Một hiện tượng lạ bất ngờ xuất hiện trên bề mặt Mặt trời mà nhiều người cho rằng, sự việc do văn minh ngoài hành tinh can thiệp gây ra.

Huỳnh Dũng / kienthuc.net