Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết trong quá trình rút lực lượng chi viện, đơn vị Trung ương sẽ dần chuyển giao công việc cho các bệnh viện tầng cao của thành phố.

Ngày 26/9, trao đổi với lãnh đạo Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Thứ trưởng Sơn cho biết trong thời gian tới, khi TP.HCM mở cửa, ngành y tế sẽ có nhiều thay đổi.

Cơ cấu lại hệ thống điều trị Covid-19

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, sau ngày 30/9, TP.HCM sẽ có kế hoạch đảm bảo sự an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống dịch.

Để chuẩn bị cho giai đoạn này, trước mắt, ngành y tế sẽ phải tái cơ cấu lại hệ thống các trung tâm hồi sức, bệnh viện dã chiến theo tình hình chung trong công tác phòng, chống dịch của của thành phố.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trao đổi với PGS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, khi đến thăm Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 do đơn vị này vận hành. Ảnh: UMC.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trao đổi với PGS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, khi đến thăm Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 do đơn vị này vận hành. Ảnh: UMC.

Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ phải tính toán kỹ bệnh viện nào có thể "rút quân" và trên tinh thần hỗ trợ từ các bệnh viện địa phương, Trung ương có thể sẽ rút từ từ. Trong quá trình rút quân, các đơn vị này phải chuyển giao cho các bệnh viện của TP.HCM.

"Chắc chắn các bệnh viện tầm cao của thành phố sẽ là những đơn vị chủ yếu tiếp nhận chuyển giao từ các tuyến trung ương. Tuy nhiên, tôi cũng phải khẳng định một điều là khi mở cửa để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa..., thì y tế vẫn là ngành nặng gánh nhất. Do đó, về mặt y tế cần phải làm rất kỹ, để làm sao có một khoảng thời gian gối đầu", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Báo cáo tại buổi làm việc với Thứ trưởng, PGS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết kể từ ngày đi vào hoạt động cho đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 500 bệnh nhân Covid-19 nặng, trong đó có nhiều ca nặng phải đặt máy thở xâm lấn, thở máy oxy liều cao (HFNC) và đặt nội khí quản.

