Các doanh nghiệp dân doanh ở Đà Nẵng có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 1,432 tỷ đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Chiều 29/11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Đà Nẵng báo cáo về tình hình lương năm 2021, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, người lao động có lương cao nhất của năm 2021 là 169,1 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 3,92 triệu đồng/tháng.

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2022: Các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng cao nhất là 22 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Tại Đà Nẵng, người lao động có lương cao nhất của năm 2021 là 169,1 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: Đoàn Nguyên.

Tại Đà Nẵng, người lao động có lương cao nhất của năm 2021 là 169,1 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: Đoàn Nguyên.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước thì mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 11,25 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp FDI, thưởng cao nhất là 76,7 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 1,075 triệu đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước thì mức thưởng cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng. Đặc biệt, các doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng cao nhất là 1,432 tỷ đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Đối với nhóm doanh nghiệp FDI, thưởng cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất 768.000 đồng.

Như vậy, so với năm trước thì mức thưởng Tết ở Đà Nẵng có sự thay đổi. Cụ thể, mức thưởng cao nhất của Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2021 tại Đà Nẵng năm ngoái là 127 triệu đồng, thuộc nhóm các doanh nghiệp FDI. Năm 2021, mức thưởng cao nhất của nhóm doanh nghiệp dân doanh là 75 triệu đồng.

  • Người lao động thấp thỏm chờ thưởng Tết
  • Bị trừ thưởng Tết 50.000 đồng/lần nếu không đến làm việc sớm 10 phút
  • Đoàn Nguyên / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/thuong-tet-cao-nhat-o-da-nang-hon-1-4-ty-dong-post1286413.html