Lịch truyền hình Ngày: 25/02/2018

Lịch phát sóng kênh AXN ngày 25/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
NCIS : LOS ANGELES 7 00:00
TERMINATOR 3 : RISE OF THE MACHINES 00:40
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) 02:40
THE AMAZING RACE (SEASON 27) 03:30
CSI : CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) 04:20
ALIAS (SEASON 1) 05:10
CSI : CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) 06:00
ALIAS (SEASON 1) 06:55
EBUZZ 07:50
THE AMAZING RACE (SEASON 27) 08:20
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) 09:15
CSI : CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) 10:10
THE AMAZING RACE (SEASON 28) 11:05
12 MONKEYS (SEASON 2) 12:00
CRIMINAL MINDS : BEYOND BORDERS (SEASON 1) 12:55
CRIMINAL MINDS : BEYOND BORDERS (SEASON 1) 13:50
HAWAII FIVE-0 (SEASON 5) 14:45
THE AMAZING RACE (SEASON 28) 15:40
ALIAS (SEASON 1) 16:35
THE AMAZING RACE (SEASON 27) 17:25
NCIS : LOS ANGELES 7 18:15
THE AMAZING RACE (SEASON 28) 19:05
TERMINATOR 3 : RISE OF THE MACHINES 20:00
12 MONKEYS (SEASON 2) 22:00
SUPERNATURAL (SEASON 11) 22:55
12 MONKEYS (SEASON 2) 23:50

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...