k4vsZUrV4bDDz88zJw5s1JDecqUKUV4hVm1alUuqaE/v3v37jBp0qQa6yVLloxgYl8b/vIv/zLoT6NHdA7XGoEqzFuLuXuhRnO/Sfz7u7/7u6Kh/NBDD3UvE6NIOfe80yirq666aswbnLqPTQzU/a06V8VJjDjuuOOKsM2Ey8X90UcfFR2KY489Npxxxhml4tGmTZvCj3/840JANtv/9m/NjzwwANBHcJuu2buWwnjyq/y3cyf1X9tG4WTKPfSSy+FAwcOlKJRx8fiuv7660v9vvXWW2H8+PGF/zK/qifTp08PRx11VK2eqcw+97nPhZ/85CfhzTffrHtPmw26z2VzFff++++HiRMnNrSlSlyxn049c1SHL7744sJmcdizZ0+cdO1YdVqdcz0jrL6Lnzrgum/KXKozm4tv6tSpQXa1y/n7IPeMUBtO7TbLl7Xh1H6466676upGu+xSPLoXnn322eLe04coS1/73/ve95JtQV/n7T5Jbcvuh6uvvrpIS2WvvMuNVXm0kx9xQcAIIC4YCbY9QUDq9Ny5c+saiPaA99tDDz003HjjjbUHsTdeIxP0MtCXzH/8x38sFOHf/OY3RcPUHtzef2p/NJ2dVHz9fE5fOe65556ioXbvvffWZcU3FFQ+sbhgXxv0hWT+/PnFn/bVANI1XPMEGjFvPsbuhxjt/ebveXXM+sWpAXnDDTcEPc/88y3e1/NMz8Wxume6LS6okf/EE0+Ev/qrv6pxkWihTmnKaZqb72TF/E477bSwefPmVNDkubJnXjJAhZPN3LdepInzUnZso8L8SLEy/7p26aWXho8/jibA18XdJ+WOQnxEuQVb8qvyvX+++8vRIQyu/SOkPhg72tvw3nnnVdJLNL9YmmkbEnlQxweeeSRcM455xQfKFJ+7Fw7nzl6DqjTLHHAbM51vJW+xIPzzz+/5tfC2PbEE08MEldyzjqzEpjEWPEpzxY+3qpM1eluxcWdb32dt467tjqOhUNj+7WvfS3oT/4effTRptpwzdoqwUjtxTjv/lh2yDbvfJ33fuP9XB20USTyrzaSXCfLw9vOPgQ6RQBxoVNkibclAkuXLq29eNTg/tGPflQ8cBctWlRsf/rTn4Y/M/L14A+qIXN7b1QtWL1V6udqwvHs1Mb9CLQA/7Vkcu+BeqvhKUOX2d0FcKqd325anM/1hf8w07a7yaDX6Io74urFmzxi4VW3vxXnTRRUUjRg0Z7bfKtS7yIT1oxLwfsYz2flO9Uv1Tp6QX76FUmZjNvhF6/PHHFyMVNE1EHQB1ik14UGdprJzuY/HUX9nQ5dge3yku6xzF4fyx4lBnw3PRfk5ckJgkIVl+1Pi/7bbbio7V2rVrw/e/2iTuiaPYN8Wrn9smdeLkyj883ct356iZWDtuPGjSvyqSHUP/jBD2plZH6ee+65wgwvLkg80PvT/0mYN+Gm0T3jWeQ6SJZ3e96Ld+xX72p1oJWeruvvi1/8Yvj5z38eHn744TBjxoxw9tln197/v3ubfizP/uzYiSipZna+jqRsiUVRufK7I/D2P2b46cv1XqnNxqBoLaC7ntjYtvc/SOOGoFp/tT5fuGFFwomVep73JlVfBL7LT59ode9o7aT7iUTPFodceiZWhrx1t/b1maL23B2HJdDu47ffvvtcOSRRxb1UyLDgw8+WNwzehZ70eGkk06qG0Hl86f70+7FeKt4Us5GkYiv2qidLo+UDZyDQLsJIC60myjxtUxAL2sNC9OLR42n3FxAqfz33XdfclHGp59+Olx55ZXFsEozZP369UVDfeHChXaq4Xa0nZ0VK1aEP/3TPy3y0Uhc8C/7uPPe0NAx8OAbds3ap68NamT5r4ba1zldw0FABEZ7vykOdUr1tfP2228v/RLbK8T1BUzPOT3v1IB/7LHHRoilsvWdd94phuRq2+uuHeKCb6xrXrhNs/AdEM9B7wnrsP7yl7+sY6h3ikQFMa7SKbV4R/PMszg6sa16n3hxIffMfv3112ujDHIdWeXBs4gFgziPvuxiv/6aBDPdpyqf2Nn0Fj/9wdugsvTCQxxex75OyH9sSyqMznkbq4TJPXOUL1sLRp11CUs5Z3lTHf7mN7/ZsEzUAdXXfuVLwsKOHTtqUVep79Y2sc6sj+9b3/rWiCkV+ppu99esWbNqaVXdkU0Se8RKf5oSefrppxf2a6tjXbfpOWqnxW04TZPRuWbacFXtM3/q1Ov5oXqnfe/U5tSIGTHXM9u36ZqtMz5e7d98881FvDaKpNPlEafPMQQ6QQBxoRNUibMlAn7YaK4hWSVivWz1QtTLSH/a18urGaeGhV4k8Rd2Ncj0BUgNgp07d9ZFqWOd13VrWHiVWy8sCR36eiNVW19q9JKSQq4Xlr66aeSGnI9Lacp98MEHxfQEhb311luLuOKXYOExhKJzZS9pfQFVvHrJ6yWpr1uy0eK1MPFWnRn501cusdCf/wpmnZ0yJoozLg/ZlRqGG8cjW5W+ylCs9BK3/CovypPy5vMX5yE+tjQU75YtW+LLxbHEHolU8rN69eqaHzV+FF62qAz0JULDF2XLyy+/XPgXW9kdu5iBhBWVZ8qJjeqR8qV0VD9UbyzvCmP58PUwZYfiStWDVLo6J5v0FVHpNsNVYRulL25quMlf7OL7rVm7Y765e36091WqDihtOSuTXB3wefaNVTXcNe2oWZd7nviOjL/fy+zS11PVdwkeelamOHn7chzaJS7oC6CmRej+UsdXz57cO0H1VNc1H1tfXGOnPNnzSw35Mlf1mWdxqOz1HND94p9ReraIp/7sOakwVkf8fWtxVdnG90kuTBVxoer7VrYav0Yd7lxHS3VVgoDFozWRUs+BXH68DYpDU2D0pTnl/L1l6TWy28pL3PRRQOHU0bYyVLnJNbovrHw1ysim6TQacaS8aeSCno2yw8S0nOAj/9bZT8WtUQwmWqaEpbgza1/OlefUc0gfA0zM0EiqZn7GW+Wu96meCxbO17tcHuPnearN0Oh90+z7K1WX/Dl/T6kMzOXqvF0v24qJmIq93llynSyPMlu4BoF2EkBcaCdN4hoVAf/S0Vem5cuXNxWfXjbqCNswYmtYaKtzmtuc6vilEsk14nLnFYd/yShNfY20+Xl6QeurhLfJ76ux4OeY+hf6ZZddllyHQmFSixupkaLhfT5+7WvosBpLEkx0rJdvmfMv0zguHVvDJcdEDQt1jG1YpY9D9slO7+64447CLtknO22os4Wz/ErZj6/Jj+agqjNS5vwXrdzXL32dUXz+S6c6XKk5qbJVcVoHKG4sldVJ5efyyy+v1ckyXrLn3HPPDR9++GGRvRRzhZf4I79qoGqOrIbl6tj/KR8xpzI7JZD5DlKOb5y+GmC5ehgv6Onz8+tf/zppt9ha/s2GMrtT9/xo7qtcHVD9llhkdUBf29WgLnPqBKszrHL50pe+lBW6cnGUPU803P2ZZ54pxCjx8aPB1PGInerC17/+9cIWbXXsn2UqG+/KOGjxxEadIx9Xal/Cki1k598JOXHB6s4XvvCFZD1VPbT6r7pvcafSrvrMU13XSJPUs01T+X7729/W0vQdEbM1Fq1TtqTOVQ3v82HP6Tg+37HRtEGVa8p5fnFdiP3n6o3iVhoqh1by7m2wssx9RfdTK81vI7tT8VtYbS18Ln/GwcrHwlZ5J+l+s3ZJFXHO3pMSQTQKIXZ6P2pUgmzQ+0B11Zwvc4nIcj7vds78a+ttygl43r/2labETHsWyBa97yTYSMi0Z2X8vlS4qm0G+W31fRfb2+hYaWkhceUj5t6oTpTFbaNI/LOrE+VRZgPXINAJAogLnaBKnC0TsI6dHuJqJN95553FsDk1ksucHv5+3qDWZdDK4fqzNRoUZ9UvJtZIiBtCufOyzb9kvv3tb9eGK6ph5TvD+kqheaZ6sZoQolELeqmY8y902aDrWvlc6Wv+n17Uyo/vACusvrTbFxNdt7Q0F1Nx6Nc2yr5qWPra2orjRxxxRJGW4lN4WwnZ5rbnmOi62am5tFLm9aehnIpLHU/9ckaxLJP6VgZek7KrxpOyovyZPlSfEpLHf0y5ztS+hqjhph3Kit1phWfLRymumdDq3Xe7FK+NWdY9hpT31hSOP+rJWazyv7LX/5yYa9fHVpfjYyX6oXi0hdRm3dvHT/Zm2Nu55WW6o06PxdeeGEdJ+XBN8z9vaP0ZZM4qpNvc4FVf3OdD8/P0pf9f/InfzKCldLWXzyc18Ip/c985jNN2+3Lpeyeb/W+UidX97TZH9cBNThVN3Xd1wHPxu/7BqQNh/XXy/abfZ7ol3LMNl/fLA3/pdO+hPpnmcrGXKN7QWVndbgKB4s3t60iLui+EXela1/LD7Vbf/FvNGX16rPPAnfxlTp6pmse1V5Vt23r9+yyz/XrZ7H7xWzt9G2anh7lir9lLggLhoZYs+tsqH7vq5KONE9lPtTx97et77e+PrUqAxSDMwGcTOR148KtDCqnyam6Rlr70Jvi/n1W30t1ntNz3Orv3p22rvOVvr3+UjFaeWj8tfXdhvq79Mq2/fPp9z9Y2nk6lBZHKnOrBc6U+uS+OdD3LHO5UUfVfQOUv2L/QLISZ+xHlsts1gLJp53+VsLjsvMdxsjsVjXyfOOuusom1neVdd0rtTH1J0z8XORpH4+68T5RGnyzEEOk0AcaHThIm/KQL6ImfDxPxLSQ9pda61oOOrr7464qXtG9BaDEzDF81p3xYIU4NQfhs5e2nFL/DcecXnXzLyZ84LJppn6hscetkrDeXVdx59A0HXfDi9pPyCTjaUMW5I+zCyRR15/yUh1eg0m/3WGnayIxUmxcTPG4wbLBryaAKDH6bsG8R+8aY4v+Jlw1RlpzrC1khWx72RUwfK6pZ1piyM4lJd058JFX6YosrId7JVtyScWHy+seTrpPITf63XPFLVGTnPSw3iuI5qHrIa7uZSzHXNzsue+D7wHSL/BdfbGf9Uq29UxR03s8Vvffq+DOVHwo51DMTXL3Dlw8WMq9gd5zV3z7dyX8l238CO09KXdi3alqoDno3f1xdC86+8N+OafZ74YeKqW17Q850xL7blnmX+XigrX+XN3wvN5M/7rSIueFslWD7/PPFM1Z507PRGvqyKTf6waep/bJnnqadqDOg+PTcUT22joO2em74NBWXOavn8XvFrjfaVg3vn6Vf/epXC+FD4of+JDZ6wVi2ehtjGzwLq7NVtr5e+3rTSr0wG8RNo4RMNIif36rbuqZy8aNovC1x/vyxr0upMI2uVy0fn6bf98+nHCdLQ/er2kux03PW2jtxHPbs8J1Zf49JGNMijnqmqS6/9tprI0aRldUV2eIFetUtidS6FxWfFoq1ESyqQ94+/w6s2mYwFoorfi7n3hsxr0bHsl33jdLQe8s+qlg4Xydy94XCxaNM/YcOP2Kk3eVhdrKFwFgSQFwYS9qkVYmAXmwa+mcNiNQDW1+KNA/dnCnAvlNo17S1TqPi8h1a78fv20srbgTmziusf8nIn5wfhugb75aWb9z7rwK+kZEaNm1fIJQfm97gF4ZMhVGa1rhQuJRQYHb5rTXscmFSTGyes8oj1RixoZ2+ceEbxLFt3ob4S68aJfZVwXeafR78vm/E2OgEXfedMP9VrFHd8h1Pnx8LJ25xI9jbo3113OVPf7npGj5Mirmu2/kUd18X/dcXK4u4ris+NQht6KnVaW9HvG/pKx8pMcLXW1+OFq6R3X74tvFt5p5v5b5SHm1ef8o+XfcCja8DMR87blVc8GXYzPPEP/98XbTOWFzvUs8y2d6IuS9fz0Fij+5hm8Put14oND629Q3tnDCgOqopZSobu4f8VkLmhAkTimu5OCw92/rnTfws8s8bLwhbWP8ckR3++Wf1PHWvWfiybdXw/lnqWcT7+jqvYehimHOeRRy+7Fi2mmunuKC6aaNRPH/lwZ/XVC4T070tZlNqm6v35rfR9arlY/HFW/988veP92dpNCsu5Dqzilvlk5rio/JVO+yHP/xh7d7y9dnbZfu6bvdi6l3mO/0+j620GYxF6rnsn5X+fWd2VtmqfeafLRdccEFtCouF93VCDPWu0E/jah2mqVOn1kanxh+27J3hp0RYnO0sD4uTLQTGkgDiwljSJq2mCKixIBVcc/c0LNGGkluDxg+ttpdMrtHmXwDxPMSUUbn4cucVh09D/uSqNBZ8Q9DWaGgUrtW0fEMxbjSnOOhcozApJpYnvfQ11NSGl9pW0x5Ujr6xb2F0Pm7AlNnQiFWcL98I9S98e9krfd8BS+XPx+nn8fvGkoXTMGE1Nsqcz7vVgTL/Fndc33PnFVeuo2Zh9NVKIo2VkW2t0enzlrPN4ortMv+5sioL18juXFr+HrF7Ppe+2efDyCZzZfbJT6N4LR7b+vrsRRa7nttWSSdVl/zXRN8hM7FRHQg/oqHdHHx89vy2recc5ztX9rE/dQL0k5lWVxW3nj3qFL377rvFF1Kdq1KHFbcvH/H0zuclZ7sJdkrTP8sa1SOfTmq/anhfB+KRC/oKqw6Q7FKHs5HzLHphWoT427NaIxQk7sp50VjPb3+v5Mopznujsm10vWr5xOnasbc5V1cbpZGLw5jF97ql/corr9Smwdm9qWlxOm/1KfestTi0Nb+KI/Uu8x9BfB4tXDNthjIWVZ8d3na/rxGm+vUI2aO8aL0IP2rR/NrPjuuXL+K1idTWUBzGU+KsOXv2+g8cdk3bdpWHj5N9CIwVAcSFsSJNOm0hoGHaGo6rh7UaFlJ45cpeMrruGwX+hZYzKhdf7nychvzJ5V70Pl17qSpP2q8SzuenmbR8Q9HS8rak9huFSTGxPOUaCtZx1VBGe2FbGHFQmt6V2VCFsY9L+9bQUlr6uqKGhH31ir8Ip/Ln48ul3yicj6Ms796f7efizp1XuFxjy8LkxAUrq0a/1640LK5cI7QVVo3szqXl7xG753PpG1cfRnkx12q+LHy89en4UTKxv/i4kf3y7+uS9s1ZY9Y6ZF5wiNdi8Pa1g4OPT/ec/Pxm622zZW9XY+3mrIgMUFrz+jLpZxW4NdILqVZVcgpe974vORs92Xgn2WN6lGcn/i4anifvq8DcXxVjj2LXH4tnhwbXwa5zq3FkdqaDXavS0yydXCscyZBQWVs95O/VxrZbWnm7K96vWr5WHzx1ttsz6zYjwlXfqSj9+NH1vj6bnXCePkwtq/3oGzQ+1FbHauDbIsZSnxW/GXO0lFZ+LpvYfw97fNo4ZppM5Tx9un4jxhmR9lWedY0BhMWNFU3NQWlLA67JsFBoxPEw+qht81/yLAwtm1HeVhcbCEwlgQQF8aSNmm1hYC9XP3Ly14yua/E+nKcWmgqZ5DFZ40Z85c7r+upholvLKgjnfpSlMqPD+dfwGZHKi3/RcAaWObftvYCFzvtV3HWsMuFSTGxdHLlkUrXwvhyNX9lNjRiZXH4rYYua4ij0pKY8OKLL9Z+biseymn5y+XFNx58WWn9B8XvRTBvg9+3Renk38+/9H78vtnUTP30DRrf2LK4csNsfbqN9i2uXMO30SiPOD9Kr5HduXJJ3fON6krqvpINNi3COuYxBx/O14HYnx37IcpqwKamkJhfv/X2N/M8URwamWC/3iExQb9ooLRTefL5UZmas/LNMfcdmyocLN7cNlf2Of+p837aUpV7S3GUPW88GxsRE6dr9SV+lhm/VD2P40gdVw3vn6VVn/Op9HTOs/B1IeXfs/F+/fQ/MYnXdknF5c+ZDZ6blatGn+kLud55ilsimpy/V7wtPt54P2e/+Wt0vWr5WHzx1tucu3/Ewjq9qY6pn4JiZe/vo1SY2A5/7EVIv1aD9+P3fd1rZeRC7tni07D9Mt4+z/59Z2Fz23YKC0rDtw+sHlo9akVoa7Y8cvnkPAQ6SQBxoZN0ibtpAvr5PK1iLcU25fwXC99p83OY7YXqw/sXXpUGZu6lZedTnSd1EOylby8Rv/iXbxiZbf4F6OfeNWpk2MtJjSlLyzfgZEe8gND7779fG/WhcClOZpffWsMuF8aY+Pz5Bk7VhqQvI6XpXZkNjVj5ePy+NU6Vr3HjxhUNUz9Nwvz6jn+KmRYYUxz68w1CXydjwcLitq3nVfZlyfynmOta7ryu+brmG1tmp+pM1U6u2RFvLX2xSJW7n/uvDpg5C+frkF1rZLfSSpWLr092zzeqK6n7SnZ4u7WuhxcJdd/Zgl9xHbA8pLZ+ZXQ1MvW1MOWU1owZM4ovhq0+TxSvGs02Okf13IQGP03C0s9x8PeCdeIsjLb+GejvBe+nmf1c2fs4JBQqXW1j5xf2jH+dJvbrj8ueN2rc26J0J5xwQvjggw980OJnSL/yla/Ungn+WVZWz+siyRxUDe/rfureSEWvuqX7Q38SqlVf5DwLpV/mcvVGYfxPRGqhP91TloaPU+Uom7WYoDmzwT8ffN3QApV6funLui2c6+/1RnZbOmX2y4+/7kcF6JpfqNjbaXFX2Xqbc/ePn/7hp4Yqfj2LbJSBf5eZ3Tm7NPXUuHk71Q7TwtB6rolvvJih92v7Kiv5VZjUey+35oJ/B6beHRa/35bdD75++PedDx/vqz5KfLEFWauMWFB91aKV/p3g4/XPebsX7f7MlXE7y8Pbwj4ExooA4sJYkSadhgT0kFbHSi8lzdO/8cYbi0VxrMGjl49+etBeXL5RrAaeGnoKqxfoU089VQgUejlqX+d0LR7ynjMq99LyjWsNy1SDQmnoZaAOgtLQn2/MSL2XEKLzelnZS1wLV+rnMy0/fmhyo0aGNRbitPyLW8Pc9TvbanirgaCf9jT7tLUXXY6BnfeLtGlKyrp164Iaoh9++GHhJcXKv9j1ota8Q+VXTrw0T/GSSy6p+51ue+HKNt8gVxhrXKbsbsSqSDTxz389Ni6pjr3/4hvXrbjcfWPB18mYgToo6lxbY83zUn248soraz9lKjvF5oYbbqg1xlPMlcXceV3zafjGlrdT+VN9USNVTluVv+auW70tLmT+WfriqfnvjzzySFHearTp57g0xULXxKPKr18omap2V7nnG9WV3H3lOw6yX3OR77/uKXArS4rNUfbX0dyGAqTitf/uctdb+ee+65RZxa8FCdL4kWto6AfXFs5XlidvjpQGazxWt+tM1xiO+Fxx9/vFa+Kk/DKzKwaerfX3pswUfVRe11o5sVdxqxNs1+ZOzPKlOa3FCTYvQCBnxs59S1T0Vi61xuv647Jmnuux/9lidTN3PcqontgCq8fXPMrs/dJ+JcbOuanj/LMB193AAACAASURBVK36nPfPWF92/rzSL3O5eqMwepb4n+ZVmejeUZlZmeqdb+8p3zE1G2JuXvQTbx/G3+uN7LY8+ZE3qm+qBya6yI8XlmSLPobofRaXe2ynxZ/aakFTy7/qt91Dqveq/3ZNU0vkVP/U+bb6pTaR7gV9PNB7w9oTfvFBqw++XM0Wew/qOaN3kkZ8iZ3uK9/eikVVCx9vxchGkeg5rzaTyl52l/1ahH/Ox+/LXJuh7H7w8fn3XWyvHcs+fShQ2mIrcUa2G3+/1XvfxEx7/oifntdqp4qfnkMqJ4vPxE1vV+rebHd5WP7YQmAsCSAujCVt0ioloJeSFs2xl2bZVg/quHGmRrc1xFNhdS01TC9lVO6lpQ6W/TJBnIYasmpU6LxvzFijyl76cTgd67eQ1Tgw5xtGqQZBrhGnF+Rjjz2W5CBmttq70ky92Cx9v407QWa/hc+xUkPCOpMWJt56QcUaQPLjG+SyxRqXumbpmo2NWJm/1FYdK7MpNTxcYcTUz780/7b15R6XlRqfVifMv996gawRLy+M5ZjnzisfvlETN7Ya2SmbU1+qY6aWvkb2nHzyyTW2Ps/aVyNM94U5C5dqlJfZ3ew936iu5O4r2akGvDWafX4kClx33XW1aTVxHbA8prZqSGqRPB9fal9pqKGqRnYrzxNL2wu4Sic3fSrHYTT3gtnQaOufAykWds6eA7qHxcfOx1s9d9Wp9fWtkQ2NnnnxKDCfpjoT48ePr9njn2Vl9byRTbpeNbxnaJwaxe+fsb4O+/NKv8zl6o2FURn41fc9N7+vMpNIs2fPniKo2RA/H9Rm0LtTYeNr/l5vZLe3zwsgZpOFV/33HXu7rq0v99gWiz+1tTL1caX2fT3Sc8N+1jfl1/9MrL/nU3VBQr8+5qTisXNx+ySVD39Oz2XrVFscttVPitvIH1/PFL7RO1Bx+DaDsUvxLntveFtt3/s3W3Nb/5s9PxRHGKhaWhyEmglIKVs1vVOlIflkS0ExooA4sJYkSadSgTUeFZH5zvf+U7y5SSBQF8nNGwz5dQB0Kq9viOv/dRKvqnwdq7spRWv4qv49WVXi4jppaOXiTVGLD7lS9M94pe4Xjr6WqDGgne+YRS/gOWvUSNOX6Nnz54d1HnV33333VekYY002ZhqaHgb/L6+BEr48VwtfBmrTZs2Ba09EDc0dKzzum5O8dnL3DekdL3M7kasLP7U1g8x9R392K8alfpK5stPHRo1dNRYsHJPlZXqpEaQ+A6QOGpIq76MeZfjJQFDDTbZIZdjnjuvML7x5BtHln7KTpWH5sDqi2JcRy2c3/r0dZ/oC68ve8VlX7Jy4VS3vatid9V7vlFdaXRfafSNviZeeOGFxRf1a665phjJ0yhen5943555qg/+/hJ71RnVHX3dtLJX+GafJz5N/7U3JxiVccjdCxrJ5Z+BqXvB25Hb988Bex6ktvb8kT3iE99jCqP75sknnyx45dLLnS975imMOrbKs7+v9Xx45plnimer2eyfZf7+iOt5zg5/vmp4z9A4+XhS+/4Z68vOn1f6Za6s3li4svKy56KNCLAwZkOqQ2YCse90Kpy/JxvZbeloq+echA1frj68ngF6Z/vrGm2h+8q4p+z0afh9K1OrL7mtr0dmp+zwz1fZpDrp36uNOrOKS6wk+uj57NNv5tnv86Qy1kg13X8Wn8pWbQh1nlW/dN7XMwufewem2gzGLsW70XvD0rOt928257bx+1OjOTUdJf64ZfXZv+etvqbybra0uzwsXrYQGCsCiAtjRZp0WiKgFb/1oNWfrf5dJSIbyqhw2m+308tTAofi10upGWd5UuNUnYSxdNZI00tTnbxmnfKqPPs5uVXiUD6VX4XtRr6r2FjFjy/3ZutVM3VSX/iMV7P1q0o+yvz4tJst51Rjz+LrdLk3w7cs/61cU702gUlfFO2La7NxGatm7pNuPU9Gcy80y6Wqf8+vXfdNo2ee1btm75WqeRpkf/F7QeXXK87KNffcanR9rPLh67xsip11ZsvEcwvj7+l21GcfX7P3Y1w3xrqtZEya3drzWM/wuDz8KJKcsOvT8/zaUR4+bvYh0EkCiAudpEvcEBhjAmpo5EQYvag06kPCgl8Mc4xNJLkBJpASFwYlu7a+Sio/fnFQfU3EQQACEOgFAramg7a47hKQuKD1GrR+g62h0V2LSB0CnSGAuNAZrsQKgSwB64DFQ+uyAZq4IHVb8yPPOuussHDhwmJhMynoWlxIc0ltKGeVrxhNJItXCBQErG6nhqn2OyKJBrpntf6G7ifdVxo6P2/evNoidH6F9n7PL/ZXJ2D1vhPP9OpW4BMCEIAABCDQfQKIC90vAywYMgKdbIjq1yK0mF5urqDOpxbDHLIiILsdImB1e9DEBf2kof95wdT9JeFOU400Qgg3XASs3iMuDFe5k1sIQAACEBhJAHFhJBPOQKCjBPSlU6vl33TTTdkpDKMxQIs53nLLLeFLX/pS3QJxWqFY0yL8Yk+jSYewEIgJXH/99cUvhGi1fC3cNUjOFnOcOHFi3SJqWmhMC9BK2ENYGKQSr56XTj/Tq1uCTwhAAAIQgEB3CSAudJc/qUMAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABPqeAOJC3xchGYAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCHSXAOJCd/mTOgQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAoO8JIC70fRGSAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAQHcJIC50lz+pQwACEIAABCAAAQhAAAIQgAAE+p4A4kLfFyEZgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIdJcA4kJ3+ZM6BCAAAQhAAAIQgAAEIAABCECg7wkgLvR9EZIBCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIBAdwkgLnSXP6lDAAIQgAAERkXg448/Dtu3bw8HDhwYVTwEhgAEIAABCEAAAqMhgLgwGnqEhQAEIACBvifwySefFJ1zbfvNbdiwIdxwww1h6tSp4aqrrgr79u3rtywEcf/www+7Yrt49bowI/Fox44d4eDBg31XthgMAQhAAALDRQBxYbjKm9xCAAJjSGD9+vXhmWeeafi3evXqsGfPnnDttdeG22+/fQwtHJlUMzaPDN2fZ371q1+Fr3/96+Huu+8ekw6cyvvVV18N+/fvHwFs06ZNRX15++23i+vy9+KLL4a9e/fW+VWHfPny5cWfOp9z5swJjz766JjYX2dIGw7E/yc/+UnYuXNnS7GJjRjF99rLL79cCAe5TrkYXnPNNeEb3/hGWLRoUUtpK9Arr7wSfvjDH4Z33nmn5ThyAT/66KNwySWXhDPPPDOsXLky563h+Wbva9XRmOdzzz0X3nvvvUIMyiW4a9eu8Pzzz4etW7fmvAT5WbZsWbFNeZLQ9MILLxRl8vTTT4e1a9eOGJUj+954442G9d3qRpk9KRs4BwEIQAACrRFAXGiNG6EgAAEINCTw2GOPhfPOO6/2d+6554avfe1r4eyzz66d03UJCuogTpkyJUyfPr1hvJ300IzNnbSjXXGrY/nWW28VnZVUnBs3bgwXX3xx0UG89NJLw7p161Le2npOZayyVpl7JztVH66/vrimtWJ888/P2zbts17Dc8++2ytDs2dOzcsXLiwYUerLoIeOXj/ffDhRdemOw47969u8jn5s2bS60VGzGaNGlSjYk42v2mzvkHH3wwIg6JApdddllQp1l+NIKhFaeOsDr/6gQ369T5Xbp0aVDnP+UkekgA0VYjU2KRSWFUh1UfykatNHtfq46efvrpSZ5nnXVWIeak7BUDsRCTnJMflU/MS0LKddddFyZOnBi++c1vFn6sDL/3ve8VgpzFKfsUh+pPmXvppZcK4bDMnrLwXIMABCAAgeYIIC40xwvfEIAABFomUNbwto5kt8WFOHNlNsd+e/G4jKuEBwk76njJqQN30003JUcUtDNvKXFhzZo1RWf4lltuqXUgZZ+Gw8fD9jW6QUKIvt7qT/s6129O+