Dù nhiều báo cáo quốc tế cho biết Việt Nam sở hữu 9K31 Strela-1 nhưng thông tin này chưa chính xác, mà nhiều khả năng nó chỉ từng xuất hiện ở Việt Nam.

Chí Linh / Kiến thức