tại trường nguyện vọng 2 (hoặc nguyện vọng 3) để xác nhận nhập học tại nguyện vọng 1 (sau khi trường hạ chuẩn hoặc trúng tuyển sau phúc khảo).