dNokdtuuy0pjFTttJu4IJEldhIVJk+eHH7xi1/UuMqPOulXX311ISrF9SCOo9FxVTtT8ZTdXyr3yy+/vBC8NMpCHW+JCLFL1afYT3xclq785uKU4CM71Ol/991342gLwaAVcUH3qfJ6zjnnFMKFXz9EI1pmzZpViG422kf2nXbaaeGRRx4ZYYOdUBlrupD8IS4YFbYQgAAEOksAcaGzfIkdAhCAQI1AWYO+rBNci6ALO2U2d8GcppMs46rOh6Yd2NdgdeA09FxfUDvp4o6bvqBrNMsdd9xROuTcbHrzzTfrhuBrOL7O9ZvTl3bxVxmlXNVOe5m4oHglGsWjPxTGT03RUH1NMyn7+p+yUeeq2pkKX3Z/aSi/xCNzEpo0FcB3vHUtrk/mv2xblm6jODXKQiKAuMauUbzyLz/xyAXFpekpuhdSTgKQ7k9zyrNGOGjUUW46jVhJ6NBoMcQFI8cWAhCAQGcJIC50li+xQwACEKgRKGt4+06wOjk/+tGPisazvhA+/PDDdQ1rRaiF/P7pn/6pGD6sIcTTpk0bMfRbneZ58+aF7373u0Vc2urYOtM1w0p2cjbrvBr2asDPnj27GJKur4T62ppaO8LWlLBRAvoCKpu1ToDlV+seyEZ9jfQdCZn3+uuvF1/oNVRbTO65555iSLSGs+c6JDYUXGFsmLWfG68OpkYqaDi9rstufY3V9t577y2oqCM3c+bMYoSDOqMqF9mpeEyYkC2yyeJQvGXOdwY1JF7pa92BOM+KQyMrZI/4mWtU9qmykW0qJ9UzCREa7aDOnHhrXrs6b2VO00V8fdN0AgkxPpzK9Je/GXBQh0/MVqyZMmIznAj7qpDil+CizqGYqvOaG49EsUn8SA1ckF5SokL4hDbqnUbLD/N1E8TF1SPNQpD5ak6p6kvKquUs/tBefNTpXxZx3X+oYceKsSGH/4x8X9oHovLipbP4Uhdz94O3L3tfnxddTO2XbLli1Fur/97W/tVG3bKF55lB8vLkjQueKKK4pRBlWfTbLvZz/7WfjBD34QnnrqqVr6tqNyvPXWW4sRK0oLccHIsIUABCDQWQKIC53lS+wQgAAEagTKGt4mLuhLmzrt6rhpqLs6ruoE+ga0vmbqy6E6R/Kjxr6Gl6uhrX05dVTVcVbDWkOp1QGzefo6n+rI1gx1OzmbrYOgjs6MGTMKkUHn9AU4tXaE5c86gHYscaBRftUxEAPZrc6a/jR9QMPd1TnTlIKU0xdWdSy/3vF51VLVCnxeZkozhprr/EArHW8fz584sOseZ3m52KVx0Z+ZV4Ir9KX/PglbY6OGaX5neLtzqINnw7ZZd13J588snwrW99qxCPrFMb+ze/4iVXpeytbMRW9Ud1RAKC5spr6PlFF11U1AWdl3AiGyQS5ZyEBeVVIyusvj3++OPFOgW2UJ5Ge4hFzFMd7QcffLDWaa/CXR1MdfRVv1XuKguVnf+K720tExe0HoHK30+9MFtVT7XOhcJL5Pn2t79d64Q2Wz8lOImR8VY9EQvV7dRIGNUPiVPKm/KovCqPNpoiVedVz3S/Wcdc7BVGQozyqLquYysTzyjez93X5i+ud3ZeW9UllWuqzjSKV+GtfmorZ+V3/33F8dV/sk+/UmI1H0ZixKqs7qPxUPCE+JCFar4gQAEIDB6AogLo2dIDBCAAAQqEShreFtn5oILLgh+ATs1mtV4VkNaTl/59MX/xhtvrOvAmj/rFKujqw6AOjne6Vjndb2Ky9ls5/V10HeMLR9mr6Vh580+O1anXavDm7N8WHjzp/nxXhCxL5MSY6yTYnH4rYW3+OyaOiXf+c53isXw7Jy26qDpS7LZqXMKq465/zUAGxoe26Vw6tT4PPn4LT592Vc6GpXi+aX82uKPVcs+Vzaat37GGWfU1Ql1RDV6QXbknDpm8bQC+fUCShlPCWHGrsxfzF3pNipf2WGdU9VrdbztTyMfxFm/pOHrjoQRdcb9faZ4ZJuxtnrTqH4qnOzUvH5fZ3Re95hsKKufVla+82v3QFy3lAedi5mofprdSreKS6XrwylOL1ioky5uevaIaU6gtHiVbyuHeCsRRmVlXOxeivl5e+J92ae/3IKgGgkkVhLDEBdiehxDAAIQ6BwBxIXOsSVmCEAAAnUErOHtOxLmwTozajDHTues86DGtL6w6qu3OlX+T6MXLLw6VPrKqa/03ulY53W9isvZnDufy4edtw6EHZu93hafX+t4pBay0/DvRp23VDrqFGvlff35DrJs0Jd1dYbMTp3z9pid1qH1/nRNZZvqiFs4i09TBmwBu9QXYPPv065a9rmyka2xbcYnzoelr63sk7iikR2+k25+yniazRJtyvyluItl3JG2NP3WykILDaoT7P/uu+++wnZbz8JsUMfT3zvalxigctG+cWlUP2VHzs5cOXjbU348M+9X+7oPYia+jsT+c8epdL1fxemnWuiekGgmxhrlEa/7YGEtXhuJ4cvC9lXXJDDIr1yq7C2+3Fb26U/CnEal+NFCEvY0qknlaXUj9czNxc15CEAAAhBonQDiQuvsCAkBCECgKQLW8E41dKt2ZhSHvvqpcR5/EdSxzUvPdTjK0kllJmdz7nwufjtvnVg7lp2x87bn0lEYXVOetc25VDqpcxbeOiNmp857e8r86ZrKNu7AWxjbWnxKSz87qY57bp68+ZXNymeVss8xU55i24yFz6/ZaVt14LR+hezUV2t1Mu+6666i4yY/FodsjZ3nWdWfxZHrtNt12/o07JzfqpMpbhJJzAYdp+4fTTHQmg/mL5UnXyZKJ2dnrhy8bSk/qXMWJpVWbI/5LduWpaFwrcSpcI3iNT/+vtVClZrSpZE1VZ3s05+cRsVolIWNjlFd1ZQgTUexuiFuOAhAAAIQ6DwBxIXOMyYFCEAAAgWBsoZ31c6MfcnXnPQyp4a6OkpamM47Heu8plVUcTmbc+dz+bDz1om1Y+sgeFt8x6bsK646DOokypacS6VjC8jpK2w8JcE6I2an4vX2WDopf7omm+IOvIWxrY9PIwH0VV3TFbT4YWyP91u17HNl06q4YHZrqw6bOutaX0FTBvTVuYynfZXWtIsyfymeqY60t8X2U2HtmrZ2XfGZDY3qf6reWJy+THQuZ2euHCwebVN+rJxTo3VSacX2+Phz+6l0vd9W4szlx8drfry4oDp/ww03FGuBSGio4mSf/uQ0GkUjFzRySyOzJCzYGjW+7KvEix8IQAACEBgdAcSF0fEjNAQgAIHKBMoa9FU7M+rcaZE4DTuOO6LeEDWu/Vx3u6avezpvjW87n9vmbM6d1yr46njGHff33nuvGG1hnfaq+bX55xJE/MJ4ufnncT5y6WhOdjyfXmHVcdbifGanzqU6WtZp8f7kV52/ZsQFhdEQcy16qFX/FyxYUFeuPu2qZZ8rm3aIC7JXzspT+ZUr42mjBhr5i7mnOtJFYtG/XFmYt9dee62YSmCjQ2SrFrUs68jm6o3i9GWi45yduXIwu7RN+bFyjtcz0f2uc2M1LcKmYnl7G+2n8hOHkR8vLui61oLRwqJ+8U8fTkxsZILOqwz0Z07hdT/r12c0JcLWPLG6YfXU/LOFAAQgAIHOEEBc6AxXYoUABCAwgkBZw7uZzozNu37ggQeK4dtKSI1pjVZYvHhxka4a4+rkq1Our/9y2upY53W9isvZnDuvONV50xB6derUIVK66qhoSL11xpvJr34lQPH95Cc/KRZc1Px9LXJ55ZVXjuikpPIkLho2rV8OkPghYUKryUtkkQiyc+fOwk79coD8xQsLxp1JpWGdFsuPpatOTLPigsKKkxYUlMCgDpbNaY/TrlL2ubJpVVxQmvppTnGSk21af0EdRP10p5wWzhO7mKemUPjF/5rhbl/wVc9VZvEonCJhVxb6cq1y8X+yXTb4Om+2/uIXv6jdGxrRoHp18803F2k1Uz9HIy7YlACNpFDdVB5VFzS0X78iYetcKP/a1wiXWFzQT0Lq/tC0D+VDf41cro5YuLje2fl4Kzu1ToV1/BvFq/DyE4sLyrPqvZ4RKhflReWoslL+dE/pp1DFSE726c+ciZCxQGX3KeKCkWILAQhAoLMEEBc6y5fYIQABCNQIlDW8m+nMqCGun4PTugtapV5/1ij/4IMPaumpYa2F63TN/NhCdjVPDXZyNufOKzoJFxqmrE660lXHRyvNS9iwzngz+VWcEgY0dFqdEo3cUKdRokPcSUllRx0UdYBki++Y6Scs9bVT5/WnTqjEGXVkzE7Fl+poWafF+5PfVsUFhVW5amqEOpBaO0MdpjjtKmWfK5tWxQUJAio7q0dipboXT83RT3RqSLqVuxYE1GJ7KmvvqnJXXjWdwtL1nUkfn5WFlaPfqu5plE8sTMS2WvkrT0q3mfo5GnFB+VBdlqgkG2y0gAQciU36mq/zYioxTR1tX4cVXvebxDbLd5WOdK6OGNe43tn5eKs65e1pFK/Cy0/qvhX35cuXF/eq1SHlSQziMpR9cX3QaCzFa2Kq0rK6UYVJnDeOIQABCECgeQKIC80zIwQEIACBniGgTpBGLejLZs7pS6Ya2VW+aObiaOW8bNPiePYVvpU4ysKok5rqpKTCqOOir8RxR1d+1TnTNfnpJ1el7NuZH9Ux1bVGo16q2lWVu+ptp+qR5SlVL9rJrlFcskN5jO9j3Tu2wGSjOMSzUdk0iqNXrlu5DEp+eoUrdkAAAhDoNAHEhU4TJn4IQAACEBgVAXWwUgKFvux+97vfDVu3bh1V/AQeXgJaALCRONdtOlVFmG7bSfoQgAAEIAABxAXqAAQgAAEI9DSBJ554opiqoLn3mtutaQ5aA0DTB3ILwPV0hjCuZwjkpjT0jIH/Mi1HU3YkguAgAAEIQAACvUwAcaGXSwfbIAABCECgGLWwdOnSYl655vrr1we0IrzWJ0iNaAAZBKoS0JSLfhi50KlpIVU54Q8CEIAABCBQhQDiQhVK+IEABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAgSwBxIYuGCxCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhUIYC4UIUSfiAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhDIEkBcyKLhAgQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAJVCCAuVKGEHwhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAASyBBAXsmi4AAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgEAVAogLVSjhBwIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIEsAcSFLBouQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIFCFAOJCFUr4gQAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQCBLAHEhi4YLEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCFQhgLhQhRJ+IAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEMgSQFzIouECBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAlUIIC5UoYQfCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABLIEEBeyaLgAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAQBUCiAtVKOEHAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgSwBxIUsGi5AAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgUIUA4kIVSviBAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAIEsAcSGLhgsQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIVCGAuFCFEn4gAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQyBJAXMii4QIEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACVQggLlShhB8IQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEsgQQF7JouAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIBAFQKIC1Uo4QcCEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBLAHEhSwaLkAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCBQhQDiQhVK+IEABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAgSwBxIYuGCxCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhUIYC4UIUSfiAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhDIEkBcyKLhAgQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAJVCCAuVKGEHwhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAASyBBAXsmi4AAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgEAVAogLVSjhBwIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIEsAcSFLBouQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIFCFAOJCFUr4gQAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQCBLAHEhi4YLEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCFQhgLhQhRJ+IAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEMgSQFzIouECBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAlUIIC5UoYQfCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABLIEEBeyaLgAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAQBUCiAtVKOEHAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgSwBxIUsGi5AAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgUIUA4kIVSviBAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAIEsAcSGLhgsQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIVCGAuFCFEn4gAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQyBJAXMii4QIEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACVQggLlShhB8IQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEsgQQF7JouAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIBAFQKIC1Uo4QcCEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBLAHEhSwaLkAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCBQhQDiQhVK+IEABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAgSwBxIYuGCxCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhUIYC4UIUSfiAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhDIEkBcyKLhAgQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAJVCCAuVKGEHwhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAASyBAZeXDhw4EBYtmxZuOqqq8J5550XZsyYEdatWzcCyNatW8Ps2bPDJZdcEm6++eawadOmpvzs3r07TJo0mMg+rQAAIABJREFUKSxZsmREOE5AAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQGmcBAiwu7du0KZ511Vjj11FPDgw8+GBYtWhSuvvrqcPjhh9eJAKtXrw5HHnlkmDp1auFHWx3rvLlGfhAXjBRbCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEBg2AgMtLhw8eDCsXbs2aPSCdxqZMHny5LB/7i7+KLLw4zZ84M8i+nrY51vqofxAVPmH0IQAACEIAABCAAAQhAAAIQGCYCYyoubNu2LZx/vlh7ty5wfZPO+20kPqTP/nphLvjjjtq4sKWLVvCKaecElasWFGXlI51Xter+EmJC2+++Wa47rrrCoGjLvJRHOzduzfwBwPqAHWAOkAdoA5QB6gD1AHqAHWAOkAdqFoHRtEFrRx06MSFDRs2hPHjx9emRaxatSqcfPLJYePGjXXQNm/eXPjT9Sp+YnFBYY455piwYMGC2oiIugRaPNBUD+WBPxhQB6gD1AHqAHWAOkAdoA5QB6gD1AHqQKM6sHPnzhZ7n80FG1NxQaZpmsKZZ55ZjFZ44YUXmrO2Rd9vvfVWIRQcccQR4TOf+Uy4++67i+kOik4iwIQJE4IWdPROxzpv4kIjP15cWLlyZSEsLF682EfJPgQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAYCAJjLm4YBQlMmjdAwkMJjZoeoT2da2dTusmaIqFBIPly5eHr3zlK+Guu+4qRhS0W1yYNm1aGDduXHj22WfbmQXiggAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEI9CyBrokLH3/8cZgyZUpyvQWJDJ0c1aD1FDQ1QoLDO++8E0444YRihIIvJQkcJ554YnG9ih8buTBx4sRCXFizZo2Pjn0IQAACEIAABCAAAQhAAAIQgMDAEui6uCCBQUKDORMd4vN2vR3bN954oxAXNJLBRIFHH320Lur58+eHSZMmFdeb8bNkyZJiwcqjjz46aHoEDgIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgMOgEuiYuaNSApkWkpkDYlInR/lqEFmk8++yzw9KlS2trLOzYsSNceuml4YILLih+dUEFLCHh+OOPD/p1B7l169aFk046KTz00EO18m/kxwQIiQv6KcuFCxcW6y4sW7asFgc7EIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBQSQw5uKChINZs2YVUxI6LS4cOHAgPPnkk4VwcMghhwT9HXrooeGiiy6q+5lLrcmgn6c87LDDCj/a6ljnzTXy48UFC6N1F4466qhCaJDggIMABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCAwigTEVF6ZPnx7OP/8omOfm/6QOz9a+Pv27SvS9YJBHKeubd++PUiUyLkqfnJhOQ8BCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEBhEAmMmLkg00C80aGtOizZq8cbUXycXdLT02UIAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAwegJjJi7kTNU0iU7/FGUubc5DAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgMHoCXRcXRp8FYoAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCECgmwQQF7pJn7QhAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIDQGDMxQW/zsLcuXMHACFZgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIDDeBMRcXDLfWWtBPUW7bts1OsYUABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCECgDwl0TVyQqKCfpUz9UoTO2U9W9iFTTIYABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCAwVAcSFoSpuMgsBCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEGg/ga6JC7msMF0iR4bzEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACB3iTQc+KCMGnRx+nTp/cmMayCAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAoI5Az4oLrLlQV04cQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEepZA18SFRgs6TpkyJXz88cc9Cw7DIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEPhnAj0pLpx55plBay/gIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEOh9Al0TF3ofDRZCAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgUIVA18SFRtMiTjvttKA/Le6IgwAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQKB3CfS8uIDA0LuVB8sgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIi0DVxQYlrVMLcuXPrSkJrLUybNq1YzFELOmphRxZ3rEPEAQQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAoKcIdE1ckHAgESG1cKMEBxMddH3y5MlB0yhwEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCPQega6JCxILJBrkxAUbrSB/2kdc6L3Kg0UQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAER6Jq4kJvyIBHh/PPPD9OnTy9KyE+ToMggAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQ6D0CXRMXhEJrLtivQsRb+5UITY8woaH38GERBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAl0VF4RfIxPOPPPMmsig/dRUCYoKAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgd4k0HVxoTexYBUEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACVQkgLlQlhT8IQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEkgQQF5JYOAkBCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIBAVQJdFRfi9Rb8oo76xQh+frJqMeIPAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCDQPQJdExfspyi9oOD3ERe6VylIGQIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQg0AyBrokLGpUgAcF+crIZo/ELAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAQO8Q6Jq4IATTp09HXOiduoAlEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBlgh0VVzQ6IXJkycHrb2AgwAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQKA/CXRNXLBpEX6dBb/Pmgv9WaGwGgIQgAAEIAABCEAAAhCAAASGjwDiwvCVOTmGAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQi0lUDXxIW25oLIIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEOgaAcSFrqEnYQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAwGAQQFwYjHIkFxCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAga4RQFzoGnoShgAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIDAYBxIXBKEdyAQEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQ6BoBxIWuoSdhCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIDAYBBAXBiMciQXEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBrhFAXOgaehKGAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQgMBgHEhcEoR3IBAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhDoGgHEha6hJ2EIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgMBgEEBcGIxyJBcQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIGuEUBc6Bp6EoYABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCAwGAcSFwShHcgEBCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEOgaAcSFrqEnYQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAwGAQQFwYjHIkFxCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAga4RQFzoGnoShgAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIDAYBxIXBKEdyAQEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQ6BoBxIWuoSdhCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIDAYBBAXBiMciQXEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBrhFAXOgaehKGAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQgMBgHEhcEoR3IBAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhDoGgHEha6hJ2EIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgMBgEEBcGIxyJBcQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIGuEUBc6Bp6EoYABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCAwGAcSFwShHcgEBCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEOgaAcSFrqEnYQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAwGAQGHhx4cCBA2HZsmXhqquuCuedd16YMWNGWLduXV3pPffcc+GKK64Y8Tdv3rw6f1u3bg2zZ88Ol1xySbj55pvDpk2batd3794dJk2aFJYsWVI7xw4EIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQGAYCAy0uLBr165wxhlnhFNPPTU8+OCDYcGCBeGyyy4Ln/vc5+pEgDlz5oRvfetbYdGiRXV/r7/+eq0OrF69Ohx55JFh6tSphR9tdazzcogLNVTsQAACEIAABCAAAQhAAAIQgMCQERhocWH/v3hjTfeCBq9YO7gwYPFKIZLL700aF9O4sKUKVPMy4it4rn44ovDzJkza2EUVsc6r+uICyOwcQICEIAABCAAAQhAAAIQgAAEhoTAQIsLuTKUmDB58uRCFJCfRuLCli1bwimnnBJWrFhRF6WOdV7XU+LCm2++Ga677rqwdu3aunAcQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEBonA0IkLe/fuLdZemDVrVq0cJS5ouoSmQVx99dXFn9ZpsBEPq1atCieffHLYuHFjLYx2Nm/eHMaPHx90PRYXdO6YY44ppmLYCIm6wBxAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQGhMDQiQtad0GCgIQBcxIXPvvZz4ZzzjknaBHHG2+8MXz+858vpk9oyoOEggkTJgQt6OidjnU+FhdWrlxZCAuLFy/23tuyr3UkNmzYwB8MKtWBN9a8Ey668anwX895sPg7+xcLwpPPr6oUlnrGfUYdoA5QB6gD1AHqAHWAOkAd6P86sHPnzrb0RRtFMlTigjr7Gk2gdRi8e+ihh8K9995bW09B15YvXx6OPvroQjhoRlyYNm1aGDduXHj22Wd9Em3b18gL/mBQpQ78Zsnb4d/3Z3hU0fOHPE37a5XqEfcS9QB6gB1gDpAHaAOUAeoA9SBIakDbeuQlkQ0NOKCpjlIWKg6muCjjz4qfmlCPy35zjvvhBNOOKEQGjxLraVw4oknFtdtWsTEiRMLcWHNmjXeK/sQGFMC6z/YFf7V38waISp4oeGBRW+PqU0kBgEIQAACEIAABCAAAQgMLoGhEBdamaagRRolHEiUMOHg0UcfrasJ8+fPD5MmTSqumx+JEXPnzi1GPShdHAS6QeC71z9XKixIZPgvEx/ohmmkCQEIQAACEIAABCAAAQgMIIGBFxc0BaJsxILWVPj5z39e/GKERivIffzxx+Haa68t1mbYtm1bcU5CwvHHHx/0CxBy69atCyeddFLQlAo5Ly5oAceFCxcW6UqcwEGg0wTe3rgz/PT2l8PnJz0cDj357obCgo1gWPHWP9fvTttH/BCAAAQgAAEIQAACEIDAYBMYeHFhypQp4ZBDDhnxd/jhh9emOWjaw/nnnx8OPfTQwt+nP/3pcPrpp4f169fXSl8ixB133BEOO+ywwo+2OtZ5OS8uWCCtu3DUUUcVQgO/GGFU2LaLwI6P9oUZc18Lf/OdeZXFBBMVbPu/njgnXPmr+p9YbZd9xAMBCEAAAhCAAAQgAAEIDA+BgRcXmilK/fSkRirs27cvG0xiwvbt22s/U5n1yAUIdIjAvGfXh29MXRz+3ZfuaFlUMHHBthMue7JD1hItBCAAAQhAAAIQgAAEIPDS6i3hvOueDUd9e1448Ufzw+xHVocPd+4dKDCICwNVnKPPjASWPXv2BE0R0c9e6mdLduzYUQgqElX46x6Dt9ZvCmdOfTz8/l9fX/r37465KfxvJ8wq9ZOK4/Sf/ZbypY5TB8a4Duj5an963uq5q+evpufpeYyDAAQgAAEIQKD/CVwy68XkR8E/P31ukOgwKA5xYVBKsg350IgNNXK3bt0aNm7cGPSbtpoaomkj/HWXwd3zloZTf3hf+OvTZyf/jvv2nHDxDfPDoudW1srqgisfSfpVHEd9647wlYseGHH957cuqIWnzLtb5vAfLv5ax+fdd98t1vPRVosK63n8ySeftOHpThQQgAAEIAABCHSLwNX3vJoUFmwEsQSGQXGIC4NSkm3Ih76Yffjhh8WXSwkMathKcGC9iDbAJQoIQAACCQJ6vnphV1Pzli5dGlasWBE2b95cjGRIBOMUBCAAAQhAAAJ9QuA/X3jxdZve2R1n+Sm3EzEhXI+Q3NVX8ckJuhrmf7slzOGBgAZhQAEINBlAnruSlB45plnwpNPPln8OhGjF7pcKCQPAQhAAAIQGAWBJ196r3TUgo1e+Nrli0aRSu8ERVzonbLoqiX6cqYvZh988EExeqGrxpA4BCAAgSEloHUXli9fHubNmxdef/314nms5zMOAhCAAAQgAIH+I1BVXPjiub/pv8wlLEZcSEAZxlNqvGrEgtZa0IKOOAhAAAIQGHsCeha/+uqrNXFBU9QQF8a+HEgRAhCAAAQg0A4Cb2/cWWnkghZ8HASHuDAIpdiGPOzdu7cYtaBFHFljoQ1AiQICEIBACwT0/NV6CzZyQdMk9HzGQQACEIAABCDQnwROmDy/ocAgEWIQHOLCIJRiG/Kg0QqaEqFVynEQgAAEINA9ArG4wGiy7pUFKUMAAhCAAARGS+DDnXvDvzn29qzAMCijFsQJcWG0tWVAwus31SUu6KcncRCAAAQg0D0Cfs0FjVxAXOheWZAyBCAAAQhAoB0Ebpu3eoS4oF+RmLv4nXZE3zNxIC70TFF01xCJC++/z7iQneLgdQhAAEI1C3oiLhAhYAABCAAAQj0P4Ez/umpOnHh+vtX9n+mEjlAXEhAGcZTiAvDWOrkGQIQ6EUCjFzoxVLBJghAAAIQgEBrBA4cOBj+j1N+VRMX/u2xt7cWUR+EQlzog0IaCxMRF8aCMmlAAAIQaEwAcaExI3xAAAIQgAAE+oXAY8+/WxMWPnXkzPD3P3miX0xv2k7EhaaRDWYAxIXBLFdyBQEI9B8BxIX+KzMshgAEIAABCOQIfG/683Xiwh2Prcl57fvziAt9X4TtyQDiQns4EgsEIACB0RJAXBgtQcJDAAIQgAAEeofAn339gZq48D988dawfde+3jGuzZYgLrQZaL9Gh7jQryWH3RCAwKARQFwYtBIlPxCAAAQgMKwEnnn1g5qwoCkRx13w2ECjQFwY6OKtnjnEheqs8AkBCECgkwQQFzpJl7ghAAEIQAACY0fgstkv1YkLV92zYuwS70JKiAtdgN6LSSIu9GKpYBMEIDCMBBAXhrHUyTMEIAABCAwigSPP+XWduLB2w45BzGYtT4gLNRTDvYO4MNzlT+4hAIHeIYC40DtlgSUQgAAEIACBVgmsfHtbnbAgoWHQHeLCoJdwxfwhLlQEhTcIQAACHSaAuNBhwEQPAQhAAAIQGAMC19z7ap24MGX2S2OQaneTQFzoLv+eSR1xoWeKAkMgAIEhJ4C4MOQVgOxDAAIQgMBAEBh34W/rxIXnX9s0EPkqywTiQhmdIbqGuDBEhU1WIQCBniaAuNDTxYNxEIAABCAAgYYE1m/6KPzB0bNq4sL/+425DcMMggfEhUEoxTbkAXGhDRCJAgIQgEAbCCAutAEiUUAAAhCAAAS6SGDWvFU1YUE/QfmDG1/oojVjlzTiwtix7umUEBd6ungwDgIQGCICiAtDVNhkFQIQgAAEBpLAhMuerBMXnli2YSDzGWcKcSEmMqTHiAtDWvBkGwIQ6DkCiAs9VyQYBAEIQAACEKhMYNuOveHfj7uzJi4cNuHeymH73SPiQr+XYJvsHwtxYdWqVWHChAlh69atdVbr/OGHHx4OOeSQ4m/JkiV113WgMJMmTSq2u3fvLvbNv87rHA4CEIDAIBBAXBiEUiQPEIAABCAwrATmzF9bExY0JeLca54ZGhSIC0NT1OUZ7bS4YALCcccdVycu2HkTFHR87LHHBm290/UpU6YUIoLEBC8ozJkzp+7Yh2MfAhCAQL8RQFzotxLDXghAAAIQgMDvCJz204V14sK8Z9f/7uKA7yEuDHgBV81eJ8UFdf41ymD8+PEhFhd0TaKBdzrWee90TgJDSnywkQwmUPhw7EMAAhDoNwKIC/1WYtgLAQhAAAIQ+GcC23ftC3/8339ZExc+O/6ecODgwaHBg7gwNEVdntFOiQuazqCpEBIF1PmPxYWUVRISvOAg8eDCCy8sjSMlSKTi5hwEIACBXieAuNDrJYR9EIAABCAAgTSBXz3xZk1Y0JSIs68aOd07HXIwziIuDEY5jjoXnRIXvGFVxAX50foLflqE9iUuSGQoG7ngBQmfLvsQgAAE+okA4kI/lRa2QgACEIAABH5HYOLli+rEhYeXrPvdxSHYQ1wYgkKuksVuiwsSDWxRx1gk0BQJmyZhUyD8mgsSJDTtIg5XJd/4gQAEINBrBBAXeq1EsAcCEIAABCDQmMCu3Z+E/3jCnJq48JlTfhU+2X+gccAB8oG4MECFOZqsdFtc8LZLJPDigY4lIJgzgcF+LULX7c/8sIUABCDQrwQQF/q15LAbAhCAAASGmcC9T75VExY0JeLMaU8PHQ7EhaEr8nSGe0lc8FMf/E9Qpi0PtV+QsNENOX+chwAEINAPBBAX+qGUsBECEIAABCBQT+AbUxfXiQsPPvVOvYchOEJcGIJCrpLFbokLqREHXlzQiAX5MSexQYtC+pEM3r/5YwsBCECgXwkgLvRryWE3BCAAAQgMK4Hde/aHT3/5rpq48L+ffHfYs2/0OFAXBi6Ik9nuFvigq2XYGKBTXkwQUGjEeyaWa5rNm0i9m9+2EIAAhDoVwKIC/1actgNAQhAAALDSuCBRW/XhAVNiTjjn54aShSIC0NZ7CMz3S1xQZaYwODXUNB5CQf2E5TeYhMUYv/eD/sQgAAE+pUA4kK/lhx2QwACEIDAsBKQmCBRwf7uX/T2UKJAXBjKYh+Z6bEQF0amyhkIQAACEIgJIC7ERDiGAAQgAAEI9C6BvfsOhENPvrsmLGh6xEd7PuldgztoGeJCB+H2U9SIC/1UWtgKAQgMMgHEhUEuXfIGAQhAAAKDRkALN9qIBW1Pn7p40LJYOT+IC5VRDbZHxIXBLl9yBwEI9A8BxIX+KSsshQAEIAABCEya9nSduKCfpBxWh7gwrCUf5RtxIQLCIQQgAIEuEUBc6BJ4koUABCAAAQg0SeCT/QfDZ075VU1c+A8nzAk7d+9rMpbB8Y64MDhlOaqcIC6MCh+BIQABCLSNAOJC21ASEQQgAAEIQKCjBH69ZF1NWNCUiImXL+poer0eOeJCr5fQGNmHuDBGoEkGAhCAQAMCiAsNAHEZAhCAAAQg0CMEzr5qSZ24cPcTb/aIZd0xA3GhO9x7LlXEhZ4rEgyCAASGlADiwpAWPNmGAAQgAIG+InDwYAj/efw9NXHhj/7L8OHu/b2VR7abSziQruJ9ml8iAt9WnCYDQEIDBwBxIWBK1IyBAEIQAACA0hg3rPra8KCpkR89acLBzCXzWUJcaE5XgPrG3FhYIuWjEEAAn1GAHGhzwoMcyEAAQhAYCgJfPuaZ+rEhV/OXzuUHHymERc8jSHeHyRxYffu3WHSpEnhuOOOC1u3bh3iUiXrEIBAPxJAXOjHUsNmCEAAAhAYNgL/5z/8bkrEH427M2zdsWfYEIzIL+LCCCTDeWKQxIUlS5YgLAxnNSbXEBgIAogLA1GMZAICEIAABAaYwCPRlIh/nMKUCBU34sIAV/pmsjZI4kIz+cYvBCAAgV4jgLjQayWCPRCAAAQgAIF6AiOmRPx2Tb2HIT1CXBjSgo+z3UlxYc78teG/nvub8IdH31b8aV/nqjqb5nDIIYcE+9O0B52P3apVq8Lhhx/ecOSCpkto2oRGOeDKCXSDVTfSLKOguvbyyy/XvEyZMiXoz7uqdc+Hace+7NB9YXU5db/YfaN7Q3bGbs6cOUUccZ5if5ZHi0/hvLNys+up+GSnXdfW7Pbx9MJ+zDVlk3GLOaT8NnMOcaEZWviFAAQgAAEIjD0BpkSkmSMupLkM3dlOiQvfm/5c3UInWknV/nStkbPOStx4V8M/XlPBOlXyq+upjo2lZ/H2asfG7By2rXXWfOczLvuxZuLrVS5t76dR3cvF0cp531G3umy2eIa2nxIXvGBQ5Z6xuGxr6do9Zedt6+P0adn1lE2tsOhEGNmeEzKVntXXdtdRxIVOlCZxQgACEIAABNpDgCkReY6IC3k2Q3WlE+KCRieYkJDbNhrBoI5LLCKoYKwjYx0bnVOnSufNrV69uu7YzmubCu+vs99dAr1UPtZZL+tANlP32kXWOrbWSff3QpyG+fUdffOjcxZH6rr5i+NQegpnnW+7bsdWhl48sLTkV87ClKVr6Q/TFnFhmEqbvEIAAhCAQL8RYEpEvsQQF/JshupKJ8QFTX/IiQp2Xn7KnDowvnNS5jf+KlrWYbGOj3XI5Df2b+fUAbIOk9LPpeP9WVhtrePm41A81rHSdQkoV199dV06Pq8Wnz8nO4499tjaMHefluKMuVkn2eyJr1tn0a4rPrkcK59enLccI2+/37c0LG2x8NNWPFsLZ+cef/zxOgEql7b5Fwc5z1/p6jh2MTPLZ1weuTQVn5XTLbfcUqsLJph5hsZbYVQW5ie2Scdmu8pQdUD2W12O/ZttqfiszMePH1/E4W2I4zFbLR0rM4vXbPIc7ZzCGEtf78w24xqn6a+rnK1++DgUxmzRddkjYVFbs82u27EPo7geeuih4n7xdlh+LU1jY3nS1u/Hto/mGHFhNPQICwEIQAACEOgsAaZE5PkiLuTZDNWVTogLWmPBRITcVn7KnHVI4gZ+HMY6SXHHxzoEsX/rbJh/+Yv92jnZoI6htnE6Zp/8en86ls0Wv6WnzoiczvsOksXrOzfe5ti/riku8+/3dc3ssuvxsYW3zpalr62ct9f27VqzebO0FS7l4ut27PnF+VM8/tzMmTMLm+N8WFxx+Sis52+dWMujt9PiUBhzis/yozA+LvNv1y3uuCx8/sxPKn1L029li+VJ8fq4vD+zJXXdylXhreNuNvs4tG/xpPJp52ST0knlU9csPatzijd1zqdtXBRv/GfpWBz+ugQX2WVpmR879mnLnxcX5NeY+ji1r/ASvrSvPFmetW2nQ1xoJ03iggAEIAABCLSPAFMiylkiLpTzGZqrvSouWAFYp9E39n2DXp2iuGOkML4zYXFpa50N68z1C09kAAAgAElEQVSlwts5dXDUoZCzcz4uXVdnRh0U7886P+bXwlpHzdtvccdhLGwcJj42f36r+C0+s1HblDPbUtdSrCxe8+/Daz/OW1n6qXKSf3X6rHx8XixNO/fuu+/WOtreDvNnaVv5VGFnYbVN+ffpNMpvnBfFabYrbrmYcXGywj+zTfeFsfLBLO24vORHdpswoLCKQ+dSztIx/ITn7M8+HvU9pVfu+7vydQ5n77Z7/Nntlo88bHCKz2FMT+pdOyc5UnxKP8Wn51XfN4OxW3+LB1t2+kQF9pJk7ggAAEIQAAC7SPAlIhylogL5XyG5monxIV2TItIFYB1aqzDYcdxA1+dhwkTJtSmDfi4rGOhjoScOgtxx0rHSsM6ZmXpqBNjHZmy+BRnnLbZJfstLTvnt/66Ojt+SoT5s46R7Pa267y3z/xrm8uX+YntzbHSeYvL0vdb31mzuLX1+bLzcZopPzqn+C1flrbOe2dxmT87trL3flP7qXiNgV3z+bR9y2+qrOL8NGuT2enTT+VHdsqemInVEztvx/KfcpaO5Ul+UucsH0pTfi+88MJa+nbNykFxpM759K1TXxZGeYjzGMcbH/u0rbzs3kvFJ/GUv6NU86vz0Mr+4gLrVAjDAQgAAEIQKDzBJgSUc4YcaGcz9Bc7YS40I4FHXMFYB0bNfJt3zpKFibVqbNr1tmwDpnisQ6D+YnP5dKJ41L4OKw/l/Kv67LfOjhmg9/6/Mivt9c6Ob7z5+NTPn0Hzceby5f5ie2tkjelXdV5Oy1MnGbKT3wul484rvjY0sxtU/EaA4urLL++3CyN2HaLx+qj+Wu0NdvU4Y3DWpy+Tlh8st861fE2V08sjKVj8ef8Ky3l02wzW709Jh7k6n3qepyupeHLIPZjxz7t1Dlvs49P5+P8l/nVtdE4xIXR0CMsBCAAAQhAoDMEmBLRmCviQmNGQ+GjE+KCwI3mpyitM6JGfcrpvF3z++a3rENtHQvrKMXhc2nH/pRWqvOY8mfnLO5U5yXXyVI6Fi5e7NDOl8WXstE4aWu2+XO234iVD2+2KL6qLlVO1qm08lHeYjZKI3UuTjvOu9kY88rZm/JvvOxanKaPK05f1+L8xIx9+LJ9S9868N6vMYwZyY/sjUUFO86JBbJZfiyvKhsdW/yWnoW3PPkOvaVr7OM4vf3atzgtDZ2zeC0ds8OO5cfitXMWRvZanbJw3j6FTZ03Oyw++ZOzdCw/3J61BvEhVEjJAIIQAACEIBA2wkwJaIxUsSFxoyGwkenxAXB0wgGTZHQ4o36036jn6A06NbQjxvvauz7aQHmT1s560xYR8jis61dN/+K33ccLL44vJ23cNa5850fpaFwcVh/TuF9p8bijeMxe21r/rytZoNPzzo9Fl/Kj2cY2+PzELPy+TC7/DmzUVtzMV87r21smx3HHUHPyzp7lj+LL07b4or9xfaYP51POZ8/XffHcZq67uP3nC1uXfc2xYzNX6Ot2e1ZWRizS7Y2cim/Cqd4jYkx1zn/p7By3hZ/3adv6fjrvlxjOy3NFCu7B4ydjzNe0DFnm8LE6Zf5NRZmp44VR3zerre6RVxolRzhIAABCEAAAp0jwJSIxmwRFxozGgofnRQXRgsw1XmwjoWP2zoi1snwnRrvT/sWp3WMdM46UwqvffuLw1ZJJxU2PmcdE6Wn/GhEgu9Exel6uxWXd5Yfy7vi0S8A+I5T3Gny1xRX3PGzNCxuYxXnQ2Hjc3FcqfLy9se2xaMz5NfzUv70Cx4pXlXKJ45P3Mo6iJYfy0cz+ZU9XgiztL3tMWOlZ2l5TvG+52blY36MV1m+zK/lz8pc57Ufc4nZxnFbPqwextcVr6VlfmK7zSZtLb0UK8/Hp6vz8U9R+rgsXas/8X1g6Vv+zX/KzmYYW7xVtogLVSjhBwIQgAAEIDB2BJgSUY31wIsLBw4cCMuWLQtXXXVVOO+888KMGTPCunXrRtBR43T27NnhkksuCTfffHPYtGlTU36skZ9qgI6IqAdP9LK40IO4OmKSOiq+c9eRRIgUAgNGwMQKLxLYOS9A9FO2ERf6qbSwFQIQgAAEhoEAUyKqlfJAiwu7du0KZ5xxRjj11FPDgw8+GBYsWBAuu+yy8LnPfa4271aY9JXryCOPDFOnTg2LFi0qtjrWeXON/CAuGKnh2UoIaEUMsLriw9oX2n4Vp3qx1Fstn17MCzblCfhRCzbKwLb+HsvH0HtXEBd6r0ywCAIQgAAEhpsAUyKqlf9Aiwv79+8Pb7zxRtDoBXMHDx4sRjFceumlQfvyc/HFF4eZM2cWx/Kn8zrWeV2v4sc6jP3aOWTkgtWQsdmmOkT9WnfGhhipQCBPwMQ5ExW07VdhQblEXMiXNVcgAAEIQAACY02AKRHViQ+0uJDDoOHnkydPLkSDLVu2hFNOOSWsWLGizruOdV7Xq/hJiQtvvvlmuO6668LatWvr4u7FA8SFXiwVbIIABIaRAOLCMJY6eYYABCAAgV4lwJSI6iUzdOLC3r17i7UXZs2aVVDSF6+TTz45bNy4sY7a5s2bw/jx44sFxar4icUFhTnmmGOKqRgaCdHrDnGh10sI+yAAgWEhgLgwLCVNPiEAAQhAoB8IMCWieikNnbigdRckGkg8kJMIMGHChOLXAzw2DVvXeV2v4seLCytXriyEhcWLF/so27KvdSQ2bNjQ9r+33norvPLKK30xyqItIIkEAhCAQI8SePrpp8Odd95ZrAEkoUHP504894mz/e9SmMKUOkAdoA4MVh24c97L4VNHzqz9nTT5kb58J+/cuXNMWj1DJS6os6/RBFqHwVwV4aCKHxMXpk2bFsaNGxeeffZZS6KtW4286MTfjh07wvr168M777zTVnuJDAIQgAAEmiPw0ksvhYceeqhYe0GNVDUIOvHcJ87OvE/hClfqAHWAOjA4deDsK5+uCQsSGWbPe6Nv38nNtUZa8z004oJ+jlLCQjyaQJ3pE044oRid4BFqnYQTTzyx6GxX8WPiwsSJEwtxYc2aNT66nt9nWkTPFxEGQgACQ0KAaRFDUtBkEwIQgAAEepqAprb/yT/cUxMX/mjcnWHrjj09bXO3jRsKcaFsmoKJAo8++mhdWcyfPz9MmjQp6HozfrTi/9y5c8PRRx8dlG6/OMSFfikp7IQABAadAOLCoJcw+YMABCAAgX4g8Osl62rCgkYtfGXKwn4wu6s2Dry4oCkQqRELnrqEhOOPPz7o1x3k1q1bF0466aRiWKr5a+THBAiJC1K5Fi5cWKSrERP94BAX+qGUsBECEBgGAogLw1DK5BECEIAABHqdwKRp9VMi7nq8938BsNtMB15c0G+d+98+t/3DDz+8NhVi/794Y477giHHXZY4VdbHeu8uUZ+vLhgYbTuwlFHHVUIDb3+ixGIC1ZqbCEAAQh0lwDiQnf5kzoEIAABCEBgz7794dC/v7s2cuE/nDAn7PhoH2AaEBh4caFB/usuS0DYvn17OHDgQN15f1DFj/ffL/uIC/1SUtgJAQgMOgHEhUEvYfIHAQhAAAK9TuD+RW/XhAVNiTj95+3/FcBeZ9CKfYgLrVAbwDCICwNYqGQJAhDoSwKIC31ZbBgNAQhAAAIDROD0qYvrxIX7Fr41QLnrXFYQFzrHtq9iRlzoq+LCWAhAYIAJIC4McOGSNQhAAAIQ6HkCmv7wH0+YUxMXDj357vDx3t9Nl+/5DHTRQMSFLsLvpaQRF3qpNLAFAhAYZgKIC8Nc+uQdAhCAAAS6TeCuJ96sCQuaEnHmtKe7bVLfpI+40DdF1VlDERc6y5fYIQABCFQlgLhQlRT+IAABCEAAAu0n8NWfLqwTFx5esq79iQxojIgLA1qwzWYLcaFZYviHAAQg0BkCiAud4UqsEIAABCAAgUYEtmzfE/5o3J01ceE/j78nHDhwsFEwrv8LAcQFqkJBQOLCBx98ENavXx96/WczKTIIQAACg0pAz1/EhUEtXfIFAQhAAAK9TuD2R1fXhAVNifj2Nc/0usk9ZR/iQk8VR/eM2bNnTyEuvPvuu0FCAw4CEIAABMaegJ7FK1asCPPmzQuvv/562Lx5c9A5HAQgAAEIQAACnSdw6sUL6sSFx55/t/OJDlAKiAsDVJijycrevXvDpk2bwoYNG4rG7GjiIiwEIAABCLRGYOvWrXXiwpYtW4KezzgIQAACEIAABDpL4L0tu8P/9N9m18SF/ur93U2wQGMHXFhAAu1lSzt27cvqFH71ltvFVMjtm/f3ko0hIEABCAAgRYJ7NixI7z/vth2bJltZEL27ZtC3o+4yAAAQhAAAIQ6CyBW379Rk1Y0JSIC6Y/39kEBzB2xIUBLNRWsvTJJ5+EDz/8MLz22mthwYIFYenSpeHtt98Ou3btYg2GVoASBgIQgEAFAlpjQc/ZdevWhVdffbUQFpYsWRIee+yxYlqEhF49n3EQgAAEIAABCHSWwIk/erxOXFjw4nudTXAAY0dcGMBCbSVL+/fvD/pqpjUX1LC98sa7w/lTbgnf/9mt4Zqb7w6PPPJI8XfrnfeFk8+5JhzxDz+v+/vSN6aFaTPuqvkz/2z/mRsc8hwuu+r2uro0eeptDevR888/X4yykQCmTpkWIlXdTf3pmvy98sorRd2mLPJlAZvus9FaC/Pnzw/PPPNMMU1Nz+UDBw608lgnDAQgAAEIQAACFQm8vXFn+IO/mVUTF/6frz9QMSTePAHEBU9jyPe1kOOLr70b/mrirPCH/9/l4d8eeXk45G8uD5/+25+HL3zt+vCdn94d/tN/mzri78vfmRnmPrKoGO2gEQ/8waCZOvDk4mfC4adeXatXfzXhmvDUkudK69HTTz9dfOHduHFjsRCpFr3T3HRN7fF/OqdfQdGInOeee64QLbRtxj78Up/Hog5oKsTLL79cjF7QQo6aoiZhgcUch/zFTPYhAAEIQGBMCNww97WasKApEZNvXjom6Q5aIogLg1aio8jPrt37wv8y7rbwqb++Pvz+EdeH/GIa8MffOHq8AdfuDL84ZFXhn+d+DvvF/OKr8b6OswfDFqtA+dPm1dXv66YtbC0Pq1cubIYhaDOmMQETenZuXNnMbz8o48+CvrTUHMNKV+1alV44YUXijnsGvGg41btJBx1vFN1QKNuJJZJEFN9lrCgeoyDAAQgAAEIQKDzBMZd+FiduPD08vc7n+gApoC4MICF2mqWfnTz0n+5qW4Jn/rCTeH3j7gx/P4XZoRPHXFD+P3o79Mn3BZu+82rRQdOnTj+YDCaOvDS6++FP/zijbV6dtj4O8O6jduS9UoigkYj6Ouuho5ruoPvjO3evTvoT/7WrFlTjFLQUHMJDDqWGDEaWwlLXW9nHTAxTFuNHtMvQ2gBR01Vw0EAAhCAAAQg0HkCb6zbXics/MUZD3U+0QFNAXFhQAu2lWz9z8fdUXdjaUhQ6u/YCx4Lr761rZUkCAOBLIEzf/F0XX27cEZ6hV7NP1fnLhYYNEpBgoKEBV33woJGLKxevbr4KqzrOAhAAAIQgAAEIAABCIjAFXOW17VBL5n1ImBaJIC40CK4QQxWVVzYtpPfXB/E8u92nl5Zs7VuIR0JW0+vSA9JKxMY9NN9EhZsKoTWWEBY6Hbpkj4EIAABCEAAAhDoTQJHnPXrOnHhxVVbetPQPrAKcaEPCmmsTKwqLoyVPaQzfATOu/bZuof78ZPnZyGYwLB+w8aw7KUV4fEFi8OyF18OL774UtBIBU2FkLCgNRa04KNGLOhn/3AQgAAEIAABCEAAAhAQAX3I8iO1jz5vHmBGQQBxYRTwBi3o79ZcSE+H0I136sULBi3b5KeHCKxatz38m2Nvr3vI3/qbVSMs/HDn3qD5cU8v3xgeWbImPPD48jD7gcXh+tkPh8uvvTNcdeOccN/DC8LLr6wshAXNZ0dYGIGRExCAAAQgAAEIQGCoCWgarhcXrr731aHmMdrMIy6MluAAhf/o40/CHx/y7obzN9s2l+1fvsA5Zis9CKBH9z4Ql0d/L/+8d6wefuewtQdH+0Lr6zdGp586b3a3xPL3h0hMFw/+9fh9gcWh7lPrAhaLHLPXhbH68WyxiYIQAACEIAABCDQTQJqZ1p/518dNSu8+d7ObprT92kjLvR9EbY3A6vXbw9fPPc3tZvMbrY/+/oD2fnv7bWA2IadwDvv7wqHRCLXWVcuCes37aoJCl5c0H4sMGgUwwNPLA+PPLM2LHhxQ1j48nth8/aPhx0t+YcABCAAAQhAAAIQ+BcCDz31Tl2f56SLHofN/8/enfhZUZ55/8LfrNmnkkmmXlmeDJOTCYzMTOZLI6TZEyiEuKCGkEQFY0gEUQRQdw3BBVUAooLEvZ9X2RfZGuafd/3naabrWl2rt/rW6baus/SfZo+S1WdT71e3XVOnTpV9/W+65y66zpVd9VTgORCPQHj+va5qw5ajxHr7M2ha21qyb64hklcIRVQL71+YssfP/vRsrTJhcQEgy6TmFHyRWIhmIg4XBHNO0UMn73D/v3BsfY3vxns/f283RSbUbo/pLVHsRBAAAEEEEAAgfALtOm5yGlvDpmxPfyFDnkJSS6EvIIoHgLFKnB/1/nOF/7Xbh+SlFzYsOu4KWFwuLzKDhw7Y4eOVdrO/cesZP0+m7/6QNL8SjRE7W4nT/YucRz8ZIvGbw1bW6ybB3EjgAACCCCAAAJXLaBLbv/x7uHVbax/+u0Iqzj1xWW4V71Q3mgkF9gIEEAglAKHyqvsh60mVH/p62D6v38/yUsYrNh6zM5fuGzqJ0RZZp3p4P9NXLjbdCeJk5XnrXTT0aQEg6ZFZeg3ZYsTfzCx4D+eveJAVMKhnAgggAACCCCAQCgE1GG435bSWGcxMNRfgORC/Q1ZAgII5EhgwLRt9hcNBzpf/p+V7PXWpqTCN+4c5rzm7yS+02KMLVp3xM5duGRKRAQvjdDjPYcL01mPOqQ8eOyMbdl7wpZvLjNdfjRp0R4bOnO7fThxk709fK298sdV9uzHy+2pPkvt/9w6JGV8fpwa/8fD423tjnI7doI+JXK0GbJYBBBAAAEEEIiZgG53HmxPTV78RfsyZmHmPRySC3knZ4UIIJCJQGXVBS8p8PQHpdVf/te3mWS6DWWnvl9OC+4YEh8rAaED+sXrjyQlGDIpQ13mOVJRZSu2HLOJC/fY++M3egmCB7rOt188MdWubT66OobEMmbzuTrClJcSKwwIIIAAAggggAACyQK6nXmw/fW9luPs8pUryTMypc4CJBfqTMYbEEAgHwK7Dp2qTgg81O1zbyewYO1hU2Y5uEOo6bHObDhQdsb2l52pXpZ/FsPR45n/0q8Excbdx23Gsv326ZQt9sofV9ojby6whh2n2b89MNb++teDMi5TTeXN5ms6e0NnQMxZcTAf1cU6EEAAAQQQQACBSAi8M3K9027r8tGySJQ7CoUkuRCFWqKMCBShwKqEyxk6f/jFF78OmutyEN767YV29vylpLMXlLUuP3nOu0Rh8bojNnHRHus/davXSaJufXn3C7Ptx60npr30oi5lKPS8ysir88fKsxeLcEsiZAQQQAABBBBA4EuBXz7xmdOW1I9XDNkRILmQHUeWggACWRbwzzDwx+onYe2OCmdnkOlBu848eO7j5faTNhNNyQmd0fBnNw+4qmVlus7gfNfcO8r+t/1Uu/O5WaZLJdq+u9ie+XCZ1wnlH8Zs8JIao+ftsuml+23h2sNefwzrd1Z4Z0gEl5PqseL6cOJmb1n/3WZSjTGpg8w/frY1yzXF4hBAAAEEEEAAgWgILNlwxGkr/aztlGgUPCKlJLkQkYqimAgUk8CFi5eTLmPQWQa6I0SqA+zapikjfbXvrW3ZX2881LurhRIHj/daYm8PW2vDZ+/wkgS7D522S5frdw1fq7cWpo35pU9XJm0W2w+csg/Gb7Jbn5mR9n2NOs2wKUvouCgJjwkIIIAAAgggEGuB5z9Z7rSPug9ZE+t48x0cyYV8i7M+BBCoVUC3mfTPWPDHZSfOXnWC4GqTC39xy0D71/vH2M1PTbOHuy+wl/qvtH6Tt3hnGGzYddxOVl6oNZZszPDRxM3OvZi/9A4GzV3Z62L9hMN/m78c6O1E+YPPjG51a6qazW5TADAggggAACCCAQBwG1ofx2kMbrdlTEIazQxEByITRVQUEQQMAX0K/9flLBHx8qrzLd/SG4Q8j0sS6n8M9c0JkG32o+yn7UeqLpNkS6r7Gy2OrcR/c8nrJ4r5VuPOrdMtIvT1jGOqPjanozPn76vHeJxd/8ZnBKvz5jN4YlRMqBAAIIIIAAAgjkRGDCwj1OO+i2Z2bmZD3FvFCSC8Vc+8SOQIgF/KSCP95x4JTtO1Lp7BQySS6ojwUNSzcedRIW6tOg2IbV28rNv/NGol2795bYmXN0+Fhs2wTxIoAAAgggUCwCD3Vf4LQj1WcVQ3YFSC5k15OlIYBAlgQ27D7uJAMWrz/i3fVBd39IPDCu6fn74zZ6d4XwkxT+WB1EFuugzP0vnpia5HhTh2mmu3QwIIAAAggggAACcRJQuy94Bqc699ZZsQzZFSC5kF1PloYAAlkSOFxe5SQXlBTQjkF3ftAOoaaEgv9aw47TvdKofwQ/qeCPT1flp7+ELHHkZDG6Y4Vv5Y/8bcjbMSc2vtzyEmBWCgCCCCAAAIIIJADAd2dy2/raKzLYhmyL0ByIfumLBEBBLIgoHssLFp3OCkpcPT4WVuzvdy7pWRwJ5H4+Po2k0wJhP1lZ5KWsWobv877VTRw+raUyRrd9YIBAQQQQAABBBCIg8Avn/jMSS5MW7ovDmGFLgaSC6GrEgqEAAK+wP6jlUmJAV0ecezkOausuuh10qg+FYKJBT33Oyg8XJF89oPOXKg4dc5fBWMzW765zH71pLvTlan6YWBAAAEEEEAAAQSiLKC2X7CtqB+gGHIjQHIhN64sFQEEsiSwZkd5UoJBOwl18Bi8tEGXS/iD7o6Q6lIIvW/b/pP+bIwDAmfOXjTdmjK489Xj27vQk3KAiYcIIIAAAgggEDGBp/osddo33YesiVgE0SkuyYXo1BUlRaAoBc6ev5R0pwclCfy/FVuPmRIQSiZorOf+a4njtTvKi9KwLkGn6jBT94RmQAABBBBAAAEEoiZw8swFu+beUU5yYePu41ELIzLlJbkQmaqioAgUr4DOUFi2yb2VZGLioLbnSixcuqyeHBhqE2jfa4mzE9YZDF/5zWC7jF9tdLyOAAIIIIAAAiESGDxjm9Omafry3BCVLn5FIbkQvzolIgRiKXDh4mVTprm2JEKq13UJBUPdBF7qv9LZGfuXS1SevVi3BTE3AggggAACCCBQIIHfvjDbac8Mm7WjQCUpjtWSXCiOeiZKBGIjUHbii7tFpEoiJE5TMkKnwzFcncDg6W62308wqA4YEEAAAQQQQACBMAus21nhJBa+fd9oUx9TDLkTILmQO1uWjAACORTQL+j7yypt894TtnrbMe9PO5Gt+07aofIqO3fhUg7XXjyLXrj2sLNj9hMMe49UFg8CkSKAAAIIIIBA5AReH7jaacN07lsauRiiVmCSC1GrMcqLAAII5FlgxZYyZ+fsJxi27juR55KwOgQQQAABBBBAIDOBH7aa4LRfFq07ktkbmeuqBUguXDUdb0QAAQSKR0CXmPhJheB4zXbuwFE8WwGRIoAAAgggEA2BKYv3Ou2Wm5+aFo2CR7yUJBciXoEUHwEEEMiXwK5Dp50dtZ9kKNlwNF9FYD0IIIAAAggggECtAq3eWui0Wd4ft7HW9zBD/QVILtTfkCUggAACRSNwuKLK2Vn7CYbZKw4UjQGBIoAAAggggEB4BfYdrbSv3j6kur3ytduH2v6j9BWVjxojuZAPZdaBAAIIxEhAd+DwkwrB8Zj5u2IUJaEggAACCCCAQBQFeo/d4LRTdBYDQ34ESC7kx5m1IIAAArESuHDpsrPj9pMM/aZsiVWcBIMAAggggAAC0RL45ZOfOW2UqUv2RSuACJeW5EKEK4+iI4AAAoUW+EbjYc4OXEmGniPWFbpYrB8BBBBAAAEEilBg/upDTrvkJ49OLEKFwoVMcqFw9qwZAQQQiIXAd1qMcXbkSjC80G9FLGIjCAQQQAABBBCIjsCTvUucNkn3IWuiU/gYlJTkQgwqkRAQQACBQgv8pM0kZ2euBMPj7y0pdLFYPwIIIIAAAggUiUDFqXP2zSYjnfbI5j0niiT6cIRJciEc9UApEEAAgcgLNOw4zdmhK8Fw/+vzIx8XASCAAAIIIIBA+AX6T93qtEOavzov/IWOWQlJLsSsQgkHAQQQKKRA05fmODt2JRhue2ZmIYvEuhFAAAEEEECgCATu6DLTaYOMmruzCKIOV4gkF8JVH5QGAQQQiLxA67cXOjt3JRj+57HJkY+LABBAAAEEEEAgnALLN5c5bY9/f3Csnb94OZyFjXGpSC7EuHIJDQEEECiUQKcPSp2dvBIM6vjxZOWFQhWJ9SKAAAIIIIBATAXUkbTaGv4fHUsXpqJJLhTGnbUigAACsRfoOmh19U7e39l/7fahRudKsa96AkQAAQQQQCBvAjpDQWcq+G0NjXUmA0P+BUgu5N+cNSKAAAJFIzBw+jZnZ+/v+OeuPFg0BgSKAAIIIIAAArkTUN8KfvtCY/W9wFAYAZILhXFnrQgggEDRCMxcdsDZ6fsNgCEztxeNAYEigAACCCCAQG4EdFcIv22hse4awVAYgaJJLly+fNkWLVpk06dPT5JetmyZvfPOO0l/ifNWVFTYkCFDrGvXrta/f38rK/vydJuqqipr3769lZSUJC2fCQgggECxC8xffcjZ8fuNgLeHry12GuJHAAEEEEAAgasU2LDruNO++GaTkVZx6txVLo231VegKJILe/futVatWlmDBg2se/fuSWYjR460du3a2cKFC52/LVu2VM+7fft2u+mmmwZIekIAACAASURBVKxnz57ePBrruaZrILlQTcUDBBBAIKXAkvVH7CuNBjuNACUZHnlzoXUfssZu6TjN++vQu8RKNhxNuQwmIoAAAggggAACvsBLn6502hVP9uaHXt+mEOPYJxd00N+lSxcbPXq0vfbaa2mTC6mSDn6FXLp0yV5/XUbMGCAXblyxZussZ5rul4nueBrMUYAAQTSC6zYcsy+9+A4pyHgn8WQOH51wKr0C+IVBBBAAAEEEChqgVNnLnh3ogq2HxavO1LUJoUOPvbJBR34nzlzxnNWAiFVEkFnLqSa7ldOeXm5tWjRwjZs2OBP8sZ6rul6PVVyYdeuXda3b1/buXOn8z6eIIAAAsUssG5nhf2o9cSMEgyfTvnyDLJiNiN2BBBAAAEEEHAF+k3Z4rQl7nxuljsDz/IuEPvkQlC0puRCt27dTJdB9OnTx/tbtWqVqZ8GDdu2bbPmzZvb4cOHg4uzY8eO2QMPPOC9nphc0Htuu+02mz9/fvXZDs6beYIAAggUscDBY2fsvx6Z4DQKgr88+I917SQDAggggAACCCCQKHDzU9OcdsTw2TsSZ+F5ngVILpiZzlz47ne/ax06dPA6fOzXr5/deOON1rt3b++SByUKWrZsaerQMTjouabr9WByYdOmTV5iQR1IZnuorKy0gwcP8ocB2wDbQOS3gR+1yuzyiIUrtkU+Vr632W+xDbANsA2wDbANZG8bGDF9nZNYuK7lGNt/4ADthTTt49OnT2f7sDTl8kgumNmUKVNs3LhxzhkG69evt0aNGnmJg7okF3r16mV33XWXlZaWpgSv78Tz588bfxiwDbANxGEb+O/fT3IaBv7ZConjpRsO8b3Hdz/bANsA2wDbANsA20D1NvBw9/lOG+KNQauqX4tDGykXMdT3ODST95NcSKOkfhratm3r3VpSd5to0qSJl2gIzq6+FJo2bWp63T9zoXXr1l5yYccOTssJWvEYAQQQSBR4uPsCp2GQmFTwn3foU2IXL31xmVriMniOAAIIIIAAAsUlsGXvCfvLhoOq2xBfvW2I7TqUn1/mi0u67tGSXEhjpk4alThQ3wt+4mDmzJnO3HPmzLH27dt7r/vzlJSU2KRJk7yzHnR5BAMCCCCAQGqB6aX7qxsGfiIh3bhhx+m2bFNZ6gUxFQEEEEAAAQSKRuC1Aauc9kPbdxcXTexhD7Tokwu6m0SPHj28fhf8u0qcPXvWPvjgA6+zxuPHj3t1qETCPffcY7oDhIZ9+/ZZs2bNvEsq9DyYXNBtKhcsWOD1u6DkBAMCCCCAQGqBDn2WOg2EdMkFTf/a7UOt91j3rj2pl8pUBBBAAAEEEIijwNnzl+zfHxzrtB3mrz4Ux1AjGVPskwvqL+GGG26wBg0aOH+NGzeu7qBRlzV07tzZrr32Wm+ea665xtq0aWP79++vrlQlIYYNG2bXXXedN4/Geq7pGoLJBf9N6nehYcOGXqJBCQcGBBBAAIFkgXdGrrO/+c1gp6Fwe5eZdvfzs51pfuLh7hdm2/LNnMWQLMkUBBBAAAEE4i0wcNo2p21w2zPumeXxjj780cU+uVCXKtCtJ3WmwoULF9K+TcmEkydPVt+mMu2MvIAAAgggUCeBFVuO2cK1h+1weVX1+/pO2GR/f+cwpyGhJMP/uXWw9Ri+rno+HiCAAAIIIIBA/AV+02mG0yYYPGN7/IOOUIQkFyJUWRQVAQQQKEaBtTvK7bcvpD6L4dbOM2zRuiPFyELMCCCAAAIIFJXAnBUHncTCdS3H2fkLdPgcpo2A5EKYaoOyIIAAAgikFdCZCn/RcKDTsNBZDH9+80DrOmh12vfxAgIIIIAAAghEX6DVWwudNgD7/vDVKcmF8NUJJUIAAQQQSCOgyyZufmqa07jw+2Jo2HGaLVhDp05p6JiMAAIIIIBAZAU27j5uf37Llz8w6JLJPYe5/WTYKpTkQthqhPIggAACCNQocOnSFXvx0xUpEwxKNPBLRo18vIgAAggggEDkBF7s5+73O/ctjVwMxVBgkgvFUMvEiAACCMRQYGrJPru+zaSUSYaGHadzFkMM65yQEEAAAQSKT6Di1Dn7VrNR1fv7P7t5gK3bUVF8EBGImORCBCqJIiKAAAIIpBY4deaCPffx8uoGh3+JhD/mLIbUbkxFAAEEEEAgKgIfjN/k7Ocf7bEoKkUvunKSXCi6KidgBBBAIH4Cs1ccsJs6fOY0PvwEg/piWLTucPyCJiIEEEAAAQSKQOBn7aY4+3f1v8QQTgGSC+GsF0qFAAIIIFBHgStXrtgbg9fYXzYc5DRClGTQtJ4j1tVxicyOAAIIIIAAAoUUGPf5bmef3uyVuYUsDuuuRYDkQi1AvIwAAgggEC2Bkg1HrfFzs5zGiH8WQ5OX5tiGXcejFRClRQABBBBAoEgFtN/29+EaT12yr0glohE2yYVo1BOlRAABBBCoo8Afxmywrzce6jRK1DD5p9+OsE+nbKnj0pgdAQQQQAABBPIpsGTDEWcf3qjTjHyunnVdhQDJhatA4y0IIIAAAtEQWLX1WNqzGFq/vdAOlJ2JRiCUEgEEEEAAgSITaPfeEie5MHz2jiITiF64JBeiV2eUGAEEEECgjgJvDl1runVV8NRKPb6u5TgbO393HZfG7AgggAACCCCQSwH9OBDcZ/PY5NzuTqWnSUBkgtZgmQxCCCAAALhFvh89SH75ZOp7yjRuW+pnTl7MdwBUDoEEEAAAQSKRCDxrIVPJnM5YxSqnuRCFGqJMiKAAAIIZEXg/MXL9vwnK5xfQ/xfRn7++BSbs/JgVtbDQhBAAAEEEEDg6gQSz1r4UeuJdvHS5atbGO/KqwDJhbxyszIEEEAAgTAITFm819RY8RMLwXG3wWvCUETKgAACCCCAQFEInDh93obM2G5NX55jDTtOT9o/fzB+Y1E4xCFIkgtxqEViQAABBBCos8Cxk+esfS+3syg/yXDHszNt5dZjdV4mb0AAAQQQQACBzAXWbC+377QYkzLZr33yfzw83s6c47LFzEULOyfJhcL6s3YEEEAAgQILDJ+1I2XD5ut3DLV+XONZ4Nph9QgggAACcRXQGQs1JRaUXNCdnRiiI0ByITp1RUkRQAABBHIksOvQaXuo2+cpfznp0HupnbtwKUdrZrEIIIAAAggUp0CfsRtT7nf9swg1vva+0cWJE9GoSS5EtOIoNgIIIIBA9gU+mrTZ/uGu4UmNnVuemsZlEtnnZokIIIAAAkUsoH1rMJGQ7rHOcGCIhgDJhWjUE6VEAAEEEMiTwNodFXZ7l5lJDZ7/e9dwGzxje55KwWoQQAABBBCIt0CmyQX1y8AQDQGSC9GoJ0qJAAIIIJBngRf6pb5lZZePluW5JKwOAQQQQACB+Am0enthUiI/1dkL8Ys8vhGRXIhv3RIZAggggEA9BUbP22XXNh+d1PjRmQ0bdh2v59J5OwIIIIAAAsUr8PmaQ0n718TkghIQDNERILkQnbqipAgggAACBRDYuu+k3fPinKQG0DX3jrJRc3cWoESsEgEEEEAAgXgIPP1BadL+1U8w/OTRiUZ/C9GqZ5IL0aovSosAAgggUCCB1weuTtkAern/ygKViNUigAACCCAQbQEl6f1kQnCsMxZILESvbkkuRK/OKDECCCCAQIEEJi3aY99rOS6pIaQzG7bvP1mgUrFaBBBAAAEEoinwiyemOvvU5z9ZTlIhmlXplZrkQoQrj6IjgAACCORfYM/h09bi9flOY0i/tnz3/jE2ceGe/BeINSKAAAIIIBBBgU8mb3H2pb9+enoEo6DIQQGSC0ENHiOAAAIIIJChwNvD1zqNIv90zreGrc1wCcyGAAIIIIBAcQpUnr1oP3hkgrMfJUEf/W2B5EL065AIEEAAAQQKJDBj2X77YSu3caQkw8PdFxSoRKwWAQQQQACB8Av0GLHOSSzc+8rc8BeaEtYqQHKhViJmQAABBBBAIL3A4Yoqa9ntc6eRpATDDY9NtnU7KtK/kVcQQAABBBAoQoG9RyrtX5qNcvab81cfKkKJ+IVMciF+dUpECCCAAAIFEHj+kxVOQ0kJhr+9dYgNnr6tAKVhlQgggAACCIRToO27i5395aM9FoWzoJSqzgIkF+pMxhsQQAABBBBILdB3wianweT3w9Cpb2nqNzAVAQQQQACBIhIYv2C3s5/82u1Dbc328iISiHeoJBfiXb9EhwACCCCQZ4FJi/faN5uOdBpPSjL8qPVE+9f7x1T/Pfvxcjt47EyeS8fqEEAAAQQQKIzAqTMX7Po2k5z9Y4/h6wpTGNaaEwGSCzlhZaEIIIAAAsUscPT4Wftp2ylOA8o/iyE4/kqjwTZ7xcFipiJ2BBBAAIEiEXihn3v54M1PTSuSyIsnTJILxVPXRIoAAgggkGcB9X4dTCakevyPdw+3k2cu5LlkrA4BBBBAAIH8CcxbdShpfzhr+YH8FYA15UWA5EJemFkJAggggEAxCpy/cDmpMZUqwdBzBKeFFuP2QcwIIIBAsQg06jTd2R92pi+iWFY9yYVYVitBIYAAAgiEQWDx+iNOYypVYkHTftN5RhiKSxkQQAABBBDIuoAS6MH93388PN7KTpzN+npYYOEFSC4Uvg4oAQIIIIBATAV03+5ggyrdY5ILMd0ACAsBBBAocgHdCeLv7hjq7AuHzdpR5CrxDZ/kQnzrlsgQQAABBAoscLi8ymlQpUsu/OKJqQUuKatHAAEEEEAg+wJ3vzDb2Q+27PZ59lfCEkMjQHIhNFVBQRBAAAEE4ijw4BufOw2rdAmGroNWxzF8YkIAAQQQKFKBN4eudfZ/3DXcNu4+3iRahRH2CQXiqOeiRIBBBBAoEAChyuq7G9+M9hpYJFgKFBlsFoEEEAAgbwIpLo7RN8Jm/KyblZSOAGSC4WzZ80IIIAAAkUicPz0eWv33hInwfBfj0ww/SUmGsYv2F0kKoSJAAIIIBBHgapzl+zG9lOd/RuXQ8SxppNjIrmQbMIUBBBAAAEEciaw5/BpO3byXPXyG3ac5jTAlGwo3XS0+nUeIIAAAgggECWBZz5c5uzX/vX+Mbb70OkohUBZr1KA5MJVwvE2BBBAAAEEsiVww+8nOw0xJRg27TmRrcWzHAQQQAABBPIiMPbz3Un7s5FzduZl3ayk8AIkFwpfB5QAAQQQQAABu7b5aKdB9i/NRtn+sjPIIIAAAgggEAkB7bOuaznO2Zc91WdpJMpOIbMjQHIhO44sBQEEEEAAgXoJ6FKJxI4fG3WabqfOXKjXcnkzAggggAAC+RB4uPsCJ7HwP49NZh+WD/gQrYPkQogqg6IggAACCBS3wJrt5U7DTJdHNH15bnGjED0CCCCAQOgFug1ek7T/mrX8QOjLTQGzK0ByIbueLA0BBBBAAIF6CUxdsi+pgda577J6LZM3I4AAAgggkCuB0fN2Je23ug5anavVsdwQC5BcCHHlUDQEEEAAgeIU+GjS5qSGWv+pW4sTg6gRQAABBEIrsHpb8hl3T/YuCW15KVhuBUgu5NaXpSOAAAIIIHBVAs99vNxJMHz19iG2ZP2Rq1oWb0IAAQQQQCDbApVnLzr7KV3K1+K1edleDcuLkADJhQhVFkVFAAEEECgugTufm+U03H7WbopVnDpXXAhEiwACCCAQSoHvPjDW2Ud9q9koOnAMZU3lr1AkF/JnzZoQQAABBBCok8CWvSfs2/e5t6hs9dbCOi2DmRFAAAEEEMi2QMOO05zEgs5a2HHgVLZXw/IiJkByIWIVRnERQAABBIpLYPyC3UkNuJ4j1hUXAtEigAACCIRGIFViYenGo6EpHwUpnADJhcLZs2YEEEAAAQQyEngjxS2+dFcJBgQQQAABBPIpkCqx8IcxG/JZBNYVYgGSCyGuHIqGAAIIIICAL3D/6/OdMxj+/cGxtuvQaf9lxggggAACCORUIFVi4flPlud0nSw8WgIkF6JVX5QWAQQQQKBIBQ6UnbH/emSCk2B4oOv8ItUgbATqLzB58V5THya3dJzm/Q2ctq3+C2UJCMRUIFVioX0vbjkZ0+q+6rBILlw1HW9EAAEEEEAgvwKzlh9wkgvqQKv3WE5HzW8tsLY4CDzcfUHSZ0mfpxsem2xHjp+NQ4jEgEDWBH7cemLS50WfIQYEEgVILiSK8BwBBBBAAIEQC6gzRx0E+X9/85vBVrKBjrRCXGUULWQCHd9fWv358T9HwfGvn54eshJTHAQKI3Ckosoa3DMi6fNyz0tzClMg1hp6AZILoa8iCogAAggggIAr0CKh/wWd1n3x0hV3Jp4hgECSwN4jlUkHSsHEgv942lI6TE3CY0JRCcxeccC+0mhw0ueF5FtRbQZ1DrZokguXL1+2RYsW2fTpqbPRFRUVNmTIEOvatav179/fysrKkjBrmqeqqsrat29vJSVce5QExwQEEEAAgawK7D502tSho38gpDGdamWVmIXFVKD3mA3O5yb4GQo+/tWTn1nFqXMxVSAsBGoW+HTKlpSfk2avzK35jbxa9AJFkVzYu3evtWrVyho0aGDdu3dPqvTt27fbTTfdZD179rSFCxd6Yz3XdH+obR6SC74UYwQQQACBfAiMX7A7qfGnaQwIIJBaQAdMf3/nsKTPTTCpEHysBJ76NDl/8XLqBTIVgRgKvDtqfcrPyOO9lsQwWkLKtkDskws66O/SpYuNHj3aXnvttaTkwqVLl+z111+3AQMG2JUrX5xSqrGea7pez2QekgvZ3jRZHgIIIIBAbQIvfbrSaQRe99A423/0TG1v43UEikpg/c4Ka/HaPOezEkwi1Pb4J49OtBFzdhaVGcEWp8Dzn6xI+Tl5dcCq4gQh6joLxD65oMTAmTNfNLR01kLimQvl5eXWokUL27DB7W1bzzVdr2cyT6rkwq5du6xv3762cyc7pDpvmbwBAQQQQCAjgdu7zHQag797kx68M4JjpqIQmLpkb53OVqgp0fDWsLVFYUaQxSew70ilNX15rrMv0Wfhz28eaDrjhwGBTAVin1wIQqRKLmzbts2aN29uhw8fDs5qx44dswceeMD0eibzJCYX9J7bbrvN5s+fX31GhLMCniCAAAIIIJAFgTXby+0ffzvcaRR+OGFTFpbMIhCItsCS9Ufs642HOp8NHTA1fnZW0rRgUuHx95bYb1+YnXKetu8ujjYKpUcgQWDuyoP2g0cmJG3v375vtE0v3Z8wN08RqFmA5MK2bdayZUtTZ43BQc813U8u1DZPMLmwadMmL7GgDiSzPVRWVtrBgwf5w4BtgG2AbYBtoHob6DVimdMw/NrtQ2z6os3Vr7PfYL9ZbNvAguXb7NvNRzqfCyUQ+o1f5X0uJszdYP/ze/eASvN/OHZl9edmyNQ1dmunqUnLuK3T1Op5is2VeOP1XfL24KX2lw0HJm3jNz0xyeaVbmU7j1E74/Tp09k+LE25PJILWU4u9OrVy+666y4rLS1NCV7fiefPnzf+MGAbYBtgG2AbSNwGHn9vsdNAvLXzdPYX7DOLchvYf+Sk/bTtZOfzoMTCkfLTSR6bd5fbnBX7bPXWo0mv+Z+x5q/MSVpW42dnpp3ffx9jvqfDvA081ackabvW56RD7yVWdfYc23cM9x/1PQ7N5P1Fn1zQnSSaNGninaEQBFM/CU2bNjW9nsk8/pkLrVu39pILO3bsCC6OxwgggAACCORU4ETlefvv309yGouvDaQTrpyis/DQCVy8dNnufC75sodVW4/Vq6ypOoQcPOPLu4rVa+G8GYE8Cuw4cCrlZ+Rrtw+1/lO35rEkrCqOAkWfXPCTAjNnznTqd86cOda+fXvT63WZp6SkxCZNmmSNGjUyXR7BgAACCCCAQL4Eppbsc5IL+hWKa2bzpc96wiDw7MfLkz4DPUesy0rROvRZmrTs1dvKs7JsFoJAPgQmLtxj/bA2KTt+OePT7GSDUfyUQTWEXOBok8uqH6VSLjnnntMd3fQsG/fPmvWrJlNmTKluvprm8dPQCi5oFtZLliwwOt3YdUqfjWqRuQBAggggEDOBZ77xD24ur7NJKs4dT7n62UFCBRaYMGaQ0kHTR3fX5rVYrXpschZx3dajLGTlXy+sorMwnIi0HXQamfbVfJZf216LjKd+caAQDYEYp9cUIeMN9xwgzVo0MD5a9y4cXUnjrpd5bBhw+y6667z5tFYzzXdH2qbJ5hc8N+jfhcaNmzoJRqUcGBAAAEEEEAg1wJnz1+y/33c7YSu/R9Kcr1alo9AwQXuSLgt64NvfJ6TMl3XcpxzkMbtX3PCzEKzJLDz4Cm795Xk20wqsfCHMRuytBYWg8AXArFPLtSlopVAOHnypF2+fDnt2zKZJ+2beQEBBBBAAIE8CMxeccA5+FEjcshMrg/PAz2rKJBA3wmbnG3+n347wrbtO5mT0mzZe8JZlz5f+lWYAYGwCaS7DOLHrSea9hMMCGRbgORCtkVZHgIIIIAAAiEQeHXAKucA6JtNR9qGXcdDUDKKgEB2BXYdOm3X3DvK2d57jc7tL7J/Gyrs76/uGWgLVnPNevZrVmWVh+BdJdB6EybIxVV9Vk070UgrQDJhbQ0vIAAAggggEB0BS5fuWK3PDXNOQBq/Nys6AZEyRFII9D2Xfc2rA07TkszZ3Ynt3p7ofP5ur2L2zl4dtfG0hDITGD/0UprluYyiPdGrc9sIcyFwFUKkFy4SjjehgACCCCAQNgFSjYcta/eNsQ5AHqp/8qwF5vyIZCxwNQlyXdImbFsf8bvr8+M2w+cMp0RpMsi/D8O3uojynvrKzBv1UH7YasJ1dujv11yGUR9ZXl/pgIkFzKVYj4EEEAAAQQiKPDJ5C1JDc2xn++OYCQUGYFkgTueneVs30/2zm/npR+Md/t6+Ls7htqa7dyeMrmmmJJrgU8mbba/+vUg5/Og5AKXQeRanuUHBUguBDV4jAACCCCAQAwF2vda4jQ4/7XFGNOvrgwIRFlgzPxdznb9z01H2r6jlXkPSZcb+b8Qa9z67YV5LwMrLG6Bzn1LnW3Q3x57jFhX3DBEn3cBkgt5J2eFCCCAAAII5Feg8uxF+8UT7u0p7315bn4LwdoQyLLAzQl9ihTqjg2L1h1JOrCbs/JglqNlcQgkC+w4cMrufN5Nbimx8A93DbdRc3cmv4EpCORYgORCjoFZPAIIIIAAAmEQSNX/gn7tYqi7wNZ9J+3zNYds0x7uvlF3vey8Y/CM7c4Bvc5aOFReuB7wn/lwmVOe3744JzuBshQEzOzE6fO2YO1h55Kb1dvK7T9/N97Z7pRY+O82k2zpxqO4IVAQAZILBWFnpQgggAACCORfIFX/C73Hbsx/QSK6xpnLDtgNv5/sNOb/8+HxNmHhnohGFN1i/7TtFKceCnXWgi+4v+yMfauZeztMXbbBgEB9BPYcPm0NO053tvXvtBhjPYavtb+/c5gzXYmFpi/PLWiSrT6x8t54CJBciEc9EgUCCCCAAAIZCaS6NnfCAg6Oa8NTAsG/jjnVWL+kM+RHYOScnU5dFPqsBT/qP4zZ4JTrl09+5r/EGIE6C6hj0G+kSCCk+v7RtE6ciVZnY96QfQGSC9k3ZYkIIIAAAgiEWqDZq3Odg6AG94ywFVuOhbrMhS7ct+8b7ZglNvC/fsdQO3XmQqGLWRTrv+v52U5dFPqshSD6je3dvk0+nbIl+DKPEchY4JaEPkUSv3OCz5XYYkAgDAIkF8JQC5QBAQQQQACBPAocPX7WftrWPb3/B49MsO37T+axFOFelSxmLj9gOrX9iT+UOAezwUZ98HGnD+jDIte1uni923niV28bYjsPhufOJ7rNa3CbuOGxybkmYfkxFNBZC8HtqKbH3Fo4hhtAhEMiuRDhyqPoCCCAAAIIXK2AzlTQGQvBRqsSDMU4HKmosqlL9tmrA1bZ7V1mpryWOehU0+P/bT/Vhs/eUYyMeYk5MdGj26yGbWjy0hznc8XZC2GrofCXRx3G1vQ9479253Ozwh8MJSwqAZILRVXdBIsAAggggMCXAuprwW+k+uNiSDAsWHPI3h253u57bZ7VdrmD71LX8a2dZ9ikRfRl8eXWVv9H+45U2tcbu53Y6S4oYRt0xktwe+HshbDVUPjLk2lyIUyXBIVflRLmQ4DkQj6UWQcCCCCAAAIhFXh7+FrnQEgHRTd1iFdHdIcrqmzgtG3W/NV5ptPogwd+uX6sX9oZsiPQY/g6p+7ufWVudhacg6Xc/p8p6ycvZAD5BgvUreeTEykpfqumrRob4wVCC2KAiQXolhrlBkBBBBAAIEsCrR6a6FzIKRG7PceHGunq6LbQaF+0X5twCr7xRNuB3upGuiJ03SLt8bPzjL9Kthn3EbTnSASbweX+J4ftppgOkU5cbqe3/zUNLt46UoWa6w4F/WjVhMd34khvgWozo4JbgucvVCc22x9ov7+Q+OdbSi4PenxTx6dWJ/F814EciJAciEnrCwUAQQQQACBaAmor4HExuvXbh9i63dWRCKQ46fP2/gFu03X4H+v5bikWBJjCz7/n8cm25O9S2zYrB22rYZOLX/TeUbK5f7iic+ssuqi5zRq7s6UCY3/e/dw23EgPB0PRqJSA4VM7ChRSaOwD48kJO04eyHsNRae8t2R4vs4+J2lxILObmBAIGwCJBfCViOUBwEEEEAAgQIJtH13ccqD5ylLwnnq7e5Dp63/1K3W4vV5GXfC+Fe/HmSNn5tlunXbkg1H7NLlup1RMO7z3fZw9wXemQwPdJ3vJSRSVZfOeggeDPiPl24MXx8BqcoftmktXpvneH48aXPYiphUntKNR50y6+yFK1fqtr0lLZQJsRfQ5Vv+94U/Vue7ujVlq7cXemdSxR6BACMrQHIhslVHwRFAAAEEEMi+wJAZ25Matmrgvj9uY/ZXdhVL1C3a3h213n799PSU5fQb48Hxj1tPtI7vL7UZpfuvYo1X/5Z0CQbdCpQhc4FNu487df3PTUdawi6POQAAIABJREFU+alzmS+ggHMmJuw+ikBSpIBcRb/qVJeoNew4rehdAIiOAMmF6NQVJUUAAQQQQCAvAlNL9jkHc/6BuvoU0KUH6Qb9Kh+8vOIvGw6yt4etTTd7xtPnrDxonT4otX9/cGzKcvnl88c6+Ly/63z7cOJm217gSxE+nLApqczfajbKLl66nHH8xT5jYpKmU9/SyJDolq/+dqmx+uY4d/5SZMpPQfMnoEuzgtuKHpNYyJ8/a8qOAMmF7DiyFAQQQAABBGIloA4R03UoprMGhs/e4cQ7dGbqMx7UQL7uoXGW6dngOw+eMt0i89UBq+zuF2bbVxoNTmpwJzbA9VydJuogdN6qQ065wvBkzoqDSTHoNH+GzAR0e9RgnZduitalJa17LHLK32dsOM4CykyfufIh8EK/Fc42ou2dxEI+5FlHtgVILmRblOUhgAACCCAQE4F9RyutQ5+lSY1e/0Dvfx+f6vV5oAP6P7t5QNr5NL+WkzjoEodB07fZ0x+UesmBv7tjaI3L8NersZIOut2fOsnbfuBk4qJD91zJmGD59bjj+9H5Bb5QoIkdOd71/OxCFeWq17tk/RGn7pVsO3UmundiuWoI3phSoNuQNc72oe8GEgspqZgYAQGSCxGoJIqIAAIIIIBAIQX0y/utz6S+U0LiAXNNz3W3hZ+0mWTfbDIyqTFd0/v81/753lHW/g8lNnXJPqs8+8XdGQrpUtd1vzk0+SBCZ1swpBdI7Mhx6Cz3jJn07wzXKw91+9zZ5t8ZuS5cBaQ0BRHoNXqDs13ou47EQkGqgpVmSYDkQpYgWQwCCCCAAAJxF1D/Adc2H53UGPYP/nMxVg/7r/xxpa3YUhYL3pYJB5l/etBtmxzPGLLdgUlduSoW4yevxjNvirmrz7kfG7+tcUYO3YyGp1SZrteWd4XArrjSeJ3JokFto6oC5BciHoNUn4EEEAAAQTyKKADogGfbbXfvjA7qWGc2FCu63N1dvdoj0X20cTNtnxzmV3OtKOGPMZf31UdLq8y3b0iaNPkpTn1XWws35/YkaP64YjycF/C7TS7D1kT5XAoez0EUt2V58b2U+uxRN6KQDgESC6Eox4oBQIIIIAAApETKDtx1ksEfOe+zM9mUF8J19432n7adrLpV/zeYzfY4nVH7GwR9aA/c9kBJ7mgREO/KVsiV/+5LrCSTcEkzMbdx3O9ypwuP7Her7l3lB0qr8rpOll4+AQS+xHRNv7jRyeGr6CUCIGrECC5cBVovAUBBBBAAAEEvhTYfeh0rR06PtR9gZ2sPP/lm4r8kW7RGTxw/vZ9o00daDJ8ITBx0R7H595X5saC5p4X5zhxcfZCLKo14yCmLU2+ze/3Hhyb8fuZEYGwC5BcCHsNUT4EEEAAAQQiIFDTrSi/X4dbUUYg1KwVMfE0+VR31MjayiK2ICWjgsmXxFufRiyc6uJOXrzXiUtn/ZSfou+FaqAYP0jsd0Pbt85eYUAgTgIkF+JUm8SCAAIIIIBAAQWWbjxqt3eZWX3w9JcNB1mP4fSKn65Kdh08ldRBpu7MUezDrkOn7Su/GVy9HemsjjPnond3kHT12KiTe+cV7hyRTio+09VpazBZpsffaDwsPgESCQJ/EiC5wKaAAAIIIIAAAggUSEB34AgedOiWn8U+vDtqvWPSqW9prEhGzN7hxKe7YJyuuhCrGAnmS4ENu4479a3P+1/9etCXM/AIgRgJkFyIUWUSCgIIIIAAAghET0AJhWCCQQmHYh5+3m6K47Fo3eHYcSTG2GfsxtjFSEBmOgsn+Nn2H2ODQFwFSC7EtWaJCwEEEEAAAQQiIaBLIfyDDo2vbT7aDpSdiUTZs13IWcvdO2nc1GFatlcRiuXp7iDBOv+vRybY+YuXQ1E2CpEdgSMVVU4d+/WdnaWzFATCKUByIZz1QqkQQAABBBBAoIgE1Jmjf/Ch8bMfLy+i6L8Mte27ix2HuP6ir0TCDx5xb7X58aTNX0LwKNICuswl+Hn2H0c6KAqPQAYCJBcyQGIWBBBAAAEEEEAglwK6DeW/NBtVfUCia7JXbyvP5SpDt2z90vsPdw2vNvjbW4fY3iPxvT1nr9Fu3xL/ftJoasTClR3gcuXr1Rvw35SQWMGBIpBgORCMdQyMSKAAAIIIIBA6AV6jFjnHJQ88tbC0Jc5mwX8aOJmJ/6Huy/I5uJDt6yKU+dMd8IIHoBy9kLoqqlOBao6d8mpT79u67QQZkYgwgIkFyJceRQdAQQQQAABBOIjUHn2YtKp8jOX7Y9PgLVEckvHac6B2cSFe2p5R/Rf7jpotRPzj1pNtHMXLkU/sCKM4Ojxs05dklgowo2AkI3kAhsBAggggAACCCAQEoFPJrsd/d3x7KyQlCy3xZi/+pBzYKYODothOH76vH3/oXFO7L25c0Tkqn7XwVNOHZJYiFwVUuAsCZBcyBIki0EAAQQQQAABBLIh8IsnpjoHKkNnbs/GYkO9jMd7LXFifmPw6lCXN5uF06UQ/sGoxte1HGcnK89ncxUsK4cC63ZUOPXn12UOV8miEQitAMmF0FYNBUMAAQQQQACBYhQYNXenc7Byw2OT7fKVK7GlOFTuduT457cMtC17T8Q23lSB3dThM6fOewxfl2o2poVMYMn6I069kVgIWQVRnLwLkFzIOzkrRAABBBBAAAEEaha487lZzkGLOjuM6/D+uI1OrA++8XlcQ00b1/gFux2Da+8bbbqGnyG8Aol1RmIhvHVFyfInQHIhf9asCQEEEEAAAQQQyEhg2tJ9zsHmD1tNsLPn49nRX+JlIBMXxb8jx1QbQfNX5zl1rs4eGcIp8F7CbURJLISznihV/gVILuTfnDUigAACCCCAAAK1CjR7Za5zsNl77IZa3xO1GWYtP+DEeH2bSVELIWvlXbTOPcX+H+4abtsPnMra8llQdgQS7/BBYiE7riwlHgIkF+JRj0SBAAIIIIAAAjETmLPioHPg/UVHfxdiFWWbnoucGN8evjZW8dU1mMSOLTu+v7Sui2D+HAqkSix8vfHQHK6RRSMQLQGSC9GqL0qLAAIIIIAAAkUkoP4H/F9GNe45Ij4d/e09Umlfu31odXxfaTTYdhT5L/XrdlbYXzcaVG2iOl+2uayItvjwhqpET/CzqMfXNh8d3gJTMgQKIEByoQDorBIBBBBAAAEEEMhEYOHaw84BzbfvG21lJ+LR0d97o9Y7sT3y5oJMSGI/T6e+pY7LQ91xKWSl69KUxgkdrCqx8F+tJhSyWKwbgVAKkFwIZbVQKAQQQAABBBBA4AuBVm8tdA42uw1eEwuan7ad7MT1Wcm+WMRV3yC27z9p32g8zLGZUbq/vovl/VchIPfvPTjWqQslFtQJKQMCCCQLkFxINmEKAggggAACCCAQGoHSTWXOwc03m460A2VnQlO+qynIlCV7nZh+2nbK1Swmtu956dOVjk+jTjNiG2tYA0vVv4ISC3e/MDusRaZcCBRcgORCwauAAiCAAAIIIIAAAjULtH13sXOw+XL/lTW/IeSvPtTN7Uui1+j43QmjPlWw/2ilfbPJSKfOe41eX59F8t4MBRasOWQNO05z7JVU0F/7XiUZLoXZEChOAZILxVnvRI0AAggggAACERJYvb3c/uKWgdUHPLpN4c6D0bxN4Za9J5xYdAnA/oifiZGLTUnJBP+gVmPV+abdx3OxKpb5J4F0ZyvI/1xG3FCAIFaBEgu1ALEywgggAACCCCAQBgEOvRxe6t/9uPlYShWncuQeADX7r0ldV5GsbxBl0MEEwx07pibmq/pbIVGnabbgrWHc7NilopAzARILsSsQgkHAQQQQAABBOIpoF+t/8+tQ6oPNr962xDbvPdEpIK9dPmK/cfD46tj0IHz/NWHIhVDPgs7b9VBx0pevcfyC3q26mDP4dOWmOzykzm6Jehbw9Zma1UsB4GiECC5UBTVTJAIIIAAAgggEAeBLh8tcw42O76/NFJhjZiz0yn/r5+eHqnyF6KwXT5a7pjp4FcdYjJcvcC6nRXWue8y+/s73bty+IkF3XqydOPRq18B70SgSAVILhRpxRM2AggggAACCERPYMeBU84B0V/9epCt3VERmUDueXGOc6D86ZQtkSl7oQpade6i/fLJzxy3BveMKFRxQrlenYGgSxc0rmlYtO6Item5yP785i/7L/ETChr/3R1D7b1RdJxZkyGvIVCTAMmFmnR4DQEEEEAAAQQQCJlA4m0KH49InwUrthxzDpC/1WyUnag8HzLdcBZHHXqq48vggfBP204OZ2HzWKpJi/bad1qMcVwadpxua7aXV5fi/MXL9lnJPmv+6jxnvqClHjd5aY6t3vbl+6oXwAMEEMhYgORCxlTMiAACCCCAAAIIFF5g39FK+39NRjgHSiUbwn8K99Pvlzpl1iUeDJkLjJrrXlKiA2L1F1Csw+AZ253tKZgs0BkIbwxebb97c0HSLT2D8+lxy26f25wVB4uVkbgRyKoAyYWscrIwBBBAAAEEEEAg9wKJndA9+MbnuV9pPdaghMg/3OX+8q4zGRjqJpBY78WaYDhx+rx9I01/CYnJg1TPv9JosD3ea4kt21RWtwpgbgQQqFGA5EKNPLyIAAIIIIAAAgiET6D85Dn7twfGOr/cTi/dH76C/qlE6nU/eJDX7NW5oS1r2AumRFLQUo91qUwxDGUnzppuG1nbJQ6JPv7zf/rtCHvuk+W2eU+07rJSDHVLjPEQILkQj3okCgQQQAABBBAoMoE+Yzc6B5l3PjcrlAK65v0/E24/OWHBnlCWNSqFavbKXKfudfDc+u2FpoPv4KBf+NXRYbAPguDrYX3sJxE+mrjZnuxdYupHQYkBP0lQl/H/vXu4tXzjc+s3ZYsdKDsT1pApFwKxECC5EItqJAgEEEAAAQQQKDaBi5eu2A2/n+wccOm6/LANA6Ztc8pIR4TZqaE3h7png+iA+98fHGs6IFdSQcmG4EG4LiMISx8NFafOeXc5UUeLn0zabC/1X+n1j1CfJEIwVv9xr9Eb7MLFy9kBZykIIFCrAMkFM1u2bJm98847SX/Tp7v3Xq6oqLAhQ4ZY165drX/lZW9uV1WlVVVda+fXsrKSmpFZ0ZEEAAAQQQQACBbAgMmu4euP/iianZWGxWl9Gw4zTnILf32I1ZXX4xL0y38vQPpIPjr94+JOV0zaOkQ7aHS5eveAmN/UcrvUsOlm8us1nLD9gfP9tqrw9cbY/2WGS3dp5h/HwePvb29KXLRhDNh4rycKAAAL5EyC5YGYjR460du3a2cKFC52/LVu+vPfy9u3b7aabbrKePXt682is55qugeRC/jZa1oQAAggggAACXwr8+unpzoHkhxM2ffligR/pl+ngQWKDe0bY0ePuqfsFLmLkVz989g7HOOid7vH1j040JX3q+ndj+6n240cn2vdajrN/uXeU/f2dw0ydI6ZbTzana12/fOIze+ydxdZ77Ab7UeuJNa736Q9KI1+3BIBA1ARILvwpudC9e/e0dXfp0iV7/fXXbcCAAXblyhVvPo31XNP1OsmFtHy8gAACCCCAAAI5FJi4cI9zkHVt89GmuzOEYbj3ZbdvgM59OeDLRb3oTIFWb7mXQWTzwD6fy1LfCrc8Nc3a9yqxvhM22bxVB+1QeVUSm85K0HypytYqB2dnJBWACQggkCRAciGD5EJ5ebm1aNHCNmzY4ADquabr9VTJhV27dlnfvn1t587wXf/oBMITBBBAAAEEEIi0wEPd3DsIdOiztODxzFt1yDnw+/NbBtqqbdx+MpcVM3+1a57qwLuQ0/7ujqH2g0cm2O1dZtrv31ns9QEx4LOt3iUUm3Yft1NnLtSZZ/CM7aZkghINOlvh8zWH6rwM3oAAAtkRILnwp+RCt27dTJdB9OnTx/tbtWqVXb78RQcw27Zts+bNm9vhw4cd9WPHjtkDDzxgej0xuaBpt912m82fP7/6bAfnzTxBAAEEEEAAAQSyJLBh13FTh33BA8c5Kw5maelXt5jEhMdTIUh4XF0k0XpXcBvI9uO/+vUg+0bjYfbPTUd6nUf+uPVE+9/Hp1qjTjOsyUtz7KHuC+zx95ZYl4+WZyVxEC15SosAAiQX/pRc+O53v2sdOnQwdeLYr18/u/HGG613797eJQ9KFLRs2dLUoWNw0HNNT0wubNq0yUssLFq0KDh7Vh5XVlbawYMH+cOAbYBtgG2AbYBtgG3A2QZe/mSxk1y46cnJzuv5bD9MXbDJKcvf3jbYFqzYVrDy5DP2Qq/rxnY190WghMMz7y+gLvj+YBsoom3g9OnTWTkWrW0hJBfMbMqUKTZu3DjnDIP169dbo0aNvMRBXZILvXr1srvuustKS3NzTeH58+eNPwzYBtgG2AbYBtgG2AZSbQM3dfjMOajvNWpdQdoNbXq41/93+bC0IOVIZRT3aXOWu51oJp698PU7htrRitPUB21qtoEi2wZqSwxk43WSC2kUz5w5Y23btvVuLbl3715r0qSJl2gIzq6+FJo2bWp63b8sonXr1l5yYceOHcFZeYwAAggggAACCORcYOayA05yQaewr91RnvP1BlegWxAGD2h1h4g9h/Pzq1mwHMX8WP0QBOvAf/z1xsNszfb8bg/FXA/EjkCxCZBcSFPj6qRRiQP1veAnDmbOnOnMPWfOHGvfvr33uj9PSUmJTZo0yTvrQZdHMCCAAAIIIIAAAvkU6Pj+UufAsulLc/K5emvUyb01ZtdBq/O6flb2hYASOrJXR4fqD6HP2I2mOywwIIAAArkSKPrkgm4j2aNHDxs5cqTpbAUNZ8+etQ8++MDrrPH48ePeNCUS7rnnHtMdIDTs27fPmjVr5l1SoefB5IJuU7lgwQKv3wUlJxgQQAABBBBAAIF8CRwur7LvPTjWSTD0GbcxL6vvPXaDs96ftp1s5y5cysu6WQkCCCCAQGEFij65IH5d1tC5c2e79tprrUGDBnbNNddYmzZtbP/+/dW1oyTEsGHD7LrrrvPm0VjPNV1DMLngv0n9LjRs2NBLNCjhwIAAAggggAACCORDYND0bc5Bvnr5n1H6ZbsmF2XYceCU/b8mI531TliwJxerYpkIIIAAAiEUILkQqBTdelJnKly4kP4eu0omnDx5svo2lYG38xABBBBAAAEEEAiNQIvX5jkH+tfcO8oOlVflrHyPvePeraJNj+zfNStnhWfBCCCAAAL1FiC5UG9CFoAAAggggAACCIRPYP3OCvuXZqOcBMOPH52Yk4JOWLjHWY86cdy2/2RO1sVCEUAAAQTCKUByIZz1QqkQQAABBBBAAIF6CyQe9OuuAb99YXa9lxtcgO4+8LXbhzrJhd5j89PHQ7AcPEYAAQQQKKwAyYXC+rN2BBBAAAEEEEAgpwLvjFznHPgrwfDKH1dmZZ2nzlywbzUf7Sz/N51nZGXZLAQBBBBAIFoCJBeiVV+UFgEEEEAAAQQQqLNAh97u7SmVYGjfa0mdl5P4hh+1nugkFr5932jTmQwMCCCAAALFJ0ByofjqnIgRQAABBBBAoAgFmr4810kEKMGgTh8PHvviVtw+iZ6/Pmi13dJxmvf33MfLbdOeL27N7c+j8c1PTXOW97e3DrF5qw4FZ+ExAggggEARCZBcKKLKJlQEEEAAAQQQKG6B5q+6d5BQgkFnHwyfvcODGff5bvtKo8FO0kDz6O+jiZu9eRasOWR/f+ewpHnGL9hd3LhEjwACCBS5AMmFIt8ACB8BBBBAAAEEikug54jkPhiUPGjYcXpSwsBPLPjjtu+6t5v0p386ZUtxIRItAggggECSAMmFJBImIIAAAggggAAC8Rb442dba00k+ImD2sZvDVsbbyyiQwABBBDISIDkQkZMzIQAAggggAACCMRLYOScnfYvzUZddZLhZ+2m2NSSffFCIRoEEEAAgasWILlw1XS8EQEEEEAAAQQQiLZA2YmzpltVfv+h8XVKMrzcf6WdPX8p2sFTegQQQACBrAqQXMgqJwtDAAEEEEAAAQSiJ1B17pJ99bYhGSUY5q/mjhDRq2FKjAACCORegORC7o1ZAwIIIIAAAgggEHqBjydtrjW58GK/FaGPgwIigAACCBRGgORCYdxZKwIIIIAAAgggEDoB9aOQrgPHf2460q5cuRK6MlMgBBBAAIFwCJBcCEc9UAoEEEAAAQQQQCAUAs9/siIpwdDu3SVWde5iKMpHIRBAAAEEwilAciGc9UKpEEAAAQQQQACBggmcv3jZSjcetSXrj9iJyvMFKwcrRgABBBCIjgDJhejUFSVFAAEEEEAAAQQQQAABBBBAIJQCJBdCWS0UCgEEEEAAAQQQQAABBBBAAIHoCJBciE5dUVIEEEAAAQQQQAABBBBAAAEEQilAciGU1UKhEEAAAQQQQAABBBBAAAEEEIiOAMmF6NQVJUUAAQQQQAABBBBAAAEEEEAglAIkF0JZLRQKAQQQQAABBBBAAAEEEEAAgegIkFyITl1RUgQQQAABBBBAAAEEEEAAAQRCKUByIZTVQqEQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQiI4AyYXo1BUlRQABBBBAAAEEEEAAAQQQQCCUAiQXQlktFAoBBBBAAAEEEEAAAQQQQACB6AiQXIhOXVFSBBBAAAEEEEAAAQQQQAABBEIpQHIhlNVCoRBAAAEEEEAAAQQQQAABBBCIjgDJhejUFSVFAAEEEEAAAQQQQAABBBBAIJQCJBdCWS0UCgEEEEAAAQQQQAABBBBAAIHoCJBciE5dUVIEEEAAAQQQQAABBBBAAAEEQilAciGU1UKhEEAAAQQQQAABBBBAAAEEEIiOAMmF6NQVJUUAAQQQQAABBBBAAAEEEEAglAIkF0JZLRQKAQQQQAABBBBAAAEEEEAAgegIkFyITl1RUgQQQAABBBBAAAEEEEAAAQRCKUByIZTVQqEQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQiI4AyYXo1BUlRQABBBBAAAEEEEAAAQQQQCCUAiQXQlktFAoBBBBAAAEEEEAAAQQQQACB6AiQXIhOXVFSBBBAAAEEEEAAAQQQQAABBEIpQHIhlNVCoRBAAAEEEEAAAQQQQAABBBCIjgDJhejUFSVFAAEEEEAAAQQQQAABBBBAIJQCJBdCWS0UCgEEEEAAAQQQQAABBBBAAIHoCJBciE5dUVIEEEAAAQQQQAABBBBAAAEEQilAciGU1UKhEEAAAQQQQAABBBBAAAEEEIiOAMmF6NQVJUUAAQQQQAABBBBAAAEEEEAglAIkF0JZLRQKAQQQQAABBBBAAAEEEEAAgegIkFyITl1RUgQQQAABBBBAAAEEEEAAAQRCKUByIZTVQqEQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQiI4AyYXo1BUlRQABBBBAAAEEEEAAAQQQQCCUAiQXQlktFAoBBBBAAAEEEEAAAQQQQACB6AiQXIhOXVFSBBBAAAEEEEAAAQQQQAABBEIpQHIhlNVCoRBAAAEEEEAAAQQQQAABBBCIjgDJhejUFSVFAAEEEEAAAQQQQAABBBBAIJQCJBdCWS0UCgEEEEAAAQQQQAABBBBAAIHoCJBciE5dUVIEEEAAAQQQQAABBBBAAAEEQilAciGU1UKhEEAAAQQQQAABBBBAAAEEEIiOAMmF6NQVJUUAAQQQQAABBBBAAAEEEEAglAIkF0JZLRQKAQQQQAABBBBAAAEEEEAAgegIkFyITl1RUgQQQAABBBBAAAEEEEAAAQRCKUByIYvVsm/fPvvkk0+sa9euNmzYMDtz5kwWl86iEEAAAQQQQAABBBBAAAEEEAinAMmFLNVLSUmJ/fznP7f+/fvb/Pnz7bnnnrMWLVrYsWPHsrQGFoMAAggggAACCCCAAAIIIIBAOAVILmShXnSGwmOPPWZz5sypXtqlS5fslVdesUGDBlVP4wECCCCAAAIIIIAAAggggAACcRQguZCFWt22bZs1b97cDh8+7CxNyYb27dtbVVWVM50nCCCAAAIIIIAAAggggAACCMRJgORCFmpTl0Q88sgjVllZ6Sxt69at9sADD1hFRYUznScIIIAAAggggAACCCCAAAIIxEmA5EIWalPJhVRnKOiMhpYtW2Y1ubD34AlbvrGMPwzYBtgG2AbYBtgG2AbYBtgG2AbYBtgG2AZq3