Với biểu giá bán lẻ điện mới, khách hàng có thể lựa chọn điện một giá. Tuy nhiên, nếu dùng 700 kWh trở lên thì điện một giá mới có lợi hơn cách tính bậc thang.

  • Dự thảo mới có điện 1 giá gần 3.000 đồng/kWh, gia đình nào sẽ phải trả nhiều tiền điện hơn?
  • Theo chân vàng, đồng Bitcoin tăng giá 180% sau 5 tháng
  • Nhân Lê - Hiếu Công / Tri Thức Trực Tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/tien-dien-thay-doi-ra-sao-voi-de-xuat-tinh-gia-moi-post1098906.html