Lịch truyền hình Ngày: 25/02/2018

Lịch phát sóng kênh ngày 25/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
INTERNATIONAL DESK 00:10
QUEST MEANS BUSINESS 01:10
AMANPOUR. 02:10
CNN NEWSCENTER 02:40
CONNECT THE WORLD 03:10
AMANPOUR. 04:10
WORLD SPORT 04:40
CNN NEWSROOM: LIVE FROM HONG KONG 05:10
ANDERSON COOPER 360 07:10
PIERS MORGAN LIVE 08:10
QUEST MEANS BUSINESS 09:10
THE SITUATION ROOM 10:10
WORLD SPORT 11:10
CNN SPECIAL 11:40
CNN NEWSROOM 12:10
WORLD SPORT 14:10
INSIDE AFRICA 14:40
WORLD BUSINESS TODAY 15:10
CNN NEWSROOM 16:10
INSIDE THE MIDDLE EAST 16:40
AMANPOUR. 17:10
CNN NEWSCENTER 17:40
PIERS MORGAN LIVE 18:10
NEWS STREAM 19:10
WORLD BUSINESS TODAY 20:10
AMANPOUR. 21:10
INTERNATIONAL DESK 21:40
GLOBAL EXCHANGE 22:10

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...