QZ2HziehaPe2hdBcqF2o1rnyGdyoeJElfGHAdsA2wDbANsA2wDbANsA2wDbANsA2wDbQKbbQK0HtVmYgeRCFhBXrVplTZo0STpDYdmyZXb/ffbyZMns7AWFoEAAggggAACCCCAAAIIIIBAOAVILmShXsrLy73bTq5Zs8ZZmm5L+dZbb9mVK1ec6TxBAAEEEEAAAQQQQAABBBBAIE4CJBeyUJtKHgwYMMDatWtnZWVlXjJhw4YN1qhRI1u5cmUW1sAiEEAAAQQQQAABBBBAAAEEEAivAMmFLNXN2bNnrUePHnbttddagwYN7Prrr7fZs2dz1kKWfFkMAggggAACCCCAAAIIIIBAeAVILmS5bi5cuOD1scClEFmGZXEIIIAAAggggAACCCCAAAKhFSC5ENqqoWAIIIAAAggggAACCCCAAAIIREOA5EI06olSIoAAAggggAACCCCAAAIIIBBaAZILoa0aCoYAAggggAACCCCAAAIIIIBANARILkSjniglAggggAACCCCAAAIIIIAAAqEVILkQ2qqhYAgggAACCCCAAAIIIIAAAghEQ4DkQjTqiVIigAACCCCAAAIIIIAAAgggEFoBkguhrZpwF+zy5cveLTcvXboU7oLWo3TEWA+8EL21GOpR3JWVlVZVVRUi+ewXhRizb1qIJRZDPeqzqDjjPBBjPGq3GOpRbdWTJ0+a2gNxHYgxHjUbh3okuRCPbbFOUZSVldnQoUPt8OHDSe/TF29paam9++671r17d1u0aFHKL+M9e/ZYp06dvMaT3qP53njjDe9v7ty5dv78+aRl53NCTTEBOqGiAAAgAElEQVT65ahtnijHWFFRYWPHjrWXXnrJXn31VUtXJ8UW45UrV2z9+vXWo0cPz2X8+PF25swZf5MoyFiflc8++8yWLVtW6/p37drl1euFCxecebWMF1980TZs2GBRi3H69On2zjvvJP0lekQ5RlWWyq/Pof89OWfOHDt79mws6lH7kvfffz+pDlWvo0ePtuD2GqxHBa/v4f79+9vzzz9vn3zyie3bt88xyfcTf3+m7TJx0Gdry5Yt1qdPH6+8Guu5pgcHPe/du7epjjVELcZMviPDGqPqb9WqVZ6/2ijptintI4cMGWJdu3b1tj/VUeIQ9RgVT03bs15PjFH7w2HDhnltB23DqbbvRKdcPT948KANHDjQunTp4u2z1TZVPMEhk3k0/4oVK+z11183HbgRY1Aw948zrSO/JKojtV937NjhT6oeR7Ue0+0jP/3006QkdFhjrK6EDB6QXMgAKS6zqFE3atQo++EPf2g33HCDbdu2zQlNH+hevXrZPffc4x3s6IBHjzVNrwWHSZMmeTtkTVcD8v777zc1xtSYevLJJ61Dhw4FOWirLUbFkMk8mi+qMc6bN89+/vOfe/Uyf/58mzBhgjVu3Ng6duyY9Mt2VGNUXL/61a+qY9S2p22wphjViNL2f+utt3omWoYaG82aNbMjR44EN++8PFZ51qxZ433GGjRoYCNHjqxxvceOHfPK2r59+6R69JNEp0+fjlyMSmLqgHvhwoXO3969ex2PKMeounvkkUfsoYce8r4ntb0+8cQT3jZbXl5eHWdUY9R2V1JS4tTfggUL7Omnn/YODILJBT9G/aq/detWa9SokXewrvofPHiw97lWsroQg7a5Vq1amT6P2i6DQ+L3h8qr71Z9n+h7Ra/7w/Hjx+2pp57yEvhRjrGm78gwxqhtqm3btt7navLkyabyd+vWzWvzaPv0h+3bt9tNN91kPXv29LZZjfVc04NDlGNUHDVtz36cwRi1H9T+UPtF2aXbvv335nKs74Ibb7zR+vXr59WRfhBTuybYHs1kHpVRn00/2Re1GJXoUVvHd1Cd6Dsz6BD1GBO3IyUWrrnmGm+fEnwtyvWo4627777bO7YKtnX0I4qOSfwhrDH65ct0THIhU6kYzKedqxpOSgDccccdScmFTZs22b333mvKMvqDHmuaXvMHfRCeffZZ79cB/UJw5513Ou9RVrhdu3bewbn/nnyNa4tR5chknijHqJ1n4q8watDfddddXmPer4sox6hfnYIHZYpJmWElw/TrvT8EY1RDS9uqfpXzByXH3nrrLa/hETw48F/P5VgxPPzwwzZt2jTv81JTckHlfO+99+x3v/udpUouKEmkX1GjGKMO4mqK3a+DqMao7eqDDz7wtrNgklbT9St9cFpUY/TrKDjWvkONqZUrVwYne/sFbatKOOgXyQEDBjgH5jqoeeCBB0wHPfkcdGq4yqMzLV577bWk5ILKowMv/aoUHPRc04Pl1bQXXnjBS7BHKca6fH+EMUZ9lpTMCf667TfWlcDUY82jg+fgdqfpeu7/su3Xb1RjVPlr254TY9TnUZ/LV155xflO0pkL+hyrDZHPQduikpbBQfWhsihZqyGTeTSfPpvab2r+qMWodk2ig9o4auvoNX+Icox+DBrr86sfipRACSYE9VqUY1RyoWXLlqZ2X01DWGOsqcypXiO5kEolptN00K+drjbyVMkFNfB1Gn2wsavHmhZs/Gsn8/jjj3vXrynDmOpgR6e56uyFc+fO5VWzthhVmEzmiXqMiej6QmvevLlz4B23GNXgUCIsmFwIxqgMsZILiV/uSrapwaIv9XwOSnyoQadGoD5Dwc9YYjn0S64OUmbPnp30eQsmUKIYYybJhSjHqCSYzlhIPFMssY6jHGNiLP7BmpLQissfgjHq86bPXWIDUg1mNSwTL4vxl5GrsfZ12jdo0DaZeOaCvjfUOEysx8RGo38wO3XqVO87JUoxZvr9EeYYU20fwbaNPo8tWrRw9hN6j/Ybmu4nraMco+KpbXvWPMEY1VZTmy1xP6SzQXTWldp6hR70WVM7JnhQnVimVPP4SSIdpMchRh2Aq60TdIhDjPr+VTtn5syZXjsncd8Q5RgT9xOJ263/PEox+mVONSa5kEol5tO0kadKLqgxpaRA4qDTsoINLTWalP3VoIMe7XiCHVf5CQmdip94IJe47Fw9TxdjcH01zROXGP149YWlRm5wZxSnGJU0GzFihHcatg7W/SEYY6odsubTNp/qMiF/Gbke15Zc0C/AOmNBiRLtbBOTefo1RqfYq7OqKMao75bhw4d7fb384Q9/8K6R1mdTDV9/iHKMOmjRL/E6aNE1w36MiX0LRDlGv578sbZVfd8EzxLSa8EY1ZDUKex+vwT+e+X1gx/8IOkgx389H2Ntk8F9ntap/ZpORVZ/LX7CRGM9159e16DPoT6PijVqMWb6/RGVGFUfqiP1vTBo0CCvfvTdkuoAVclpfU71epTqMVWMXgCBf6m258QY9X2rszsS24B+si/x8xBYfN4e6syuRx99tDoJmGrFqeZRe1VtgTjE6H/nJF4WEfUYVTc6e0hn+el7U+2cxORClGPU94qS07r0Sn296HJyXR6pWINDlGIMljvxMcmFRJEieK6NPF1yITFrLQ5N83cs+qVVp3vqcggN2iEr268vBXVOpgaW+mp47LHHvB11FJMLcYpRdeR/UQd/eYhLjB9++KHddtttdt111yU1GBNj1EG8+mRQA+rUqVPeWTz6pU4HAjoQ8huV3oadx381JRf0mjL5OlVcQ6rkQjCBEsUY9d3y/e9/315++WXvFwvtdK+/nobN25cdS1EOUbVmb4Pde23/lSXakDo+uFg3wJRjrG6ov70a6gaiImnV2ueYIx6ru8knd6rjrvUuNSBjLYDXWaQal8UXE8uH6c7GNM+TuXT9436WtBYlwAGk+vaN2ofqe+fqMWY6fdHVGKUv3+ZjX8qvd/IT2ybJJ6ZEuUYEz8b6bbnxBj1XeWfNaSEvfaTb7/9tvf95bcBE5edr+f6blBbM/GAM7j+VPMEE2GaN4ox6qwSXaqlurn22mvtmWee8ZKYfuxxiFH1ovaZ2qt+myhY11GPUd87P/vZz7y2pn5MUZ8wuvxDCU3/uylKMfrbXroxyYV0MjGeXp/kQvCXJ59IDUM1BtUJlhpbaliqozp9aBJ34P57cj1OF2NwvenmiVOM+qLu3LmzlyX1f1mTQVxiVKNe25j6mVDnTtrm9DhdjPoS18GAOgvSTloHQPq1LviLVXAbycdjf0eaeDClgy11FKe+Fvy60842eOZCYgJF5Y1SjCqvenNfsmSJQ+1fqqJf+6Meo+pMnehq+1Sd+oNiVONCDYqox+jHpLHOWtBZa4lnLaSKUdu1esvWfkP7D+1HtO9QAjDx8xBcR64fpzoYU1mV+FKyb+fOnd73jmLVZYNq7OtzrMH/5ckvY5RiVJkz+f6ISoxK3in5rO94f9B+P9W1z4nJhSjH6Mfqj1Ntz3otMUZ9P+mgR8ldfR5vueUWLzmTePaqv9x8jbVP1z46sePU4PrTzZOYQIlijCqz9hPaRg8cOOB9D6nDWP9X76jHqLrTWWz+59RvEwWTC1GPcffu3V6/S36dadtV8k794Pn7uqjEGPzcpXtMciGdTIynpzuo1o4mVXZap3zqNQ2JvzylY1LDuRB9LvjlSRej/7rG6eaJS4z6lU2NdCUXgl9oij0uMQbrU414NfT9MzQyjdE/bT3ffS74Zfd3pP4Oxp+uHa0awepMVY0K/c2aNcvatGnjdaCq96VKEvnvD47DGmOwjMHHOsDxEz5Rj1H1qMZ6sKGkWP1f2XSgGvUY/brTZ1D7i8SO8fR6pjEqYagGV777XPBj0DjVwZg+Q7o8KfF7Qs81Xa8n/vIUXGbwcVhjDJYx+Dj4/RGVGNVQV2IheHaQYtJ22KRJk6Qz1fQ5bNq0qfd61GMM1p0ep9qeM40xcb+auOxcP9fnS318JV4GEFxvTfMkJlCC7/MfRyFGv6waJ35/RDlG2Stp+9FHH3mXDqqdo0tB1c5Re0d1q7NoohxjsO4SHwcTd1GIMbH86Z6TXEgnE+Pp6Q6q1fhV/wna6fiD/yWm1/xfnnT9vj8oo6oPfnDQl4V+EU48WArOk+vH6WIMrjfVPHGJ0b8uL1ViIS4xButSj7Ut+r94Zhqj3qNLenTHCD0uxJAuuaDGsS5fCv798pe/9H7lVaN5ypQpXpJIt9jyy65x4ucxzDGm89ZnUwcAOhBQkijKMer7VKfzJvYtoKSDzlxQIiXqMfr1mOo71X8tMUZN174icdAZD0os+R3rJb6ej+epDsaU7FDSQ/vE4ODvI/W6PrOJnVhGKcZMvj+iEKMSsqkSC6o3/tWncYFB30+/bPCoh5jMC49TrU9p4pR+w5/X+IvQwd6+v7SZzvfg98BY02JhZrm0XevEhM6w8gfohijX3Z/rB+L9Eu/2uVRj9G/5CPYztFnV2ezqb2jONUOiGM96rOmtqeSClGoR3/7y2RMciETpZjNk64BqFN01FnOwIEDvU6Q1ChSVk0NPWUP9UubTsXSY3/QbcaUSNBrGvRruQ7WtDNSo7lQQ7oYg+VJNU8cYlS9KROcKrGg+OMQozrE0Reyvy2qwaDGva5J1DaZKkY1MGSya9curwElJ/UPovck3t88uJ3k+rHf2M0kGafGhN8AVvn1C3Ew2Re1GNVI0inlatgrIaRBdaozUHSQJpuox6iYdDaNTvn3O3FUjE8++aT3a5wSgXGIUdtjYueG/mcn1baquJUMVN3rdTW0dImd+mDwzz7y35/vcaqDsaNHj3r7NX1n+Ak8jfXc7yxXneGpQzl/iFqMmXx/hD1GJe3SJRb8etE2p+1M+wIN+lzq86mErYY4xOgF8qd/qbbnxBj1+evXr5/XMbLacRq0H9VlhDUd3AfXk83H2jeovVnTumubR2fcvPjii9UdsEYtRv87VW0DxapB0/Sdo4NxfV6jHmOqbcZvE6m9oyEOMarvF7VrlKzTdqh9x+LFi+1Xv/qV12YNe4yp6qmmaSQXatKJ2Wvaweg6usS/4EGNMoRKJvjz6LGmadAOOfgLoqZpJ6RrZv1r9HQtu3ZG2ikVYsgkxprmiUOMSpro7gd+HQbHij0OMZaVlXkHMv612orRvz5UX9ypYtROWQ1/zeebqEGpxmghBu04/XIEx37yIFWZgsmFVAmUqMWoutIv1fpFWN8dcvD7wtABeBxiVD2qXkaPHu31veDHqANrNRjjEqPqUYk6ff8kDqli1DxqUAXrXvsRfUb9g/fE5eTyebrvzeBdj/Rdoe8MbavqnEtj/ztEZzDorgRq8AeHKMVY2/dHFGJMt38P3hFIceqHE3/obGea3pcYqxpe96/f3/KbVXTlYDXd7C+p+SihIOSZPke0u0fVS6/zVrbPIkJFMUQtRjV/g7WieLXd866deu8KolDjInbVmJyIQ4xal+vz5J/rKR6DLZZwx5jYh3V9pzkQm1CRfq6drD6gPuDGnvvv/++19mWPy041us6GPB/fQy+FpXHxGheoz5K9aiDU51Opu3VH2qrR/89we3bf2+UxmpYaYekeBKHKMaohr22PY39IW4xpvqejFuMft0FxzXFqPn0WdTnONW2HFxOWB5rP6drg4P7Ox3M6YyxdAdiUYox3fdHnGLUtqTvGm13+lz6Q9xi9OMKjmuLUdu1vouDLsH3R+GxDubefPPN6h/HEssctRj9fUew3RK3GBPrSM/jGKPaq8E2axxjJLmQamtmGgIIIIAAAggggAACCCCAAAIIZCxAciFjKmZEAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAIFUAiQXUqkwDQEEEEAAAQQQQAABBBBAAAEEMhYguZAxFTMigAACCCCAAAIIIIAAAggggEAqAZILqVSYhgACCCCAAAIIIIAAAggggAACGQuQXMiYihkRQAABBBBAAAEEEEAAAQQQQCCVAMmFVCpMQwABBBBAAAEEEEAAAQQQQACBjAVILmRMxYwIIIAAAggggAACCCCAAAIIIJBKgORCKhWmIYAAAggggAACCCCAAAIIIIBAxgIkFzKmYkYEEEAAAQQQQAABBBBAAAEEEEglQHIhlQrTEEAAAQQQQAABBBBAAAEEEEAgYwGSCxlTMSMCCCCAAAIIIIAAAggggAACCKQSILmQSoVpCCCAAAIIIIAAAggggAACCCCQsQDJhYypmBEBBBBAAAEEEEAAAQQQQAABBFIJkFxIpcI0BBBAAAEEEEAAAQQQQAABBBDIWIDkQsZUzIgAAggggAACCCCAAAIIIIAAAqkESC6kUmEaAggggAACCCCAAAIIIIAAAghkLEByIWMqZkQAAQQQQAABBBBAAAEEEEAAgVQCJBdSqTANAQQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQyFiC5kDEVMyKAAAIIIIAAAggggAACCCCAQCoBkgupVJiGAAIIIIAAAggggAACCCCAAAIZC5BcyJiKGRFAAAEEEEAAAQQQQAABBBBAIJUAyYVUKkxDAAEEEEAAAQQQQAABBBBAAIGMBUguZEzFjAgggAACCCCAAAIIIIAAAgggkEqA5EIqFaYhgAACCCCAAAIIIIAAAggggEDGAiQXMqZiRgQQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQSCVAciGVCtMQQAABBBBAAAEEEEAAAQQQQCBjAZILGVMxIwIIIIAAAggggAACCCCAAAIIpBIguZBKhWkIIIAAAkUlcPHiRfv4449t5MiRdvny5aKKnWDjKXDhwgU7efIk23M8q5eoEEAAgVAKkFwIZbVQKAQQQACBugpcuXLFjh49asuWLbPPP/cG+u5pqcaysrKbOnSpabxunXr7J133rEzZ86kmtWbpnlefPFF27t3b9p5eKHuAhUVFV497N+/v+5vzvI7dDDerVs3mzVrVpaXnP3FXbp0yTZu3GirV6+28+fPOytQsuz999+33/+97Zw4ULnNZ4ggAACCCCQKwGSC7mSZbkIIIAAAnkTqKystD59+lirVq3sySeftE6dOnnjRx55xF577TU7ePCgUxYlEd5++217/vnn7c0337QpU6bY4cOHnXkSn6xYscIef/xx27lzZ+JLPK+HgFxVT5MmTarHUq7+rfqF/jx497f7t277emnn7bRo0fbiRMnTAfpYRiUPFi5cqUFEzBnz5617t27W+fOnb2yB8upRJiSJEq0de3a1TuDIfg6jxFAAAEEEMiFAMmFXKiyTAQQQACBOgmUbjxq741eb92GrLEx83fV6b36Bbdfv37WpUsX27Nnj/Pe06dP24ABA2zcuHHV03Umw+TJk+2Pf/yj6QBNYz1Pd4aD/8a6Jhd0hoPOhtCv4emGoUOHmv6KefAP7lUXhRh0IK5klP6UWGjdurW1b98+47NUVH81nengH+jXtB3UFrcSWkpsaRv0B22vp06dSrr0QYkIJdq0Xs1TW/n85TFGAAEEEECgvgIkF+oryPsRQAABBK5a4NSZC9b05bn2/900wPn7VvPRNnGhmyhIt5Ly8nLvwHD27NkpZ9EBVrAfBZ21oAMv/2BWYz2v6ZIILbiuyQXN/+yzz3q/gKcqmA4Ce/bsWbBf7FOVqdin6QwGnQmQ6VkU2nZ09sDUqVPT0s2YMcObx9/e0s5YwwupkgvpZlcMulxCSTcNOqtn/fr1piQOAwIIIIAAArkUILmQS12WjQACCCBQo8D/PDbZSSokJhnmrXIvZ0i1MJ0q3qFDh4yvLddB/fTp0+2ZZ57xfqXWWM81vaYhMbmghESqPhg0Xb+Ct2vXzjvoVHIj1TpfffVV77IM9fmgQQeQr7/+um3fvt27TOOpp56yNm3a2BtvvGFbtmxxiqZllpaWeut/9NFHvVjmzJlju3bt8k6DT9UvhA5ue/fu7Z2p4R94+gvV8tSZZd++fe3cuXPeZK1T61YZVBZdOqKyqdzB8qSKTfMGD6b37dtn7777rj322GPenx7v2LHDW4/KKke5aaiqqrJevXrZzJkzvYPil19+2fwYdaCeeKmCLnkJLlvvVV8btQ0qn8r53HPPeX9jxoyxAwcOOMkFWXzwwQdJZ5f40+Xy0ksvef12yHDTpk3VZjr7QZcmPPHEE15d+eVJNZ86E011WU5wPcFLflQmvaazEvzH/vIV14gRI7w601kYslW/DFqvhqDvkiVLvG1HviqrLJWM0Nk8Kr/+hgwZ4tSlvx7GCCCAAAIIJAqQXEgU4TkCCCCAQF4E+k/dWmNiQYmG/22f/hdhv5A6mNKvx6kui/Dn8cc6MP3000+9g38dnOtXXo2VDND0xANX/30aJyYXEp/782q6Djr9SzQyXaeSCyqHDt5VFh3oqQ8AXVqh6UeOHPFX4SUt1Fnf2LFjvQNbzaeDar1X8+psjlSDOvdTIiYx+aBl632LFy/23qYYtHy/HCqLHvvLV1k1+LHpAHru3LneetesWeMlSfxlKSGhfjDee+89Lx4tSwfyb731lne2SOKv8n59qq8AJVt0wK4EjGJVmfzlav1atuLRwbTmUdzqL+GFF15Ia6D36SwVrV/l1lkH6thz0KBB3oG4Lj/wz1zwy/LRRx958fr/Ok6uPe3GW1Hem+wTlR3Sl74CSS9X/MpyaIDeFmoLmT74YcfVp9t4K/H77RR5VHsilNl9c9MULm07as8Gvy4NE3bhLZv9dXQsWPH6ksq/LLLV8kmzac/PVdZNfZjUMeoikn1xYAAAggggEBtAiQXahPidQQQQACBrAqcrrpgDTtOs6/dPrTW5IISDDe2n+L1x1BTIXSQpo4b1TGgDmR1oK3LJBLvFqEDX/0aqwPW4KDnmq7X0w2JyYTE5/77ND3YyV6m6/QPsgcOHFj9K7OWqYNPHQRruRp0dwWdbaGDaP/XaE3XGQS6zCK4bu8NgX/qpFCdWCYeLOqMAE3X6/5ydN2+f+CsReixpulg008upItNl6GobOmWpeX5Z0/4cfvx+Qe/fnn84vvL8g/0dZq/6ln9bfjL0rz+fH6CwH9/cKx4ZarkhD+ovJquMwT89/pl8dfpz+tP9+fzXRPr5P9v735W6zbCMIzncnofvYpCryCQ3IJLINCFF4FcQMiiu3YRk2UoFJpFwRi6KfmzKMULQzEEDN2UhFMelTd8GWskOdaJMXoEts7RGc1oftLm+zQaMecH12XOaa8cbddHd9JO1q1RtrfJBRI8JAjOz89TZFjTryQhcuytLyNHGMFQ+8BxMaqCRAwjJVwUUEABBRSYEjC5MKXjbwoooIACqwuQXGgff5j7zmSPcwuBEEkGhtMTdJIsINnAndjcyWfoP3ffGfpdF76znd97S5tMaL9nP7bXAH9pm70Asp0HgCCQwDiPFaRd1iRUatv1t3wmsVADS+52M0IgCQdGMXCne+wVhrk7n+RCr29pa6qulGn7neC3DegpX4Pp1M3ddYzqHwHy2P7UQSKCO/b81aQEv6XOJA16x5LtKffq1avhnLBul2o0Va7dr35vjfJb9Ui/SABVCz6TBOLxCD7n2FufXhv0MYmJtOtaAQUUUECBMQGTC2MqblNAAQUU2JvAPkYujB0syQaGe/O4BM+lE3zVYKzu0wu4apk2mdB+T9k2ubC0zV5wR0BIwiCBbK9d2m/bzjHVNSMheGwjozRY8z2PSvSOI/XXkQu9vqW9qbp6ZabORW2Pukkgcew80tH+8cjC2DJVf2vdK5vtS84JZZLwmTp3Y8eabT3H6pFjwqS14DtzKvDGipRj37r02jC5UJX8rIACCigwJWByYUrH3xRQQAEF9iawZM6FrxfMuTB3gM+ePRsSDAxJ57l6giwmtasL39nOEPve0gaG7ffs1wb4S9vsBXdtwDt197sGsjmedk2ShWQLfzxCwDrD9imbCTIZpdAubZ97fct+U3WlTNvvXvBL+RpMp24mK7zKwuMUzIXQBtfU0Vr3jiXbk1yYGk1Sr7+pclN9aI1StnqkX1PXMPvl2Nv+99owuRBt1woooIACcwImF+aE/F0BBRRQYG8C82+LOJttm7kA2rkVslMC6QzrZjLAsQkNuWvP9jpZYOrIug2sCWq5S1wfT2C0BJPu5U41+y5tsxfctQFvntvnWfg6J0Ke769t59jbdUYrvHz5cjjWN2/efCySxyRqwoEf6Rvb6sgF+oYBxz62pK52XoRatu13L/hlnxpMp268ObarLDyqUB8Nyb64MO9AkgbMM8B8A7xFo7ZxdnY2jJhIOR6nYHQAcxvUJfM/ZORMymW/Wnbqc2uUstWDbTza8uDBg93FxUWKXFr3fHttmFy4ROgGBRRQQIGOgMmFDoybFVBAAQX2L3Dxz7+7b777+dIcDF99++Pu6Ne/Fh0AQREB7uHh4TDUn2CcP+ZfYEZ+ZubPXXgCUoJFRikQ6LGw5jvb+b23tMmFBIoEzgRsBPq8DvLevXufJBeWttkL7trkAsdHf3h7AG9g4HWCTOTH3BIEsUuSCwnMqYNJIAmC6/LixYuhfvpDv2rfanIhfeN1kbwdgwCc5AePJHCXPsfKPkdHRx+dCOKfPn06tNv2uxf8UlcbTGcOiNRNmYxQIXHSW3g1JskkkgYkZThuHqHhtZI1ucD+BOzMccGIEcpx3klW8ZrHJAnY/vz582EyUZJOTM5IP5j7gQlGM3FkynG9MqcFrow44HOdSLE9bpIFvAGDa42EByNtqKv14K0UTOjIdZHrO/U/efJkaK/n256HHIPJhUi4VkABBRSYEzC5MCfk7woooIACexf47Y+/hzdCfP/D77uffvnzyu0RLDLU/e7du8MkjkzkyB/zLRDsEYhlIVhn0juCQ8qwziR4KTO2bpMLlKFuAk/q4S0Djx8/Hp1UcUmbveBuLLlA24yYePTo0XDHnAQBb7zgGJckF9ifgJa+j43WIDjmLvz9+/cv9a0mF6hnrG8Etzkq7GYAAARySURBVIwmYcGeBAhzI+S88JnEBe20/e4Fv9TVBtNjddOn2v5wECP/eJ0joxdyTFwrx8fHg1+SBuxGAoWkDeeXspxvkjkkpGo5EgW81jJmlKV+2qnLWLmx67Tuw2cSKSTKqDcjcVoPypFUI9GU46V8rb/n256HtG9yIRKuFVBAAQXmBEwuzAn5uwIKKKDArRIgGCTg5Y7t1MLvS8pN1cFvBMiZKG+u7Fpt9tohAF2aXOjVUbdfpW8EzYwamHLn3HAXviZ7anvX+UzQTPscx1UWjom/uYX6Oc+YTC0xm6sTAyzmytW26BvHsKSPOR8ct4sCCiiggAJfQsDkwpdQtg0FFFBAAQV2uyHwXiOhQeDYBrkEq8yJkLvagt+MwNLkws0cna0qoIACCiiwPwGTC/uztWYFFFBAAQU+EeCxBYaps77OwpwGBwcHwyMYDIMfm1/iOvW77+cLkDxi9AiPLLgooIACCiiwJQGTC1s62/ZVAQUUUOBGBdZ6LIIJGJmw8OHDh8OEgUwayBwAzLuwj0cObhTtljXuyIVbdsI8XAUUUECB1QRMLqxGaUUKKKCAAgoooIACCiiggAIKbFPA5MI2z7u9VkABBRRQQAEFFFBAAQUUUGA1AZMLq1FakQIKKKCAAgoooIACCiiggALbFDC5sM3zbq8VUEABBRRQQAEFFFBAAQUUWE3A5MJqlFakgAIKKKCAAgoooIACCiigwDYFTC5s87zbawUUUEABBRRQQAEFFFBAAQVWEzC5sBqlFSmggAIKKKCAAgoooIACCiiwTQGTC9s87/ZaAQUUUEABBRRQQAEFFFBAgdUETC6sRmlFCiiggAIKKKCAAgoooIACCmxTwOTCNs+7vVZAAQUUUEABBRRQQAEFFFBgNQGTC6tRWpECCiiggAIKKKCAAgoooIAC2xQwubDN826vFVBAAQUUUEABBRRQQAEFFFhNwOTCapRWpIACCiiggAIKKKCAAgoooMA2BUwubPO822sFFFBAAQUUUEABBRRQQAEFVhMwubAapRUpoIACCiiggAIKKKCAAgoosE0BkwvbPO/2WgEFFFBAAQUUUEABBRRQQIHVBEwurEZpRQoooIACCiiggAIKKKCAAgpsU8DkwjbPu71WQAEFFFBAAQUUUEABBRRQYDUBkwurUVqRAgoooIACCiiggAIKKKCAAtsTeP/+/c7kwvbOuz1WQAEFFFBAAQUUUEABBRRQYDWBd+/emVxYTdOKFFBAAQUUUEABBRRQQAEFFNigwOvXr3d3Tk9PN9h1u6yAAgoooIACCiiggAIKKKCAAtcVIKfw9u3b3R3+kWVgGAPPSbgooIACCiiggAIKKKCAAgoooIACPQFyB+QQyCWQU/jw4cP/j0Wcn58PG09OTnbHx8f+aeA14DXgNeA14DXgNeA14DXgNeA14DXgNeA14DUweg2QOyCxQC4hixM6RsK1AgoooIACCiiggAIKKKCAAgp8loDJhc9icycFFFBAAQUUUEABBRRQQAEFFIjAf6eaKS7zvK2GAAAAAElFTkSuQmCC" style="height:374px; width:600px;">

"Rất nhiều trường hợp người bệnh nặng được cứu sống ngoạn mục và xuất viện. Đó là động lực để đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên tiếp tục cống hiến và làm việc hết mình không quản ngày đêm", PGS Bắc chia sẻ.Theo PGS Bắc, tính đến nay, Trung tâm này đã có hơn 200 trường hợp được xuất viện, trong đó, hơn 100 bệnh nhân thở oxy lưu lượng cao (HFNC) được trở về bên gia đình.

TP.HCM sẽ giữ lại 3 bệnh viện dã chiến

Phát biểu tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, chiều 26/9, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết thành phố sẽ thu hẹp dần quy mô điều trị từ nay đến cuối năm.

"Quan điểm về phòng, chống dịch của ngành y tế thành phố là tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, như vậy, tùy theo tình hình thực tế tại thành phố mà Sở có kế hoạch thu hẹp, tháo dỡ các bệnh viện dã chiến", bà Mai nói.

Lực lượng dân quân và y tế tại Bệnh viện dã chiến số 6, đặt tại Khu tái định cư Thủ Thiêm (An Khánh, TP Thủ Đức). Ảnh: Duy Hiệu.

Lực lượng dân quân và y tế tại Bệnh viện dã chiến số 6, đặt tại Khu tái định cư Thủ Thiêm (An Khánh, TP Thủ Đức). Ảnh: Duy Hiệu.

Cụ thể, bà Mai cho biết hiện tại, các bệnh viện ở vùng xanh sẽ chuyển đổi về đúng công năng khám, chữa bệnh cho người dân không phải Covid-19. Trong đó có 2 cơ sở y tế đang chuyển đổi là Bệnh viện Đa khoa quận 7 và Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi.

Các cơ sở thu nhận bệnh nhân Covid-19 được xây dựng từ trường học sẽ thu hẹp trước để trả lại cơ sở hạ tầng.

"Với bệnh viện dã chiến khác, khi các đơn vị này hoàn thành sứ mệnh của họ, nghĩa là đến khi không còn bệnh nhân thì Sở sẽ có kế hoạch thu hẹp dần dần từ nay đến hết tháng 12/2021", bà Mai cho biết.

Những bệnh viện dã chiến giữ lại sẽ được cơ cấu lại thành bệnh viện 3 tầng. Trong đó, ưu tiên giữ lại các bệnh viện dã chiến gắn kết với Trung tâm hồi sức Covid-19 (có 3 cơ sở là Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 13, 14 và 16).

Những bệnh viện khác, tùy theo việc hoàn thành sứ mệnh mà Sở Y tế TP.HCM thu hẹp quy mô.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, trong ngày 25/9, số ca nhập bệnh viện tầng 2, tầng 3 là 3.512 người. Tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 39.208 bệnh nhân. Trong đó, tại bệnh viện tầng 3 có 2.932 ca đang điều trị.

Số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 6.351 người, chiếm tỷ lệ 16,2% so với tổng ca đang nằm viện và 6,7% so với tổng số F0.

Số ca đang thở máy xâm lấn là 838 người, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng ca đang nằm viện và 0,9% so với tổng số F0. Số lượng trẻ em dưới 16 tuổi là 3.751 người. Số bệnh nhân là phụ nữ mang thai là 314 người.

Ngày 25/9, TP.HCM tiêm được 242.025 mũi vaccine. Tổng số mũi tiêm đã triển khai tính đến 25/9 là hơn 9.441.815 triệu liều.